Külső segítő szakemberek

Külső segítő szakemberek

A külső segítő szakemberek elérhetőségeik az intézményekben elérhetőek.

 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézmény szakemberei által végzett feladatok:

  • Logopédiai foglalkozás  

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák, a nyelvi-kommunikációs zavarok, nyelési zavarok szűrése, vizsgálata, ellátása a logopédiai terápiás foglalkozáson, az ellátás feladata a tanácsadás, a konzultáció is a folyamat minden szereplőjével.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. 

15/2013 (II.26.)EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (a beszéd megértésére ill. a beszédprodukcióra) irányul, s célja a beszédfejlődési késés ill. specifikus nyelvi zavar kiszűrése.

Az ötéves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve a nyelvi fejlettségre és az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. 

A logopédiai terápia időkeretét (minimum 2 óra), időtartamát - a gyermek életkoráról és problémájától függően – jogszabályi meghatározottság alapján, a logopédus határozza meg. 

A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve szükség lehet egyéb vizsgálatokra is, pl. hallásvizsgálat, fül-orr- gégészeti vizsgálat, szemészeti vizsgálat, stb..

Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján szervezzük meg gyermek további logopédiai ellátását, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

A szakszolgálati logopédiai ellátás általában az intézményekben zajlik (óvoda, iskola) de néhány terápia ambuláns formában, a szakszolgálat egyéb telephelyein kerül megszervezésre. 

A logopédiai ellátás lehet egyéni terápia is, illetve legfeljebb 3-4 gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg

  • Gyógytestnevelés az óvodákban (Korrekciós és prevenciós torna)

A Zuglói Egyesített Óvoda Tagóvodáiban a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményének gyógytestnevelő tanárai biztosítanak lehetőséget prevenciós tornára.

Minden tanév elején a gyógytestnevelő tanárok statikus állapotfelmérést végeznek a tanköteles korba lépő gyermekeknél, mely során felmérik a gyermekek fizikai állapotát. A vizsgálat szülői kérés alapján történik.

A gyermekeknél megfigyelt kisebb elváltozásokról a gyógytestnevelő tanárok értesítik a szülőket, és jelzik azt is, ha gyermeküknek ellátást javasolnak.

A foglalkozásokon kialakítjuk a helyes testtartást, keresztmozgásokat tanulnak a gyermekek, kijavítjuk és automatizáljuk a nagy mozgásokat, lúdtalp ellen ható gyakorlatokat alkalmazunk, egyensúly-fejlesztő, mellkas-fejlesztő és koordináció-fejlesztő feladatokat, játékokat tanítunk.

Ha gyermekének ortopédiai vagy belgyógyászati vizsgálat során a szakorvos gyógytestnevelést javasol, keressék bizalommal a szakszolgálat gyógytestnevelő tanárait.

  • Fejlesztő foglalkozás

A ZEO Tagóvodáiban az FPSZ XIV. Kerületi Tagintézményének fejlesztőpedagógusai segítik az 5. évüket betöltött a gyermekek képességfejlesztését játékos csoportos foglalkozások keretein belül.

A fejlesztő foglalkozások megelőző jelleggel működnek. A szülők saját elhatározásból, ill. óvónői javaslatra kereshetik fel a szakembert, aki a szülővel folytatott konzultáció után felméri a gyermek képességeit. A felmérés után tájékoztatja a szülőt a képességfelmérés eredményéről, ill. tanácsadás keretein belül fejlesztő foglalkozásokon való részvételt is javasolhat, amely a Tagóvodán belül kerül megtartásra hetente egy alkalommal.

Az óvodai fejlesztő foglalkozásokon fejlesztésre kerülnek azon részképességek, amelyek a felmérés során fejlesztendő területenként lettek meghatározva pl: nagymozgás, finommotorika, vizuális észlelés, auditív észlelés, emlékezet, figyelem stb.

A fejlesztőpedagógusok elérhetősége a Tagóvodákban megtalálhatók, keressék Őket bizalommal.

 

Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása:

  • Szociális segítő támogatása 

1997. évi XXXI. törvény 39.§ és a 15/1998. évi NM rendelet 25.§ alapján a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai- és iskolai szociális segítő munkát végez a kerületi óvodákban, általános- és középiskolákban, kollégiumokban. Segít ha tájékozódni szeretnének az elérhető támogatásokról, szolgáltatásokról. Információra van szükség jogokról, szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról. Nehezen megoldható helyzetbe kerülés esetén, gyermekeket érintő kérdésekben, konfliktusok megoldásában.