Tihany Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • A Zuglói Egyesített Óvodák Tihany Tagóvodája aránylag csendes, de jól megközelíthető zöldövezetében található, 6 csoporttal működő intézmény.
 • Jellemzően életkor szerint szervezett csoportokat indítunk.
 • Az épületben egyszerre két intézmény működik: a földszinten bölcsőde, az emeleten az óvoda. A két intézmény között jó a kapcsolat, egymás segítése jellemző.

Óvodai tevékenységek

 • Az óvoda feladatai közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének (autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavar)  integrált ellátása is.
 • Fontos számunkra, hogy meleg, szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban éljünk.
 • Nevelőtestületünk kidolgozta saját, helyi nevelési filozófiáját, amelyben legfontosabb céljaink:
 • Gyermekeinkben az óvodai nevelés során alakuljon ki a környezettudatos magatartás, és az életkori sajátosságoknak megfelelő pozitív szokásrendszer, viselkedésforma a természetes és az őket körülvevő társadalmi környezetben.
 • A korszerű életvitel megalapozása, mely magában foglalja az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgás és testedzés iránti igényt.
 • A néphagyományok széles köréből az ének, a tánc, a népmese, a népi gyermekjátékok, - mint értékek - szervesen együtt épüljenek be a gyermekek mindennapjaiba.
 • Mindezeket a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenységébe, a játékba beépítve valósítjuk meg. A minél hosszabb, egybefüggő játékidőt a rugalmasan szervezett, szilárd szokásrendszeren alapuló folyamatos napirenddel biztosítjuk.
 • A gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre:
 • közelebb hozzuk számukra a környezetük általuk is felfogható eseményeit, változásait, ráirányítjuk figyelmüket a civilizáció által létrehozott valódi értékekre
 • megalapozzuk a tovább fejlődésükhöz szükséges képességeket
 • elindítjuk őket a szocializálódás útján, kialakítjuk egészséges életszemléletüket.
 • A csoportszobákat, mely az óvodások mindennapjainak színtere, szerepjátékokra, mozgásra, sokrétű képességfejlesztésre alkalmas, jó minőségű játékokkal láttuk el.
 • Tornatermünkben a legkorszerűbb testnevelési eszközök állnak rendelkezésünkre.
 • A sportolás megszerettetését szolgálja a műfüves OVI-FOCI pálya, amely méreténél és felszereltségénél fogva sokfajta sportmozgásra ad lehetőséget.
 • Ugyanezt a célt szolgálja az úszómedencénk, mely alkalmas vízhez szoktató program szervezésére is.
 • Játszóudvaraink - méretüknek és felszereltségüknek köszönhetően - szintén alkalmasak a gyerekek fokozott mozgásigényének kielégítésére, az intenzív mozgásfejlesztésre, emellett nagymértékben segítik a környező világ tevékeny megismerését. Ezt a célt szolgálják a séták, az évszakonként szervezett kirándulások, természet-és környezetvédelmi jeles napok megünneplése.
 • Tudatos, intenzív példaadáson alapuló környezeti nevelésünkkel a 2008-ban megszerzett Zöld Óvoda elismerés folyamatos megújításával 2016-ban óvodánk elnyerte az Örökös Zöld Óvoda  2017-ben a Madárbarát Óvoda, 2020-ban pedig a Biztonságos Óvoda címet.
 • Céljainkat szakmailag igényes, megújulásra képes, céltudatos alkalmazotti közösséggel érjük el. Az óvodai nevelés hatékonyságát óraadóként logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, szociális segítő segíti.
 • Óvodánk fontosnak tartja a népi kultúra éltetését, hagyományok megismerését, ezét kiemelt szerepet kap a néptánc, a népi gyermekjátékok ismerete a gyermekek heti rendjében.
 • A kiemelten kezeljük a partnerekkel, elsősorban a családokkal való kapcsolattartást. Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a család és az óvoda közötti együttműködés, a jó nevelőpartneri kapcsolat kétoldalú kialakítása. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak az általunk szervezett közösségépítő programok: a kiscsoportos családi kirándulás, „Szülők az óvodáért” rendezvény, karácsonyi játék délelőtt, Föld Napja, Gyermeknap.

Óvodai hagyományok

 • Táncház szervezése /Kolompos zenekar, táncház
 • Óvoda szintű kulturális programok szervezése/Színház
 • A magyar népmese napja
 • Állatok Világnapja projekt
 • Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Egészségtudatosságért projekt
 • Zuglói OVI-KUPA
 • Farsang
 • Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója
 • Állatkerti örökbefogadás
 • A környezettudatosságért projekt az Örökös Zöld Óvoda szellemében/ A Víz napjától a Föld napjáig
 • Föld Napja
 • „ Honfoglaló magyarok” projekt
 • Anyák Napja
 • Gyermeknap
 • Kihívás Napja sportprogram szervezése
 • Patak parti futás
 • Környezetvédelmi Világnap  projekt
 • Évzáró/nagycsoportosok búcsúztatása

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

Szülői igények szerint, térítés ellenében, alapellátáshoz nem tartozó szolgáltatások szervezését is biztosítjuk:

 • művészi értékű gyermekelőadások
 • Kolompos táncház
 • játékos angol tanulás
 • foci
 • judo
 • színpadi tánc

„ Mi a szeretettel nem elégszünk meg hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szerethesd, hogy mélyebben védelmezhesd, s jobban nevelhesd”

/ Nagy László/

Várunk mindenki sok szeretettel!

Pozsonyiné Burai Gyöngyvér tagóvoda- vezető és a Tihany Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021.10.12. - Táncház szervezése /Kolompos zenekar

  2021.12.15. - Táncház szervezése /Kolompos zenekar

  2022.02.04. - Táncház szervezése /Kolompos zenekar

  2022.04.22. - Táncház szervezése /Kolompos zenekar

  2021.10.04-08. - Állatok Világnapja projekt

  2021.11.18. Portéka Bábszínház

  2022.01.11. Fabula Bábszínház

  2022.03.Görbetükör Bábszínház

  2022.05.27. Ákom-Bákom Bábszínház

  2021.10.21. - Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja

  2021.11.26. - Adventi vásár

  2021.12.06. - Mikulás szoba

  2021.12.21. - Karácsony szoba

  2022.01.10–14. - Egészségtudatosságért projekt

  2022. február - Zuglói OVI-KUPA

  2022.02.04. - Farsang

  2022.03.11. - Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója

  2022.03.30. - Állatkerti örökbefogadás

  2022.03.16-04. 22. - A környezettudatosságért projekt az Örökös Zöld Óvoda szellemében.

  A Víz Világnapjától a Föld Világnapjáig

  2022.05.09-13. - „Honfoglaló magyarok” projekt

  2022. május - Anyák napja

  2022.05.26. - Kihívás Napja sportprogram szervezése

  2022.05.27. – Gyermeknap

  2022. május - Patak parti futás

  2022.06.01-10. - Környezetvédelmi Világnap projekt

  2022. május-június - Évzáró/nagycsoportosok búcsúztatása

Hírek

 • Közelgő programok

   

  április 01-29. Ovi galéria, egyéni alkotások kiállítása az újrahasznosítás jegyében.

  április Ásvány kiállítás az óvodában.

  április 05.  Foci kupa a Bozsik program keretében.

  április 06.  OpeRandi: Varázsfuvola, interaktív bábelőadás a nagycsoportosoknak.

  április 12. Interaktív játékos foglalkozások az FKF dolgozóinak közreműködésével.

  április 12. Papírszínház-meseelőadás a kiscsoportos óvodásoknak.

  április 13. „Láss csodát” interaktív vizsgálódás mikroszkóppal csoportonként.

  április 20. Játékos vetélkedő a környezetvédelemmel kapcsolatosan a nagycsoportos óvodásoknak.

  április 22. Papírszínház-meseelőadás a középső csoportos óvodásoknak.

  április 22. Föld napi ünnepség, növényültetés a családokkal közösen.

  április 22. Kolompos táncház.

  április 27. Nyílt nap a Tihany óvodában a leendő ovisoknak.

  április. hónapban Látogatás a hulladékudvarba

  április. hónapban Tavaszi kirándulások szervezése

  április. hónapban Séta a Rákos patakhoz

  április. hónapban kirándulás a Margit-szigetre (középső-és nagycsoportosok)

Csoportok

 • 1. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Egyházi Fruzsina
  • Szima-Mármarosi Lilla
  • Süvegjártó Katalin

  Dajka:

  • Szilágyi Ágnes
 • 2. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Győri Judit
  • Vraukó Bettina Hanga

  Dajka:

  • Csorbáné Káté Mária
 • 3. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Mózes Beatrix Éva
  • Szabó Gyöngyvér

  Dajka:

  • Magda Katalin
 • 4. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Varga Esztrer
  • Vincze Adrienn

  Dajka:

  • Bicskos Jánosné Ancsa
 • 5. csoport

  Óvodapedagógus:

  • Tanka-Juhász Andrea
  • Bereczki-Dávid Lilla

  Dajka:

  • Matáné Farkas Viktória
 • 6. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Juhász Borbála
  • Szentgáli Zsoltné Éva

  Dajka:

  • Patakiné Földesi Gizella

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Pozsonyiné Burai Gyöngyvér

 

Óvodatitkár:

     Kovácsné Gercsák Mária

 

Óvodapedagógusok:

     Bereczki Dávid Lilla

     Egyházi Fruzsina

     Győri Judit

     Juhász Borbála

     Mózes Beatrix Éva

     Süvegjártó Katalin

     Szabó Gyöngyvér

     Szentgáli Zsoltné

     Szima Mármarosi Lilla

     Tanka Juhász Andrea

     Varga Eszter

     Vincze Adrienn

     Vraukó Hanga Bettina

 

Dajkák:

     Bicskos Jánosné

     Csorbáné Káté Mária

     Magda Katalin

     Matáné Farkas Viktória

     Szilágyi Ágnes

     Patakiné Földesi Gizella

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Somos Réka

     Süvegjártó Lilla

 

Gyógypedagógiai asszisztens:

     Karay Szilvia

 

Konyhai dolgozó:

     Selmeczi Andrea

 

Takarító:

     Bakk Katalin

 

Kertész:

     Somos István

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Szabó Szilvia
     +06- 1- 467-0159
     szilvia.logopedia.zuglo@gmail.com

Fejlesztőpedagógus:

     Rácz Rolandné
     rácz.judit.14@fpsz.net

Szociális segítő:

     Németh Márta
     iskovi1@zcsk.hu

Gyógytestnevelő:

     Dervaricsné Nemes Gyöngyvér
     dervaricsne.nemes.gyongyver@fpsz.net

Pszichológus:

     Laczkó Fanni
     laczko.fanni94@gmail.com

Alapítvány

Az Egészséges Óvodásokért Alapítvány 1990-ben, az itt dolgozó pedagógusok és az akkor idejáró gyermekek szüleinek kezdeményezésére jött létre.

 

Az alapítvány kiemelt célja az alapító okiratban foglaltak szerint:

 • Az óvodában folyó nevelő-oktató munka tartalmi – és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Ennek szellemében az alapítvány támogatásával az óvodában folyamatosan megvalósult  az épített környezet korszerűsítése, a nevelő – oktató munka tárgyi feltételeinek modernizálása és a gyermekek  komfortérzetének állandó figyelemmel kisérése, javítása.

 

A nevelési program megvalósításához  - ezen belül az egészséges életmódra,- és a környezeti neveléshez  - nagymértékben hozzájárul az alapítvány a minden gyermeket érintő, évszakonként szervezett autóbuszos kirándulások költségeinek teljes finanszírozásával.

 

Az alapítvány bevételeit az óvodába járó gyermekek szüleinek hozzájárulása, a befizetett személyi jövedelemadó 1%-nak átutalása és pályázatokon nyert összegek képezik. A bevételek és kiadások nyilvánosságát évente egyszer a szülői faliújságon kifüggesztett elszámolás biztosítja.

 

Adószám: 19670106-1-42

Bankszámlaszám: 11714006-20247360

Kapcsolat

Tihany Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "31"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "31"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "19"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(10) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "182"
    ["img"]=>
    string(23) "1647953436_Tihany-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1647953436_Tihany-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/182/1647953436_Tihany-2.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "200"
    ["img"]=>
    string(23) "1648452911_Bejárat.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_Bejárat.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/200/1648452911_Bejárat.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "206"
    ["img"]=>
    string(22) "1648452911_medence.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_medence.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/206/1648452911_medence.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "205"
    ["img"]=>
    string(23) "1648452911_kisudvar.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_kisudvar.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/205/1648452911_kisudvar.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "203"
    ["img"]=>
    string(32) "1648452911_Csoportszoba3-as.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(75) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_Csoportszoba3-as.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(45) "/gallery/203/1648452911_Csoportszoba3-as.jpeg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "202"
    ["img"]=>
    string(36) "1648452911_csoportszoba-6-os-(2).jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(79) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_csoportszoba-6-os-(2).jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(49) "/gallery/202/1648452911_csoportszoba-6-os-(2).jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "183"
    ["img"]=>
    string(21) "1647953436_Tihany.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1647953436_Tihany.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/183/1647953436_Tihany.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "204"
    ["img"]=>
    string(20) "1648452911_hinta.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_hinta.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(33) "/gallery/204/1648452911_hinta.jpg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "201"
    ["img"]=>
    string(29) "1648452911_Bozsik-program.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(72) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_Bozsik-program.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(42) "/gallery/201/1648452911_Bozsik-program.jpg"
   }
   [9]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "207"
    ["img"]=>
    string(38) "1648452911_mezitlábas-ösvény-2..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(2) "10"
    ["imgrreal"]=>
    string(81) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_mezitlábas-ösvény-2..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(51) "/gallery/207/1648452911_mezitlábas-ösvény-2..jpg"
   }
  }
 }
}