Tihany Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • A Zuglói Egyesített Óvodák Tihany Tagóvodája aránylag csendes, de jól megközelíthető zöldövezetében található, 6 csoporttal működő intézmény.
 • Jellemzően életkor szerint szervezett csoportokat indítunk.
 • Az épületben egyszerre két intézmény működik: a földszinten bölcsőde, az emeleten az óvoda. A két intézmény között jó a kapcsolat, egymás segítése jellemző.

Óvodai tevékenységek

 • Az óvoda feladatai közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének (egyéb pszichés fejlődési zavar)  integrált ellátása is.
 • Fontos számunkra, hogy meleg, szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban éljünk.
 • Nevelőtestületünk kidolgozta saját, helyi nevelési filozófiáját, amelyben legfontosabb céljaink:
 • Gyermekeinkben az óvodai nevelés során alakuljon ki a környezettudatos magatartás, és az életkori sajátosságoknak megfelelő pozitív szokásrendszer, viselkedésforma a természetes és az őket körülvevő társadalmi környezetben.
 • A korszerű életvitel megalapozása, mely magában foglalja az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgás és testedzés iránti igényt.
 • A néphagyományok széles köréből az ének, a tánc, a népmese, a népi gyermekjátékok, - mint értékek - szervesen együtt épüljenek be a gyermekek mindennapjaiba.
 • Mindezeket a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenységébe, a játékba beépítve valósítjuk meg. A minél hosszabb, egybefüggő játékidőt a rugalmasan szervezett, szilárd szokásrendszeren alapuló folyamatos napirenddel biztosítjuk.
 • A gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre:
 • közelebb hozzuk számukra a környezetük általuk is felfogható eseményeit, változásait, ráirányítjuk figyelmüket a civilizáció által létrehozott valódi értékekre
 • megalapozzuk a tovább fejlődésükhöz szükséges képességeket
 • elindítjuk őket a szocializálódás útján, kialakítjuk egészséges életszemléletüket.
 • A csoportszobákat, mely az óvodások mindennapjainak színtere, szerepjátékokra, mozgásra, sokrétű képességfejlesztésre alkalmas, jó minőségű játékokkal láttuk el.
 • Tornatermünkben a legkorszerűbb testnevelési eszközök állnak rendelkezésünkre.
 • A sportolás megszerettetését szolgálja a műfüves OVI-FOCI pálya, amely méreténél és felszereltségénél fogva sokfajta sportmozgásra ad lehetőséget.
 • Ugyanezt a célt szolgálja az úszómedencénk, mely alkalmas vízhez szoktató program szervezésére is.
 • Játszóudvaraink - méretüknek és felszereltségüknek köszönhetően - szintén alkalmasak a gyerekek fokozott mozgásigényének kielégítésére, az intenzív mozgásfejlesztésre, emellett nagymértékben segítik a környező világ tevékeny megismerését. Ezt a célt szolgálják a séták, az évszakonként szervezett kirándulások, természet-és környezetvédelmi jeles napok megünneplése.
 • Tudatos, intenzív példaadáson alapuló környezeti nevelésünkkel a 2008-ban megszerzett Zöld Óvoda elismerés folyamatos megújításával 2016-ban óvodánk elnyerte az Örökös Zöld Óvoda  2017-ben a Madárbarát Óvoda, 2020-ban pedig a Biztonságos Óvoda címet.
 • Céljainkat szakmailag igényes, megújulásra képes, céltudatos alkalmazotti közösséggel érjük el. Az óvodai nevelés hatékonyságát óraadóként logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, szociális segítő segíti.
 • Óvodánk fontosnak tartja a népi kultúra éltetését, hagyományok megismerését, ezét kiemelt szerepet kap a néptánc, a népi gyermekjátékok ismerete a gyermekek heti rendjében.
 • A kiemelten kezeljük a partnerekkel, elsősorban a családokkal való kapcsolattartást. Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a család és az óvoda közötti együttműködés, a jó nevelőpartneri kapcsolat kétoldalú kialakítása. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak az általunk szervezett közösségépítő programok: a kiscsoportos családi kirándulás, „Szülők az óvodáért” rendezvény, karácsonyi játék délelőtt, Föld Napja, Gyermeknap.

Óvodai hagyományok

 • Táncház szervezése /Kolompos zenekar, táncház
 • Óvoda szintű kulturális programok szervezése/Színház
 • A magyar népmese napja
 • Állatok Világnapja projekt
 • Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Egészségtudatosságért projekt
 • Zuglói OVI-KUPA
 • Farsang
 • Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója
 • Állatkerti örökbefogadás
 • A környezettudatosságért projekt az Örökös Zöld Óvoda szellemében/ A Víz napjától a Föld napjáig
 • Föld Napja
 • „ Honfoglaló magyarok” projekt
 • Anyák Napja
 • Gyermeknap
 • Kihívás Napja sportprogram szervezése
 • Patak parti futás
 • Környezetvédelmi Világnap  projekt
 • Évzáró/nagycsoportosok búcsúztatása

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

Szülői igények szerint, térítés ellenében, alapellátáshoz nem tartozó szolgáltatások szervezését is biztosítjuk:

 • művészi értékű gyermekelőadások
 • Kolompos táncház
 • játékos angol tanulás
 • foci
 • judo
 • színpadi tánc

„ Mi a szeretettel nem elégszünk meg hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szerethesd, hogy mélyebben védelmezhesd, s jobban nevelhesd”

/ Nagy László/

Várunk mindenki sok szeretettel!

Pozsonyiné Burai Gyöngyvér tagóvoda- vezető és a Tihany Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2022. szeptember 26-30.       Népmese napja projekthét

  2022. október 03-14.             Állatok világnapja projekthét

  2022. október 10.                   Kolompos táncház

  2022. november 17.               Portéka Bábszínház előadása

  2022. november 25.               Adventi vásár

  2022. december 06.               Mikulás várás

  2022. december 07-23.          Madarak karácsonya

  2022. december 13.               Kolompos táncház

  2022. december 20.               Betlehemei előadás megtekintése

  2022.december 21.                Karácsony az oviban

  2023. január 16-20.                Egészségtudatosságért projekthét

  2023. január 17.                     Fabula Bábszínház előadása

  2023. január 23-tól                 Farsangi készülődés

  2023. február 01.                   Farsang a Kolompos együttessel

  2023. február                         Kiszebáb készítés

  2023. február 10.                   Szülők az óvodáért rendezvény

  2023. március16-24.              Víz világnapja projekthét

  2023. március                         Görbetükör Bábszínház előadása

  2023.március 30.                    Állatkerti örökbefogadás

  2023. április 03-06.                Húsvéti készülődés, tojásfa készítés

  2023.április 17-21.                 Föld Napi rendezvények

  2023. április 21.                      Kolompos táncház

  2023.április 26.                       Nyílt nap a leendő óvodásoknak

  2023. május 24.                      Kihívás napi mozgások

  2023. május 22-26.                Gyereknapi készülődés

  2023. május 26.                      Ákom-Bákom Bábszínház előadása

  2023. június 05-09.                Környezetvédelmi Világnap projekthét

  2023. június                            Iskolába készülők búcsúztatása

Hírek

Csoportok

 • 1. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Egyházi Fruzsina
  • Szima-Mármarosi Lilla

  Dajka:

  • Szilágyi Ágnes
 • 2. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Győri Judit
  • Vraukó Bettina Hanga

  Dajka:

  • Káté Mária
 • 3. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Mózes Beatrix Éva

  Dajka:

  • Magda Katalin
 • 4. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Varga Esztrer
  • Vincze Adrienn

  Dajka:

  • Bicskos Jánosné Ancsa
 • 5. csoport

  Óvodapedagógus:

  • Bereczki-Dávid Lilla
  • Vörös Szilvia

  Dajka:

  • Vámosné Flámis Mariann
 • 6. csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Juhász Borbála
  • Süvegjártó Katalin

  Dajka:

  • Patakiné Földesi Gizella

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Pozsonyiné Burai Gyöngyvér

 

Óvodatitkár:

     Kovácsné Gercsák Mária

 

Óvodapedagógusok:

     Bereczki Dávid Lilla

     Egyházi Fruzsina

     Győri Judit

     Juhász Borbála

     Mózes Beatrix Éva

     Süvegjártó Katalin

     Szima Mármarosi Lilla

     Varga Eszter

     Vincze Adrienn

     Vörös Szilvia

     Vraukó Hanga Bettina

 

Dajkák:

     Bicskos Jánosné

     Káté Mária

     Magda Katalin

     Szilágyi Ágnes

     Patakiné Földesi Gizella

     Vámosné Flámis Mariann

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Somos Réka

     Süvegjártó Lilla

 

Gyógypedagógiai asszisztens:

     Karay Szilvia

 

Konyhai dolgozó:

     Selmeczi Andrea

 

Takarító:

     Bakk Katalin

 

Kertész:

     Paál Levente

Külső segítő szakemberek

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. Kerületi Tagintézményének szakemberei az alábbi feladatokat látják el:

 • Logopédiai fejlesztés
 • Fejlesztő pedagógusi fejlesztés
 • Gyógytestnevelés

FPSZ központi elérhetősége: info.14@fpsz.net

ZEÓ óvodapszichológusa:

     Laczkó Fanni
     laczko.fanni94@gmail.com

Zuglói Család- és Gyermekvédelmi Központ szociális segítője:

     Németh Márta

     iskovi1@zcsk.hu

Alapítvány

Az Egészséges Óvodásokért Alapítvány 1990-ben, az itt dolgozó pedagógusok és az akkor idejáró gyermekek szüleinek kezdeményezésére jött létre.

 

Az alapítvány kiemelt célja az alapító okiratban foglaltak szerint:

 • Az óvodában folyó nevelő-oktató munka tartalmi – és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Ennek szellemében az alapítvány támogatásával az óvodában folyamatosan megvalósult  az épített környezet korszerűsítése, a nevelő – oktató munka tárgyi feltételeinek modernizálása és a gyermekek  komfortérzetének állandó figyelemmel kisérése, javítása.

 

A nevelési program megvalósításához  - ezen belül az egészséges életmódra,- és a környezeti neveléshez  - nagymértékben hozzájárul az alapítvány a minden gyermeket érintő, évszakonként szervezett autóbuszos kirándulások költségeinek teljes finanszírozásával.

 

Az alapítvány bevételeit az óvodába járó gyermekek szüleinek hozzájárulása, a befizetett személyi jövedelemadó 1%-nak átutalása és pályázatokon nyert összegek képezik. A bevételek és kiadások nyilvánosságát évente egyszer a szülői faliújságon kifüggesztett elszámolás biztosítja.

 

Adószám: 19670106-1-42

Bankszámlaszám: 11714006-20247360

Kapcsolat

Tihany Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "31"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "31"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "19"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(10) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "182"
    ["img"]=>
    string(23) "1647953436_Tihany-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1647953436_Tihany-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/182/1647953436_Tihany-2.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "200"
    ["img"]=>
    string(23) "1648452911_Bejárat.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_Bejárat.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/200/1648452911_Bejárat.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "206"
    ["img"]=>
    string(22) "1648452911_medence.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_medence.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/206/1648452911_medence.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "205"
    ["img"]=>
    string(23) "1648452911_kisudvar.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_kisudvar.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/205/1648452911_kisudvar.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "203"
    ["img"]=>
    string(32) "1648452911_Csoportszoba3-as.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(75) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_Csoportszoba3-as.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(45) "/gallery/203/1648452911_Csoportszoba3-as.jpeg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "202"
    ["img"]=>
    string(36) "1648452911_csoportszoba-6-os-(2).jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(79) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_csoportszoba-6-os-(2).jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(49) "/gallery/202/1648452911_csoportszoba-6-os-(2).jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "183"
    ["img"]=>
    string(21) "1647953436_Tihany.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1647953436_Tihany.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/183/1647953436_Tihany.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "204"
    ["img"]=>
    string(20) "1648452911_hinta.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_hinta.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(33) "/gallery/204/1648452911_hinta.jpg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "201"
    ["img"]=>
    string(29) "1648452911_Bozsik-program.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(72) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_Bozsik-program.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(42) "/gallery/201/1648452911_Bozsik-program.jpg"
   }
   [9]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "207"
    ["img"]=>
    string(38) "1648452911_mezitlábas-ösvény-2..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "31"
    ["priority"]=>
    string(2) "10"
    ["imgrreal"]=>
    string(81) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/31/1648452911_mezitlábas-ösvény-2..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(51) "/gallery/207/1648452911_mezitlábas-ösvény-2..jpg"
   }
  }
 }
}