Mályva Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Óvodánk Zugló kertvárosi részén, a Fogarasi út – Nagy Lajos király út - Álmos vezér út által határolt területen található. 4 vegyes életkorú csoportunk 21-25 fővel működik.
 • A gyermekek változatos étkezését a velünk egy épületben lévő bölcsőde konyhája biztosítja.
 • Nevelőtestületünk több éves közös munka eredményeként kidolgozta a gyermek- és nevelésközpontú Mályva – Integráló – Differenciáló nevelési rendszert, amely Mályva Programként vált ismertté. Az ország számos nevelési intézményében, és az országhatáron túl Japánban is foglalkoznak a gyerekekkel a Mályva Program alapján.

Óvodai tevékenységek

 • Nevelésfilozófiánk a humanizmus:
 • az ember és az élet szeretete
 • a közösség és az egyén egyenértékű szerepe
 • az élet megismerése és alakítása

 

 • Célunk: Az önálló, nyitott, érdeklődő, alkalmazkodni képes, harmonikus személyiségű gyermekek nevelése. Az iskolakezdéshez szükséges képességek megalapozása.

 

 • A gyerekek egyéni fejlődési tempójához és a család életritmusához igazodó folyamatos napirend, amelyben figyelembe vesszük a gyerekek testi-lelki szükségleteit, és segítjük a tevékenységek önálló gyakorlását.
 • A vegyes életkorú csoportok, amelyekben együtt nevelődnek a 3-6 éves korú gyerekek. Ily módon lehetőség nyílik arra is, hogy a testvérek, rokonok, és az egy bölcsődei közösségbe járó gyerekek lehetőség szerint egy csoportba járhassanak. Azok a tanköteles korú gyerekek, akik fejlődésük érdekében további egy évig - óvodában maradnak, nem váltanak csoportot, a megszokott társakkal, óvodapedagógusokkal és dajkával élik tovább mindennapjaikat.
 • A játékba integrált felfedező tanulás, amely a gyerekek folyamatos önálló tapasztalására épül, és segíti a világ megismerését.
 • A gyerekenkénti differenciált fejlesztés, amely egyben személyiség fejlesztés is. Óvodánk a Szakértői Bizottságok szakvéleményével rendelkező, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek (maximum 2 fő), valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelését is ellátja, korlátozott számban.
 • A differenciált fejlesztésbe a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézmény munkatársai és az EGYMI utazó gyógypedagógusai is bekapcsolódnak.
 • A csoportok felszereltsége tevékenységre ösztönző, fejlesztő környezet, amelyben aktív szerepjáték, fejlesztőjáték, barkácsolás, bábozás, mese-vershallgatás, éneklés, és kísérletezések folynak. Az alkotó művészet a mindennapok játékának része, ahol változatos technikákkal ismerkednek a gyerekek.
 • Tornaszobánk jól felszerelt, folyamatosan bővülő eszköztárral rendelkezik, szolgálva a gyerekek mozgásfejlődését. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapi 25-30 perces szervezett mozgástevékenységre. Udvari játékaink változatos mozgáslehetőséget adnak a gyerekeknek.
 • A szülőt társnak tekintjük a nevelésben, és nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való együttműködésre. Az újonnan érkező gyerekek befogadására a szülő igénye és a gyermek szükséglete szerint biztosítunk időt, mely gyermekenként eltérő lehet. Az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés után a szülők bármikor betekinthetnek a csoportok életébe, a napi nevelési folyamatba. A szülőket írásban és szóban rendszeresen tájékoztatjuk a gyermekük fejlődéséről. A rendszeres kapcsolattartás és információcsere mellett közös kirándulásokat, ünnepélyeket, játszó délutánokat szervezünk, és együtt ápoljuk hagyományainkat.

 

Óvodai hagyományok

 

A szülőkkel együtt szervezett programjaink, hagyományaink:

 • Őszünnep
 • Adventi készülődés
 • Iskolába készülő gyerekek búcsúztatója
 • Édesanyák köszöntése
 • Szülők - dolgozók kerti mulatsága
 • Gyermeknap
 • „Ivó napi” apafoci
 • Színházlátogatások, kirándulások, múzeumlátogatások, séták.

 

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 • „Elmetorna” – logikai játékok
 • „Így kell járni” - gyermektánc
 • A szülői igényeknek megfelelően megteremtjük a hitoktatás feltételeit.
 • Foci
 • Judo

 

Bihari Beáta tagóvoda-vezető és a Mályva Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. szeptember 22. - Autómentes nap

  2021. szeptember 30. – Őszünnep

  2021. szeptember – december hó - Klíma – kupa

  2021. december 06. – Mikulás

  2021. december 14. – Karácsony

  2022. február 11. – Farsang

  2022. március 11. - Nemzeti ünnep

  2022. március 19. - Zuglói OVI-KUPA

  2022. április 12. -  Húsvét - Jön a nyuszi – Locsolkodás

  2022. április 22. - Föld napja

  2022. május 02- 05. 06. - Anyák napja

  2022. május 19. - Ivó napi apa foci

  2022. május 30-06. 02. - Évzáró, ballagás

  2022. június 03. – Gyermeknap

  2022. június 03. - Kerti parti

Hírek

 • Közelgő programok
  • április 12.  - Húsvéti ünnep és locsolkodás - a húsvét megünneplése locsolkodással és ajándékkereséssel.
    
  • április 20.  - Nyílt nap 9:00-11:00-ig. 9:00-kor köszöntés, óvoda bemutatása. Nyílt nap a csoportokban és az udvaron.
    
  • április 21.  - Nyílt nap 15:30-17:00-ig. 15:30-kor köszöntés, óvoda bemutatása. Nyílt nap a csoportokban és az udvaron.  
    
  • április 22.  - Föld Napja - Udvaron: ültetés, kertrendezés. A csoportokban a gyerekek játékokban vehetnek részt, a játék végén meglepetéssel kedveskedünk a részvételért.

Csoportok

 • Búzavirág csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Kruppa - Kalocsai Erika
  • Szrnka Noémi

  Dajka:

  • Kocsis Krisztina
 • Gyöngyvirág csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Kubányi Tímea Veronika
  • Zeitler Edit

  Dajka:

  • Szeles Éva
 • Ibolya csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Bárdos Eleonóra
  • Porkoláb Anikó

  Dajka:

  • Major Lászlóné
 • Tulipán csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Hahn-Kulcsár Éva
  • Zsigmondné Vind Éva

  Dajka:

  • Baradné Gócza Katalin

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Bihari Beáta

 

Óvodatitkár:

     Bohus Márta

 

Óvodapedagógusok:

     Bárdos Eleonóra

     Hahn-Kulcsár Éva

     Kruppa-Kalocsai Erika

     Kubányi Tímea Veronika

     Porkoláb Anikó

     Szrnka Noémi

     Zeitler Edit

     Zsigmondné Vind Éva

 

Dajkák:

     Baradné Gócza Katalin

     Kocsis Krisztina

     Major Lászlóné

     Szeles Éva

 

Pedagógiai asszisztens:

     Nagyné Németh Szilvia

 

Konyhai dolgozó:

     Kótai Zsuzsanna

 

Takarító:

     Vasy Rebeka Luca

           

Kertész:

     Zsigmond Tamás

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Kádár Erika
     kadar.erika.14@fpsz.net

Fejlesztőpedagógus:

     Bakonyi Ágnes
     bakonyi.agnes.14@fpsz.net

Szociális segítő:

     Boda Krisztina
     iskovi18@zcsk.hu

Gyógytestnevelő:

     Dervaricsné Nemes Gyöngyvér
     dervaricsne.nemes.gyongyver.14@fpsz.net

Pszichológus:

     Szedresi Júlia
     pszichologus.ovoda14@gmail.com

Alapítvány

Mályva Közhasznú Alapítvány

 

SZÉKHELY: Zuglói Egyesített Óvoda – Mályva Tagóvoda, 1141 Budapest Mályva tér 12.

ADÓSZÁM: 19665975-1-42

BANKSZÁMLASZÁM: 11714006-20256849

 

Az alapítvány célja:
 

 • Az óvodában folyó nevelőmunka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése.
   
 • Az óvoda részére oktatástechnikai eszközök vásárlása.
   
 • A kismértékben sérült gyermekek ép közösségbe integrálásának, együttnevelésük szakmai feltételeinek megteremtése.
   
 • A hátrányos helyzetű gyerekek lehetőségeinek javítása.
   
 • A szakmai tanulmányok részbeni finanszírozása a pedagógusok részére.
   
 • Az Alapítvány bevezeti a felnőttoktatás indítását és szervezését.

Mályva Alapítvány

Az alapítvány neve:

Mályva Alapítvány

Az alapítvány székhelye:

1141 Budapest, Mályva tér 12.

Az Alapítvány adószáma:

19665975-1-42

Az Alapítvány számlaszáma:

11714006-20256849

Beszámolók:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Az alapítvány célja:

 • Az óvodában folyó nevelőmunka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése.
 • Az óvoda részére oktatástechnikai eszközök vásárlása.
 • A kismértékben sérült gyerek ép közösségbe integrálása. Együttnevelésük szakmai feltételeinek megteremtése.
 • A hátrányos helyzetű gyerekek lehetőségeinek javítása.
 • A szakmai tanulmányok részbeni finanszírozása a pedagógusok részére.
 • Az Alapítvány bevezeti a felnőttoktatás indítását és szervezését.
 • Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a Khtv.26.§-a c). pont 4. alpontjában meghatározott nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő közhasznú tevékenységet végez. A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különöse az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

Az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A kuratórium az éves beszámolót az általános határozathozatali módon hagyja jóvá. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium évente legalább egy alkalommal, szükség esetén ennél gyakrabban is ülésezik, melyet az elnök 15 nappal megelőzően -írásban napirend közlésével- hív össze. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha arra a kuratórium minden tagját meghívták és ha legalább négy tag jelen van. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A kuratórium ülési nyilvánosak. ​

 • A kuratórium döntéseit a kuratóriumi határozatok tárában nyilvántartja. Ebben feltüntetésre kerül a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és az ellenzők számaránya, valamint személye. Az elnök gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről, amely írásban, igazolható módon történik. A kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámoló közléséről is itt tájékoztatja a nyilvánosságot. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet.
 • A kuratórium Ügyrendi Szabályzat szerint folytatja működését. A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására, kiegészítésére. Az Alapítvány tisztségviselőinek kijelölésénél figyelembe veszi a Khtv.8. 9. §-ban írott összeférhetetlenségi szabályokat. Ezek szerint 8. § (1). „ A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685. § b.pont), élettársa, (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatás keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.” A 9. § (1). A közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Kapcsolat

Mályva Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(1) "3"
array(7) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "3"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(0) {
  }
 }
 [1]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "4"
  ["title2"]=>
  string(19) "Búzavirág csoport"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(2) "13"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(5) {
    ["id"]=>
    string(2) "13"
    ["kid"]=>
    string(2) "10"
    ["title2"]=>
    string(19) "Búzavirág csoport"
    ["body"]=>
    string(181) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Kruppa - Kalocsai Erika</li>
	<li>Szrnka No&eacute;mi</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Kocsis Krisztina</li>
</ul>
"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
   }
  }
  ["images"]=>
  array(8) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "15"
    ["img"]=>
    string(32) "1645602417_búzavirág-csop..JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(74) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-csop..JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(44) "/gallery/15/1645602417_búzavirág-csop..JPG"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "14"
    ["img"]=>
    string(28) "1645602417_búzavirág-3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(70) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(40) "/gallery/14/1645602417_búzavirág-3.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "16"
    ["img"]=>
    string(36) "1645602417_búzavirág-csoport-1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-csoport-1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/16/1645602417_búzavirág-csoport-1.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "17"
    ["img"]=>
    string(36) "1645602417_búzavirág-csoport-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-csoport-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/17/1645602417_búzavirág-csoport-2.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["img"]=>
    string(45) "1645602417_búzavirág-napraforgó-mosdó.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(87) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-napraforgó-mosdó.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(57) "/gallery/18/1645602417_búzavirág-napraforgó-mosdó.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "19"
    ["img"]=>
    string(52) "1645602417_búzavirág-napraforgó-öltöző-2..jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(94) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-napraforgó-öltöző-2..jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(64) "/gallery/19/1645602417_búzavirág-napraforgó-öltöző-2..jpeg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "21"
    ["img"]=>
    string(48) "1645602417_búzavirág-napraforgó-udvar-(2).jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(90) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-napraforgó-udvar-(2).jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(60) "/gallery/21/1645602417_búzavirág-napraforgó-udvar-(2).jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "22"
    ["img"]=>
    string(44) "1645602417_búzavirág-napraforgó-udvar.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "4"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(86) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/4/1645602417_búzavirág-napraforgó-udvar.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(56) "/gallery/22/1645602417_búzavirág-napraforgó-udvar.jpg"
   }
  }
 }
 [2]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "5"
  ["title2"]=>
  string(21) "Gyöngyvirág csoport"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(2) "14"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(5) {
    ["id"]=>
    string(2) "14"
    ["kid"]=>
    string(2) "10"
    ["title2"]=>
    string(21) "Gyöngyvirág csoport"
    ["body"]=>
    string(188) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Kub&aacute;nyi T&iacute;mea Veronika</li>
	<li>Zeitler Edit</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Szeles &Eacute;va</li>
</ul>
"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
   }
  }
  ["images"]=>
  array(7) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "23"
    ["img"]=>
    string(34) "1645602587_gyöngyvirág-csop..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(76) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-csop..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(46) "/gallery/23/1645602587_gyöngyvirág-csop..jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "24"
    ["img"]=>
    string(36) "1645602587_gyöngyvirág-csoport.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-csoport.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/24/1645602587_gyöngyvirág-csoport.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "25"
    ["img"]=>
    string(35) "1645602587_gyöngyvirág-mosdó.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(77) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-mosdó.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(47) "/gallery/25/1645602587_gyöngyvirág-mosdó.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "26"
    ["img"]=>
    string(38) "1645602587_gyöngyvirág-öltöző.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(80) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-öltöző.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(50) "/gallery/26/1645602587_gyöngyvirág-öltöző.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "27"
    ["img"]=>
    string(36) "1645602587_gyöngyvirág-udvar-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-udvar-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/27/1645602587_gyöngyvirág-udvar-2.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "28"
    ["img"]=>
    string(36) "1645602587_gyöngyvirág-udvar-3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-udvar-3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/28/1645602587_gyöngyvirág-udvar-3.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "29"
    ["img"]=>
    string(36) "1645602587_gyöngyvirág-udvar-4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "5"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/5/1645602587_gyöngyvirág-udvar-4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/29/1645602587_gyöngyvirág-udvar-4.jpg"
   }
  }
 }
 [3]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "6"
  ["title2"]=>
  string(14) "Ibolya csoport"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(2) "15"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(5) {
    ["id"]=>
    string(2) "15"
    ["kid"]=>
    string(2) "10"
    ["title2"]=>
    string(14) "Ibolya csoport"
    ["body"]=>
    string(215) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>B&aacute;rdos Eleon&oacute;ra</li>
	<li>Porkol&aacute;b Anik&oacute;</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Major L&aacute;szl&oacute;n&eacute;</li>
</ul>
"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
   }
  }
  ["images"]=>
  array(8) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "30"
    ["img"]=>
    string(27) "1645603627_ibolya-csop..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-csop..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(39) "/gallery/30/1645603627_ibolya-csop..jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "31"
    ["img"]=>
    string(37) "1645603627_ibolya-csoportszoba-2..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(79) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-csoportszoba-2..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(49) "/gallery/31/1645603627_ibolya-csoportszoba-2..jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "32"
    ["img"]=>
    string(36) "1645603627_ibolya-csoportszoba-3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-csoportszoba-3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/32/1645603627_ibolya-csoportszoba-3.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "33"
    ["img"]=>
    string(34) "1645603627_ibolya-csoportszoba.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(76) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-csoportszoba.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(46) "/gallery/33/1645603627_ibolya-csoportszoba.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "34"
    ["img"]=>
    string(28) "1645603627_ibolya-mosdó.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(70) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-mosdó.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(40) "/gallery/34/1645603627_ibolya-mosdó.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "35"
    ["img"]=>
    string(31) "1645603627_ibolya-öltöző.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-öltöző.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/35/1645603627_ibolya-öltöző.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "36"
    ["img"]=>
    string(29) "1645603627_ibolya-udvar-3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(71) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-udvar-3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(41) "/gallery/36/1645603627_ibolya-udvar-3.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "37"
    ["img"]=>
    string(27) "1645603627_ibolya-udvar.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "6"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/6/1645603627_ibolya-udvar.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(39) "/gallery/37/1645603627_ibolya-udvar.jpg"
   }
  }
 }
 [4]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "7"
  ["title2"]=>
  string(19) "Napraforgó csoport"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(3) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "39"
    ["img"]=>
    string(32) "1645603797_napraforgó-csop..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "7"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(74) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/7/1645603797_napraforgó-csop..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(44) "/gallery/39/1645603797_napraforgó-csop..jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "38"
    ["img"]=>
    string(32) "1645603796_napr.-csop.-szoba.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "7"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(74) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/7/1645603796_napr.-csop.-szoba.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(44) "/gallery/38/1645603796_napr.-csop.-szoba.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "40"
    ["img"]=>
    string(41) "1645603797_napraforgó-csoportszoba-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "7"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(83) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/7/1645603797_napraforgó-csoportszoba-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(53) "/gallery/40/1645603797_napraforgó-csoportszoba-2.jpg"
   }
  }
 }
 [5]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "8"
  ["title2"]=>
  string(16) "Tulipán csoport"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(2) "16"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(5) {
    ["id"]=>
    string(2) "16"
    ["kid"]=>
    string(2) "10"
    ["title2"]=>
    string(17) "Tulipán csoport "
    ["body"]=>
    string(221) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Hahn-Kulcs&aacute;r &Eacute;va</li>
	<li>Zsigmondn&eacute; Vind &Eacute;va</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Baradn&eacute; G&oacute;cza Katalin</li>
</ul>
"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
   }
  }
  ["images"]=>
  array(7) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "41"
    ["img"]=>
    string(29) "1645603834_tulipán-csop..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(71) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603834_tulipán-csop..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(41) "/gallery/41/1645603834_tulipán-csop..jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "42"
    ["img"]=>
    string(33) "1645603834_tulipán-csoport-3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(75) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603834_tulipán-csoport-3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(45) "/gallery/42/1645603834_tulipán-csoport-3.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "43"
    ["img"]=>
    string(38) "1645603834_tulipán-csoportszoba-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(80) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603834_tulipán-csoportszoba-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(50) "/gallery/43/1645603834_tulipán-csoportszoba-2.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "44"
    ["img"]=>
    string(36) "1645603834_tulipán-csoportszoba.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(78) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603834_tulipán-csoportszoba.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(48) "/gallery/44/1645603834_tulipán-csoportszoba.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "45"
    ["img"]=>
    string(33) "1645603834_tulipán-öltöző.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(75) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603834_tulipán-öltöző.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(45) "/gallery/45/1645603834_tulipán-öltöző.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "46"
    ["img"]=>
    string(24) "1645603847_trambulin.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603847_trambulin.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/46/1645603847_trambulin.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "47"
    ["img"]=>
    string(20) "1645603847_udvar.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "8"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(62) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/8/1645603847_udvar.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(32) "/gallery/47/1645603847_udvar.jpg"
   }
  }
 }
 [6]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "10"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "153"
    ["img"]=>
    string(37) "1647512759_Mályva-és-Cseperedő.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "25"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(80) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/25/1647512759_Mályva-és-Cseperedő.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(50) "/gallery/153/1647512759_Mályva-és-Cseperedő.jpg"
   }
  }
 }
}