Zöld Lurkók Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • A Zöld Lurkók Tagóvoda, a Füredi lakótelep szívében, csendes környezetben található hét csoportos intézmény.
 • Tágas, nagy alapterületű, felújított épület, amely tárgyi környezetében kiemelten gazdag feltételeket nyújt a hozzánk járó gyermekek óvodai neveléséhez, az óvodás évek kellemes eltöltéséhez. Csoportszobáink jól felszereltek, esztétikusak, barátságosak, a gyermekek igényeinek teljesen megfelelnek.
 • Tagintézményünkben életkor szerinti homogén, valamint vegyes csoportok is megtalálhatóak, ill. három csoportunk az Angolul Vidáman Kft.-vel kooperációban angol-magyar nyelvi csoportként működik.
 • Nagy udvarunkat fák és bokrok teszik kellemes levegőjűvé, ahol az előírásoknak megfelelő játékeszközök, mászókák ösztönzik mozgásra, ügyességük kipróbálására a gyereket. Épített, kiváló minőségű mezítlábas ösvényünk és (nyáron) párakapunk színesítik a gyermekek udvari játéklehetőségeit.

Óvodai tevékenységek

 • Nevelési célunk elősegíteni a hozzánk járó gyermek harmonikus fejlődését és nevelését, figyelembe véve az egyéni sajátosságukat, személyiségüket, az esélyegyenlőséghez való jogukat. A Zöld Lurkók Óvoda integráló intézmény. Integrált nevelés keretében fogadunk autizmus spektrum zavarral küzdő- és egyéb pszichés zavarral küzdő gyerekeket.
 • E sokszínű óvodai gyerekközösségben elérhető legfőbb eredmény, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ehhez megteremtjük az érzelmekben gazdag, derűs légkörű intézményt, és a szabad játék lehetőségét. Emellett fontosnak tartjuk a gyermek és az óvodában dolgozó felnőttek harmonikus kapcsolatát.
 • Pedagógiai programunk kiemelt feladatának tekinti az egészséges életmódra-, az egészséges életvitel megalapozására- és gyermekek egészségvédelmére való nevelését.

Biztosítjuk a gyermekek számára

 • a természetes mozgásigényük kielégítését kötött tevékenységekben és szabad játékidőben is. Gazdag eszköztárral támogatjuk őket a mindennapjaikban, a csoportszobában, az udvaron és a tornateremben egyaránt; előnyben részesítjük a szabad levegőn való mozgásos tevékenységeket.
 • A mindennap felkínált gyümölcsöt, zöldséget, mézet és gyümölcsteát.
 • A sószoba használatát.
 • A kirándulásokat.

Zöld óvodaként kiemelt feladatainknak tekintjük a környezettudatos magatartás megalapozását, a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulás kialakítását és a természet szeretetére való nevelést.

 • A gyermekek sokszínű tapasztalatszerzéséhez jó kapcsolatot ápolunk külsős szakemberekkel.
 • Óvodánk projektszemléletű tanulásszervezési módot alkalmaz, melynek alapja a közvetlen megtapasztalás, a cselekvésbe ágyazott feldolgozás, amely élményekkel, érzelmekkel telített légkörével eredményes tanulási folyamatot produkál. A játékba ágyazott sokszínű és változatos tevékenységek alkalmával teremtjük meg a gyermekek számára az életszerű helyzeteket és differenciáltan fejlesztjük őket. A projekt-módszer megvalósításában, lehetőség szerint, meghívjuk a hozzánk járó gyermekek szüleit, hogy tudásukkal és nyitottságukkal színesítsék a gyermekek ismereteit, mindennapjait.

Óvodai hagyományok

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Húsvét
 • Állatok napja, Víz napja, Föld napja, Madarak és Fák napja
 • Március 15.
 • Két napos farsangi mulatságot szervezünk
 • Anyák napi „Lélekmelegítő” játszódélután
 • Nyár beköszöntével szülői körben elbúcsúztatjuk az iskolába készülő gyermekeinket és csoportos szinten zárjuk le az évet.
 • Népmese napja
 • Szülőkkel szervezett –ünnepre készülő- barkácsdélutánok és „Betekintgető délelőttök”
 • A kihívás napján történő részvételünk, a gyermekek hete családokkal együtt szervezett kerti partival
 • Színházi előadások

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • foci
 • rocky
 • delacato-torna
 • angol nyelv
 • úszásoktatás (vízhez szoktatás).

Egy élménygazdag óvodát igyekszünk kialakítani, amelyben a hozzánk járó gyermekek pozitív érzésekkel, megtapasztalásokkal és barátságokkal, boldogan élik a mindennapjaikat.

Balassai Márta tagóvoda- vezető és a Zöld Lurkók Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. Szeptember 17. - Takarítás napja

  2021. Szeptember 30. - Népmese napja

  2021. Október 4. - Állatok napja

  2021. Október 18-22. - Egészséghét – projekthét

  2021. Október 18-22. - Dohányzás megelőzési program Pillangó, Halacska, Mókus, Pingvin

  2021. November 22-December 15 - Adventi barkács délután a csoportokban

  2021. December 6. - Mikulás - óvodapedagógusok előadása

  2021. December 20. - Gyermekek Karácsonya

  2022. Január - Nagycsoportosok iskolalátogatása

  2022. Február 24.-25. - Farsang- óvodapedagógusok előadása

  2022. Február - Ovi olimpia – sportverseny

  2022. Március 11. - Nemzeti ünnep: március 15.

  2022. Március 22. - Víz napja

  2022. Március 28.-április 1. - Tavaszi barkács délután

  2022. Április 13. - Húsvét, Locsolkodás

  2022. Április 11.-12. - Nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak

  2022. Április 20-22. - Föld napja

  2022. Április 25-4-ig - Anyák napja

  2022. Május 10. - Madarak és fák napja

  2022. Május 23-27. - Gyerekhét – Dramatizálás

  2022. Május 25. - Kihívás napja

  2022. Május 28. - Kerti parti

Hírek

 • Májusi programok

  május 2:   Pillangó, Mókus csoportok – anyák napja-játszódélután  

  május 23: Süni csoport Állatkert

  május 24: Teknős, Pillangó csoportok – Katalinpuszta –egész napos kirándulás

  május 25: Kihívás napja az óvodában

  május 26: Pingvin, Mókus csoport – Katalinpuszta –egész napos kirándulás

  május 27: Kerti parti – népi fajátékok

  május 31: Mókus, Pingvin, Hal csoportok – ballagás

 • Júniusi programok

  június 1: Méhecske csoport ballagás

  június 2: Pillangó csoport ballagás

  június 2: Halacska, Méhecske csoportok – Visegrád- egész napos kirándulás

  június 22-26: Soltvadkerti tábor

 • Közelgő programok

  márciusi - áprilisi programok

  • március 28 – 30 –ig barkács délután a csoportokban
  • március 28: Teknős, Méhecske csoport
  • március 29: Pingvin és Pillangó csoport
  • március 30: Mókus, Süni, Halacska csoport
  • április 11: leendő kiscsoportos szülőknek Szülői értekezlet 16:30-kor
  • április 12: nyílt nap a leendő kiscsoportosoknak (09:00 - 11:00 és 15:00 - 17:00 óráig) 
  • április 13: Húsvét az óvodában, Tojáskeresés és locsolkodás
  • április 14-én és 19-én: Összevont csoport
  • április 20-22: Föld napja projekt
  • április 20: Természetbúvár a Nagycsoportosoknak
  • április 21: Óvodapedagógusok meseelőadása, játékos feladatok az udvaron
  • április 22: Állatsimogató az óvodában
  • április 25 - május 4-ig: Anyák napja a csoportokban

Csoportok

 • Süni csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Hajas Donka
  • Kiss Enikő

  Dajka:

  • Bartókné Tálas Mária
 • Halacska csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Fróna Andrea
  • Hermann-né Bagi Henrietta

  Dajka:

  • Gergelyné Pataki Judit
 • Méhecske csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Müller Renáta
  • Koczka Boglárka

  Dajka:

  • Tóth Nikolett
  • Neiderkirchen Istvánné
 • Pillangó csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Sik-Farkasdi Ramóna
  • Mozgáné Dobronyi Enikő

  Dajka:

  • Hévizi Orsolya
 • Teknős csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Tóth Ágnes Petra
  • Balogh Cintia

  Dajka:

  • Bacsó Katalin
 • Pingvin csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Vas- Tóth Boglárka
  • Nemesné Beregszászi Márta

  Dajka:

  • Pillok Zoltánné
 • Mókus csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Kerekes Istvánné
  •  

  Dajka:

  • Ördög Ágota

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Balassai Márta

 

Óvodatitkár:

     Kertainé Scholler Piroska

 

Óvodapedagógusok:

     Balogh Cintia

     Fróna Andrea

     Hajas Donka

     Hermann-né Bagi Henrietta

     Kerekes Istvánné

     Kiss Enikő

     Koczka Boglárka

     Mozgáné Dobronyi Enikő

     Müller Renáta

     Nemesné Beregszászi Márta

     Sik-Farkasdi Ramóna

     Tóth Ágnes Petra

     Vas Éva Boglárka

 

Dajkák:

     Bacsó Katalin

     Bartókné Tálas Mária

     Gergelyné Pataki Judit

     Hévizi Orsolya

     Neiderkirchen Istvánné

     Ördög Ágota

     Pillok Zoltánné

     Tóth Nikolett

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Faragó Magdolna

     Scheili Béláné

 

Gyógypedagógiai asszisztensek:

     Bambach Bernadett

     Dienesné Szabó Mónika

 

Konyhai dolgozók:

     Beri Józsefné

     Csordás Mária

 

Takarítók:

     Neiderkirchen Istvánné

     Paróczai Józsefné

 

Kertész:

     -

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Csepa Natália Barbara
     barbara.csepa@gmail.com

Fejlesztőpedagógus:

     Lőrincz Ágnes
     lorincz.agnes.14@fpsz.net

Gyógytestnevelő:

     Dervaricsné Nemes Gyöngyvér
     dervaricsne.nemes.gyongyver.14@fpsz.net

Pszichológus:

     Dr. Fábián Henriette
     fabianhenriette@gmail.com

Szociális segítő:

     Takács Mandics Gabriella
     iskovi19@zcsk.hu

Alapítvány

Alapítvány a Füredi Parki Óvodáért

A ZEO Zöld Lurkók tagóvoda alapítványát, 1992-ben az óvodába járó gyermekek szülői közössége hozta létre. 1999-től közhasznú szervezetként működik.

Az alapítvány célja:

A Füredi parki óvodába járó gyermekek óvodai nevelésének támogatása, az óvodai élet és munkakörülmények javítása és az óvoda számára további, külsős támogatók bevonása.

Az alapítvány közhasznú, célja szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységet folytat.

Az alapítvány eddig elért eredményei:

Az elmúlt évek során a szülők és támogatóink segítségével korszerűbbé, otthonosabbá tettük csoportjainkat. A minőségi nevelőmunka megvalósításához képességfejlesztő játékok, eszközök beszerzésére volt lehetőségünk. Az óvodánk udvarán biztonságosabb udvari mozgásfejlesztő eszközök telepítésére került sor az alapítvány segítségével.

Óvodánkban sószobát alakítottunk ki. Az alapítvány kuratóriuma külön gondot fordít a működés fenntartására, és ennek érdekében az anyagi feltételek biztosítására.

Minden évben sokan gondolják úgy, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával, hozzájárulnak elképzeléseink megvalósításához. Ezúton is szeretnénk megköszönni felajánlásaikat.

Bízunk abban, hogy tevékenységünk a jövőben is az óvodásaink fejlődését szolgálhatja.

Kérem, a jövőben is támogassák alapítványunkat.

Az alapítvány adószáma: 18056972-1-42

Az alapítvány számlaszáma: OTP: 11714006-20275619

Kerekes Istvánné

A kuratórium elnöke.

Kapcsolat

Zöld Lurkók Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "33"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "33"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "23"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(15) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "210"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20210816_151948.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20210816_151948.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/210/1649233621_20210816_151948.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "209"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20210816_134933.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20210816_134933.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/209/1649233621_20210816_134933.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "211"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20210816_152013.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20210816_152013.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/211/1649233621_20210816_152013.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "208"
    ["img"]=>
    string(17) "1649233621_31.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(60) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_31.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(30) "/gallery/208/1649233621_31.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "220"
    ["img"]=>
    string(25) "1649233622_Járkáló.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(68) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233622_Járkáló.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(38) "/gallery/220/1649233622_Járkáló.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "218"
    ["img"]=>
    string(23) "1649233621_IMG_0040.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_IMG_0040.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/218/1649233621_IMG_0040.JPG"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "219"
    ["img"]=>
    string(23) "1649233621_IMG_9933.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_IMG_9933.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/219/1649233621_IMG_9933.JPG"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "217"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20220301_101422.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20220301_101422.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/217/1649233621_20220301_101422.jpg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "216"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20220301_101316.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20220301_101316.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/216/1649233621_20220301_101316.jpg"
   }
   [9]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "215"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20220301_101229.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(2) "10"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20220301_101229.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/215/1649233621_20220301_101229.jpg"
   }
   [10]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "214"
    ["img"]=>
    string(33) "1649233621_20220301_101212(1).jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(2) "11"
    ["imgrreal"]=>
    string(76) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20220301_101212(1).jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(46) "/gallery/214/1649233621_20220301_101212(1).jpg"
   }
   [11]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "213"
    ["img"]=>
    string(30) "1649233621_20220301_095009.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(2) "12"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20220301_095009.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/213/1649233621_20220301_095009.jpg"
   }
   [12]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "212"
    ["img"]=>
    string(33) "1649233621_20210903_075304(1).jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(2) "13"
    ["imgrreal"]=>
    string(76) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233621_20210903_075304(1).jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(46) "/gallery/212/1649233621_20210903_075304(1).jpg"
   }
   [13]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "222"
    ["img"]=>
    string(25) "1649233622_só-szoba1.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(2) "14"
    ["imgrreal"]=>
    string(68) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233622_só-szoba1.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(38) "/gallery/222/1649233622_só-szoba1.JPG"
   }
   [14]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "221"
    ["img"]=>
    string(32) "1649233622_mezítlábas-park.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "33"
    ["priority"]=>
    string(2) "15"
    ["imgrreal"]=>
    string(75) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/33/1649233622_mezítlábas-park.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(45) "/gallery/221/1649233622_mezítlábas-park.jpg"
   }
  }
 }
}