Herminka Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • A Zuglói Egyesített Óvoda Herminka Tagóvodája közös vezetés alatt két épületben működő intézmény.
 • Óvodáink Zugló zöldövezetében, a Városliget szélén helyezkednek el. Városias- illetve villanegyedek által körülvett, jól megközelíthető, központi fekvésű körzetben működnek. Ezt a lehetőséget kihasználva gazdag, tapasztalatszerző programokat, kirándulásokat szervezünk óvodásainknak (múzeumok, Állatkert, Bábszínház, Városliget, Margitsziget, Gellérthegy, stb.).
 • Az IDA UTCA. 6. szám alatt működő tagóvoda egy több mint 100 éves, műemlék jellegű oktatási komplexum része. Öt (osztott) csoporttal működik. Egyik csoportunk, a továbbmaradós nagycsoport hat-hét éves gyermekek fejlesztésére szerveződött.
 • A tagóvoda telephelye az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 17. szám alatt önálló villaépületben található, melyet nagy területű udvar ölel körbe. Az óvodában három (osztott) csoport működik.

Óvodai tevékenységek

 • Nevelési céljaink: A családi nevelést kiegészítve 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatása az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 • Az anyanyelvi műveltség megalapozása a játékon és a mesén keresztül. A sikeres iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása.
 • Az óvoda sajátos arculatának kialakítása már több évtizedes múltra tekint vissza. A két épület eltérő adottsága ellenére egységes szakmai kép kialakítására törekszünk.
 • A pedagógiai munka a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek alapján folyik mindkét óvodában. A Pedagógiai Programot a saját nevelési gyakorlat tapasztalatai alapján az óvoda pedagógusai írták. Nevelőmunkánkat meghatározza a családias jelleg.
 • Programunkban kiemelt nevelési területek: anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés, zenei nevelés.
 • A gyermekirodalomnak kiemelkedő szerepe van az anyanyelvi nevelésben. A mesék, versek, mondókák hajlékony nyelvével, erejével, a találó nyelvi fordulatokkal, finom árnyalatokkal, ízes kifejezésekkel, s a szépen formált mondatokkal éreztetjük meg anyanyelvünk gazdagságát, ötletességét, szépségét.
 • A gyermekek személyiségének fejlesztése a mesék, a versek, mondókák változatos és gazdag világával érthető el. Általuk a lelki nyitottság átmenthető a felnőtt korba. A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, művészi gyermekirodalmi alkotásokkal éreztetjük meg a költészet, a széppróza érzelmi telítettségét, gazdagító erejét.
 • Óvodánk sajátos programja a „nyitott csoportok", melynek lényege, hogy átjárhatóvá tesszük a különböző csoportok közti programokat, melyben általában irodalmi, zenei és kézműves programok közül lehet választani. A gyermekek érdeklődésük, hangulatuk, érzelmi beállítottságuk alapján szabadon választhatnak a felkínált lehetőségek közül.
 • Sajátos zenei nevelésnek gondoljuk az élő zenével, a hangszerekkel való ismerkedést, e téma köré csoportosítani az óvodai életet, a gyermekek és a felnőttek mindennapjait.
 • A népi játékok mellett a mozgáskultúra alapjainak megismertetése is fontos számunkra. Hagyomány óvodánk életében a középső és a nagycsoportosoknak szervezett táncház. A gyermekek nemcsak táncot tanulnak, hanem folyamatosan ismerkednek az élő zenével, a népi hangszerekkel, ismereteket szerezhetnek a különböző népszokásokról. Farsang környékén a Kolompos együttest hívjuk meg egy délelőtti mulatságra.
 • Már bevált szokás óvodánkban, hogy a zenész, illetve zenélni tudó szülőket felkérjük házi muzsikálásra. Ünnepélyeken, nyitott csoportok zenei programjain aktív közreműködők.
 • A szülői ház egyetértésével 2007-ben csatlakoztunk a Madártani Intézet által szervezett „Madarász ovi” programhoz.
 • Hagyomány óvodánkban az őszi almaszüret, az egész napos tavaszi mogyoróhegyi kirándulás, továbbá Föld napján a gyermekekkel, a szülők segítségével virág ültetése a kertben, ezzel is szépítve óvodánk környezetét.
 • A hétvégi, szülőkkel, testvérekkel szervezett őszi és tavaszi kirándulások is segítik a gyermekeket a természetben való tájékozódásban, a természet megszerettetésében és megóvásában. Emellett erősödik az óvoda és a család közti kapcsolat. A szülők ezek által is jobban megismerik nevelési elveinket, pedagógiai célunkat.
 • Az eredményes óvodai nevelés záloga a szülőkkel való jó kapcsolatunk. A családi neveléssel együtt, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek eredményes fejlődését biztosítani.

Fontos számunkra hogy az óvodáinkba járó gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg!

Berek Sándorné Tagóvoda- vezető és a Herminka Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  Évi két alkalommal: ősszel és tavasszal - Nyitott csoportok

  Kéthavonta – Táncház, színház

  Egyeztetés szerint - Tűzoltó nap

  Évi 6 alkalom egyeztetés szerint - Madarász ovi

  Egyeztetés szerint - Sün óra

  2021. október 04. - Állatok világnapja

  2021. november 08-11. - Márton napi liba projekt

  2021. december 06. – Mikulás

  2021. december 01-17. - Adventi készülődés

  2021. december - Karácsonyi ünnepély

  2022. február eleje - Maci hét

  2022. február 23. - Farsangi táncház a Kolompos Együttessel

  2022. február 22. – Erzsébet - Farsang

  2022. február 24. – Ida

  2022. február - Ovi Kupa

  2022. március 11. - Március 15.

  2022. március 22. - Víz világnapja

  2022. március 11-14. - Húsvéti készülődés

  2022. április 22. - Föld napja

  2022. május 2-13. - Anyák, Apák napja

  2022. május 24. - Gyermeknap – egész napos kirándulás

  2022. május 25. - Kihívás napja

  2022. május 31. – Halacska - Nagycsoportosok búcsúztatása

            június 01. - Süni

            június 02. – Maci

  2022. június 08. - Herminka nap

  2022. június - Soltvadkerti táboroztatás iskolába menőknek

Hírek

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:  

     Berek Sándorné

 

Óvodatitkár:

     Józsa Tiborné

 

Óvodapedagógusok:

     Albert Magdolna

     Baloghné Bodó Piroska

     Bencsik Dóra

     Császár Krisztina

     Dedinszky Mariann

     Kovács Anita

     Máté Zsuzsanna

     Rottek Dorina

     Takács Éva

     Talabér Lászlóné

     Viski Beáta

 

Dajkák:

     Duleba Lászlóné

     Káldi Csabáné

     Nagy Sándorné

     Pápay Gabriella

     Sótér Krisztina

     Stark Lilla

     Szabóné Kerekes Éva

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Illyésné Kapin Erika

     Majzer Marianna

 

Gyógypedagógiai asszisztensek:

     Ferenczné Szabó Erzsébet

 

Konyhai dolgozók:

     Gergely Anikó

     Macsuga Jánosné

 

Takarító:

     Csamáriné Palics Tünde

 

Kertészek:

     Cseke Tibor

     Fülöp Endre   

Alapszolgáltatások

Logopédus Ida utcai épület:

     Olasz Katalin
     olasz.katalin.14@fpsz.net

Logopédus Erzsébet királyné útja épület:

     Szabóné Végh Adrienn
     szabone.vegh.adrienn.14@fpsz.net

Fejlesztőpedagógus:

     Pintérné Szőcs Zsuzsanna
     pinterne.szocs.zsuzsanna.14@fpsz.net

Pszichológus:

     Kovács Kinga
     ovoda14pszichologus@gmail.com

Szociális segítő:

     Keresztes Erzsébet Junetta
     iskovi4@zcsk.hu

Alapítvány

Erzsébet óvoda  

Óvodánk önálló alapítvánnyal rendelkezik.

Az alapítvány neve:                    Óvodás Gyermekek Fejlődéséért, Fejlesztéséért Alapítvány
Székhelye:                                    1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.
KSH statisztikai számjele:
Bankszámla száma:                    OTP Bank 11714051-20000284
Bírósági nyilvántartási száma:  16.Pk.60561/2009/12
Nyilvántartásba száma:              01-01-0010893
Adószáma:                                   18200384-1-42

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy  évközi felajánlásaikkal és az SZJA 1% -ával támogassák
az Erzsébet királyné útja 17.  szám alatti óvoda alapítványát!
OTP Bank Nyrt.: 11714051-20000284

Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Az alapítvány célja:


A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete érdekében az Erzsébet óvoda működtetésének fenntartásának támogatása, a gyermekek testi, lelki, értelmi fejlődésének segítése minőségi környezetben, a teljesség igénye nélkül az alábbi területeken:

 

 1. Az óvodai egészségre neveléshez kapcsolódva:
  • Óvoda udvarának fejlesztése (talajcsere, füvesítés, növényzettelepítés)
  • Udvari játékeszközök beszerzése, felújítása
  • Sport és játékszerek beszerzése
  • Autóbuszos kirándulások támogatása

 

 1. Az esztétikai neveléshez kapcsolódva:
  • Irodalmi és zenei nevelés tartalmasabbá tétele, szükséges eszközök beszerzése
  • Vizuális neveléshez szükséges eszközök beszerzése, kiállítások rendezése

 

 1. Az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva:
  • Logopédiai eszközök és a könyvtár bővítése
  • Bábok, jelmezek vásárlása

 

 1. Alkalmanként:
  • Óvodán kívüli programok támogatása (pl. Állatkert, Planetárium)
  • Fejlesztő játékok vásárlása
  • Épület állagának megóvása, felújítása, karbantartása
  • A gyermek környezetében (csoportszoba, mosdó, öltöző) lévő bútorok, felszerelések korszerűsítése, cseréje, karbantartása

 

Ida óvoda

Óvodánk önálló alapítvánnyal rendelkezik.

Az alapítvány neve: Sokoldalú, Kreatív Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Székhelye: 1143 Budapest, Ida u. 6.
KSH statisztikai számjele: 19673068-9499-569-01
Bankszámla száma: OTP Bank 11714006-20250661
Bejegyző határozat száma: 12 Pk. 065385/1991/18 
Nyilvántartási száma: 01-01-0001404
Adószáma: 19673068-1-42

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy  évközi felajánlásaikkal és az SZJA 1% -ával támogassák
az Ida utcai óvoda alapítványát!
OTP Bank Nyrt.: 11714006-20250661

Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Az alapítvány célja:

A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete érdekében az Ida óvoda működtetésének fenntartásának támogatása, a gyermekek testi, lelki, értelmi fejlődésének segítése minőségi környezetben, a teljesség igénye nélkül az alábbi területeken:

 

Az óvodai egészségre neveléshez kapcsolódva:

  • Óvoda udvarának fejlesztése (talajcsere, füvesítés, növényzettelepítés)
  • Udvari játékeszközök felújítása, cseréje, bővítése
  • Tornaszoba karbantartása, felújítása
  • Testnevelés foglalkozásokhoz eszközök beszerzése
  • Autóbuszos kirándulások támogatása

 

Képességfejlesztő játékok beszerzése

 

Az esztétikai neveléshez kapcsolódva:

  • Irodalmi nevelés tartalmasabbá tétele, kulturális programok szervezése, látogatása
  • Zenei nevelés színesebbé tételek, hangszerek, eszközök beszerzése
  • Vizuális neveléshez kapcsolódva eszközök beszerzése, kiállítások látogatása
  • Óvodán kívüli élményszerző programok támogatása
  •  

Az anyanyelvi neveléshez kapcsolódva:

  • Logopédiai eszközök és a könyvtár bővítése

 

Audiovizuális eszközök és kiegészítők beszerzése

 

Kisbútorok, kiegészítő bútorok beszerzése

 

Óvónők szakmai továbbképzésének, szakmai konferencián való részvételének támogatása

Kapcsolat

Herminka Tagóvoda

array(32) {
 ["id"]=>
 string(1) "5"
 ["url"]=>
 string(8) "herminka"
 ["title2"]=>
 string(18) "Herminka Tagóvoda"
 ["code"]=>
 string(6) "034549"
 ["phone"]=>
 string(14) "+36-1-383-0940"
 ["email"]=>
 string(23) "herminka@zugloiovoda.hu"
 ["address"]=>
 string(26) "1143 Budapest, Ida utca 6."
 ["latitude"]=>
 string(10) "47.5121076"
 ["longitude"]=>
 string(10) "19.0938283"
 ["body_short"]=>
 string(0) ""
 ["body"]=>
 string(8125) "<p><strong>K&ouml;rnyezet</strong></p>

<ul>
	<li>A Zugl&oacute;i Egyes&iacute;tett &Oacute;voda Herminka Tag&oacute;vod&aacute;ja k&ouml;z&ouml;s vezet&eacute;s alatt k&eacute;t &eacute;p&uuml;letben műk&ouml;dő int&eacute;zm&eacute;ny.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;ink Zugl&oacute; z&ouml;ld&ouml;vezet&eacute;ben, a V&aacute;rosliget sz&eacute;l&eacute;n helyezkednek el. V&aacute;rosias- illetve villanegyedek &aacute;ltal k&ouml;r&uuml;lvett, j&oacute;l megk&ouml;zel&iacute;thető, k&ouml;zponti fekv&eacute;sű k&ouml;rzetben műk&ouml;dnek. Ezt a lehetős&eacute;get kihaszn&aacute;lva gazdag, tapasztalatszerző programokat, kir&aacute;ndul&aacute;sokat szervez&uuml;nk &oacute;vod&aacute;sainknak (m&uacute;zeumok, &Aacute;llatkert, B&aacute;bsz&iacute;nh&aacute;z, V&aacute;rosliget, Margitsziget, Gell&eacute;rthegy, stb.).</li>
	<li>Az <em>IDA UTCA. 6. sz&aacute;m alatt műk&ouml;dő tag&oacute;voda</em> egy t&ouml;bb mint 100 &eacute;ves, műeml&eacute;k jellegű oktat&aacute;si komplexum r&eacute;sze. &Ouml;t (osztott) csoporttal műk&ouml;dik. Egyik csoportunk, a tov&aacute;bbmarad&oacute;s nagycsoport hat-h&eacute;t &eacute;ves gyermekek fejleszt&eacute;s&eacute;re szerveződ&ouml;tt.</li>
	<li><em>A tag&oacute;voda telephelye</em> <em>az ERZS&Eacute;BET KIR&Aacute;LYN&Eacute; &Uacute;TJA 17. sz&aacute;m alatt </em>&ouml;n&aacute;ll&oacute; villa&eacute;p&uuml;letben tal&aacute;lhat&oacute;, melyet nagy ter&uuml;letű udvar &ouml;lel k&ouml;rbe. Az &oacute;vod&aacute;ban h&aacute;rom (osztott) csoport műk&ouml;dik.</li>
</ul>

<p><strong>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</strong></p>

<ul>
	<li><strong>Nevel&eacute;si c&eacute;ljaink:</strong> A csal&aacute;di nevel&eacute;st kieg&eacute;sz&iacute;tve 3-6-7 &eacute;ves gyermekek <strong>sokoldal&uacute;, harmonikus fejlőd&eacute;s&eacute;nek </strong>előseg&iacute;t&eacute;se. &Eacute;rzelmi biztons&aacute;got ny&uacute;jt&oacute;, csal&aacute;dias, szeretetteljes l&eacute;gk&ouml;rben a gyermeki szem&eacute;lyis&eacute;g kibontakoztat&aacute;sa az egy&eacute;ni saj&aacute;toss&aacute;gok &eacute;s az elt&eacute;rő fejlőd&eacute;si &uuml;tem figyelembev&eacute;tel&eacute;vel.</li>
	<li>Az anyanyelvi művelts&eacute;g megalapoz&aacute;sa a j&aacute;t&eacute;kon &eacute;s a mes&eacute;n kereszt&uuml;l. A sikeres iskolai &eacute;let megkezd&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges testi, lelki, szoci&aacute;lis &eacute;retts&eacute;g kialak&iacute;t&aacute;sa.</li>
	<li>Az &oacute;voda saj&aacute;tos arculat&aacute;nak kialak&iacute;t&aacute;sa m&aacute;r t&ouml;bb &eacute;vtizedes m&uacute;ltra tekint vissza. A k&eacute;t &eacute;p&uuml;let elt&eacute;rő adotts&aacute;ga ellen&eacute;re egys&eacute;ges szakmai k&eacute;p kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ra t&ouml;reksz&uuml;nk.</li>
	<li>A pedag&oacute;giai munka a Pedag&oacute;giai Programban megfogalmazott elvek alapj&aacute;n folyik mindk&eacute;t &oacute;vod&aacute;ban. A Pedag&oacute;giai Programot a saj&aacute;t nevel&eacute;si gyakorlat tapasztalatai alapj&aacute;n az &oacute;voda pedag&oacute;gusai &iacute;rt&aacute;k. Nevelőmunk&aacute;nkat meghat&aacute;rozza a csal&aacute;dias jelleg.</li>
	<li>Programunkban <strong>kiemelt </strong>nevel&eacute;si ter&uuml;letek: <strong>anyanyelvi nevel&eacute;s, irodalmi nevel&eacute;s, zenei nevel&eacute;s.</strong></li>
	<li>A gyermekirodalomnak kiemelkedő szerepe van az <em>anyanyelvi nevel&eacute;s</em>ben. A mes&eacute;k, versek, mond&oacute;k&aacute;k hajl&eacute;kony nyelv&eacute;vel, erej&eacute;vel, a tal&aacute;l&oacute; nyelvi fordulatokkal, finom &aacute;rnyalatokkal, &iacute;zes kifejez&eacute;sekkel, s a sz&eacute;pen form&aacute;lt mondatokkal &eacute;reztetj&uuml;k meg anyanyelv&uuml;nk gazdags&aacute;g&aacute;t, &ouml;tletess&eacute;g&eacute;t, sz&eacute;ps&eacute;g&eacute;t.</li>
	<li>A gyermekek szem&eacute;lyis&eacute;g&eacute;nek fejleszt&eacute;se a <em>mes&eacute;k, a versek, mond&oacute;k&aacute;k</em> v&aacute;ltozatos &eacute;s gazdag vil&aacute;g&aacute;val &eacute;rthető el. &Aacute;ltaluk a lelki nyitotts&aacute;g &aacute;tmenthető a felnőtt korba. A gyermekek &eacute;letkori saj&aacute;toss&aacute;gaihoz igazod&oacute;, műv&eacute;szi gyermekirodalmi alkot&aacute;sokkal &eacute;reztetj&uuml;k meg a k&ouml;lt&eacute;szet, a sz&eacute;ppr&oacute;za &eacute;rzelmi tel&iacute;tetts&eacute;g&eacute;t, gazdag&iacute;t&oacute; erej&eacute;t.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nk saj&aacute;tos programja a &bdquo;<em>nyitott csoportok</em>&quot;, melynek l&eacute;nyege, hogy &aacute;tj&aacute;rhat&oacute;v&aacute; tessz&uuml;k a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző csoportok k&ouml;zti programokat, melyben &aacute;ltal&aacute;ban irodalmi, zenei &eacute;s k&eacute;zműves programok k&ouml;z&uuml;l lehet v&aacute;lasztani. A gyermekek &eacute;rdeklőd&eacute;s&uuml;k, hangulatuk, &eacute;rzelmi be&aacute;ll&iacute;totts&aacute;guk alapj&aacute;n szabadon v&aacute;laszthatnak a felk&iacute;n&aacute;lt lehetős&eacute;gek k&ouml;z&uuml;l.</li>
	<li>Saj&aacute;tos zenei nevel&eacute;snek gondoljuk<em> az &eacute;lő zen&eacute;vel, a hangszerekkel val&oacute; ismerked&eacute;st, </em>e t&eacute;ma k&ouml;r&eacute; csoportos&iacute;tani az &oacute;vodai &eacute;letet, a gyermekek &eacute;s a felnőttek mindennapjait.</li>
	<li>A n&eacute;pi j&aacute;t&eacute;kok mellett a mozg&aacute;skult&uacute;ra alapjainak megismertet&eacute;se is fontos sz&aacute;munkra. Hagyom&aacute;ny &oacute;vod&aacute;nk &eacute;let&eacute;ben a k&ouml;z&eacute;pső &eacute;s a nagycsoportosoknak szervezett <em>t&aacute;nch&aacute;z</em>. A gyermekek nemcsak t&aacute;ncot tanulnak, hanem folyamatosan ismerkednek az &eacute;lő zen&eacute;vel, a n&eacute;pi hangszerekkel, ismereteket szerezhetnek a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző n&eacute;pszok&aacute;sokr&oacute;l. Farsang k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n a Kolompos egy&uuml;ttest h&iacute;vjuk meg egy d&eacute;lelőtti mulats&aacute;gra.</li>
	<li>M&aacute;r bev&aacute;lt szok&aacute;s &oacute;vod&aacute;nkban, hogy a zen&eacute;sz, illetve zen&eacute;lni tud&oacute; sz&uuml;lőket felk&eacute;rj&uuml;k h&aacute;zi muzsik&aacute;l&aacute;sra. &Uuml;nnep&eacute;lyeken, nyitott csoportok zenei programjain akt&iacute;v k&ouml;zreműk&ouml;dők.</li>
	<li>A sz&uuml;lői h&aacute;z egyet&eacute;rt&eacute;s&eacute;vel 2007-ben csatlakoztunk a Mad&aacute;rtani Int&eacute;zet &aacute;ltal szervezett <em>&bdquo;Madar&aacute;sz ovi&rdquo;</em> programhoz.</li>
	<li>Hagyom&aacute;ny &oacute;vod&aacute;nkban az őszi almasz&uuml;ret, az eg&eacute;sz napos tavaszi mogyor&oacute;hegyi <em>kir&aacute;ndul&aacute;s, </em>tov&aacute;bb&aacute; <em>F&ouml;ld napj&aacute;n</em><strong> </strong>a gyermekekkel<strong>, </strong>a sz&uuml;lők seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel vir&aacute;g &uuml;ltet&eacute;se a kertben, ezzel is sz&eacute;p&iacute;tve &oacute;vod&aacute;nk k&ouml;rnyezet&eacute;t.</li>
	<li>A h&eacute;tv&eacute;gi, sz&uuml;lőkkel, testv&eacute;rekkel szervezett őszi &eacute;s tavaszi <em>kir&aacute;ndul&aacute;sok </em>is seg&iacute;tik a gyermekeket a term&eacute;szetben val&oacute; t&aacute;j&eacute;koz&oacute;d&aacute;sban, a term&eacute;szet megszerettet&eacute;s&eacute;ben &eacute;s meg&oacute;v&aacute;s&aacute;ban. Emellett erős&ouml;dik az &oacute;voda &eacute;s a csal&aacute;d k&ouml;zti kapcsolat. A sz&uuml;lők ezek &aacute;ltal is jobban megismerik nevel&eacute;si elveinket, pedag&oacute;giai c&eacute;lunkat.</li>
	<li>Az eredm&eacute;nyes &oacute;vodai nevel&eacute;s z&aacute;loga a <strong>sz&uuml;lőkkel val&oacute; j&oacute; kapcsolatunk</strong>. <em>A csal&aacute;di nevel&eacute;ssel egy&uuml;tt</em>, azt kieg&eacute;sz&iacute;tve tudjuk a gyermekek eredm&eacute;nyes fejlőd&eacute;s&eacute;t biztos&iacute;tani.</li>
</ul>

<p>Fontos sz&aacute;munkra hogy az &oacute;vod&aacute;inkba j&aacute;r&oacute; gyermekek nevel&eacute;se, fejleszt&eacute;se, gondoz&aacute;sa a lehető legmagasabb szinten val&oacute;suljon meg!</p>

<p>Berek S&aacute;ndorn&eacute; Tag&oacute;voda- vezető &eacute;s a Herminka Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["faq"]=>
 string(0) ""
 ["img"]=>
 string(32) "1636721315_herminka-erzsebet.jpg"
 ["logo"]=>
 string(23) "1645017627_Herminka.jpg"
 ["leader"]=>
 string(16) "Berek Sándorné"
 ["fax"]=>
 string(15) "+36-30-531-3842"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["szekhely"]=>
 string(0) ""
 ["szekhely_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address2"]=>
 string(44) "1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17"
 ["latitude2"]=>
 string(19) "47.519235795959716 "
 ["longitude2"]=>
 string(18) "19.095740177812125"
 ["address_telefonszam2"]=>
 string(0) ""
 ["img_alt"]=>
 NULL
 ["img2"]=>
 string(52) "1645003617_Herminka-Tagóvoda-Ida-utcai-épület.JPG"
 ["img_alt2"]=>
 string(0) ""
 ["events"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(1) "9"
    ["url"]=>
    string(16) "programok-477871"
    ["title2"]=>
    string(9) "Programok"
    ["body"]=>
    string(1940) "<p>&Eacute;vi k&eacute;t alkalommal: ősszel &eacute;s tavasszal - Nyitott csoportok</p>

<p>K&eacute;thavonta &ndash; T&aacute;nch&aacute;z, sz&iacute;nh&aacute;z</p>

<p>Egyeztet&eacute;s szerint - Tűzolt&oacute; nap</p>

<p>&Eacute;vi 6 alkalom egyeztet&eacute;s szerint - Madar&aacute;sz ovi</p>

<p>Egyeztet&eacute;s szerint - S&uuml;n &oacute;ra</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 04. - &Aacute;llatok vil&aacute;gnapja</p>

<p>2021. november 08-11. - M&aacute;rton napi liba projekt</p>

<p>2021. december 06. &ndash; Mikul&aacute;s</p>

<p>2021. december 01-17. - Adventi k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s</p>

<p>2021. december - Kar&aacute;csonyi &uuml;nnep&eacute;ly</p>

<p>2022. febru&aacute;r eleje - Maci h&eacute;t</p>

<p>2022. febru&aacute;r 23. - Farsangi t&aacute;nch&aacute;z a Kolompos Egy&uuml;ttessel</p>

<p>2022. febru&aacute;r 22. &ndash; Erzs&eacute;bet - Farsang</p>

<p>2022. febru&aacute;r 24. &ndash; Ida</p>

<p>2022. febru&aacute;r - Ovi Kupa</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 11. - M&aacute;rcius 15.</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 22. - V&iacute;z vil&aacute;gnapja</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 11-14. - H&uacute;sv&eacute;ti k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s</p>

<p>2022. &aacute;prilis 22. - F&ouml;ld napja</p>

<p>2022. m&aacute;jus 2-13. - Any&aacute;k, Ap&aacute;k napja</p>

<p>2022. m&aacute;jus 24. - Gyermeknap &ndash; eg&eacute;sz napos kir&aacute;ndul&aacute;s</p>

<p>2022. m&aacute;jus 25. - Kih&iacute;v&aacute;s napja</p>

<p>2022. m&aacute;jus 31. &ndash; Halacska - Nagycsoportosok b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; j&uacute;nius 01. - S&uuml;ni</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; j&uacute;nius 02. &ndash; Maci</p>

<p>2022. j&uacute;nius 08. - Herminka nap</p>

<p>2022. j&uacute;nius - Soltvadkerti t&aacute;boroztat&aacute;s iskol&aacute;ba menőknek</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2021-11-12"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    string(1) "1"
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
   }
  }
 }
 ["news"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(0)
   ["lastPage"]=>
   float(0)
  }
  ["data"]=>
  array(0) {
  }
 }
 ["groups"]=>
 array(7) {
  [0]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "43"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(32) "Erzsébet épület- Cica csoport"
   ["body"]=>
   string(221) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Kov&aacute;cs Anita&nbsp;</li>
	<li>Albert Magdolna&nbsp;</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>S&oacute;t&eacute;r Krisztina&nbsp;</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [1]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "44"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(31) "Erzsébet épület Maci csoport"
   ["body"]=>
   string(203) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>M&eacute;sz&aacute;ros Andrea&nbsp;</li>
	<li>V&eacute;csey Fruzsina&nbsp;</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Stark Lilla&nbsp;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [2]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "46"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(35) "Ida utcai épület Halacska csoport"
   ["body"]=>
   string(180) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gus:</p>

<ul>
	<li>Cs&aacute;sz&aacute;r Krisztina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Szab&oacute;n&eacute; Kerekes &Eacute;va</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [3]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "47"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(32) "Ida utcai épület Csiga csoport"
   ["body"]=>
   string(175) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Dedinszky Mariann</li>
	<li>Rottek Dorina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>P&aacute;pay Gabriella</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [4]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "48"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(23) "Ida utcai Süni Csoport"
   ["body"]=>
   string(225) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Bencsik D&oacute;ra</li>
	<li>Talab&eacute;r L&aacute;szl&oacute;n&eacute; Vera</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>K&aacute;ldi Csab&aacute;n&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [5]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "49"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(24) "Ida utcai Katica csoport"
   ["body"]=>
   string(214) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Baloghn&eacute; Bod&oacute; Piroska</li>
	<li>Tak&aacute;cs &Eacute;va</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Nagy S&aacute;ndorn&eacute; Zita</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [6]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "50"
   ["kid"]=>
   string(1) "5"
   ["title2"]=>
   string(27) "Ida utcai Pillangó csoport"
   ["body"]=>
   string(216) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>M&aacute;t&eacute; Zsuzsanna</li>
	<li>Viski Be&aacute;ta</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Duleba L&aacute;szl&oacute;n&eacute; &Aacute;gi</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
 ["contacts"]=>
 array(0) {
 }
 ["gallery"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "21"
   ["title2"]=>
   string(18) "Tagóvoda galéria"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(1) "5"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(0) {
   }
  }
 }
}

A. épület

B. épület

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "21"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "21"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(1) "5"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(0) {
  }
 }
}