Aprófalva Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet:

 • Intézményünk a Bánki Donát park mellett, háromemeletes lakóházakkal körülvett zöld övezetben helyezkedik el. Óvodánk egyemeletes épületében 4 csoport működik. Minden csoportszobánk tágas, világos, esztétikusan és otthonosan berendezett. Az azonos korú gyermekek lehetőség szerint egy csoportba kerülnek, emellett vegyes csoportos elrendezésre is van lehetőség.
 • Óvodánk felső szintjén jól felszerelt tornaterem található, ahol a gyermekek átfogó mozgásfejlesztését valósítjuk meg, emellett kisebb rendezvények, gyermekprogramok, foglalkozások megtartását is ide szervezzük meg.
 • Tágas udvarunkon a mozgástér legnagyobb részét fű borítja. Mindez kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére. Az egyes játszóhelyeket rugalmas gumival borított utak kötik össze. Játékparkunk kibővítése folyamatos, a tavalyi évben 2 új játszótéri eszközt telepítettünk.
 • Az óvoda berendezését és fejlesztő eszközeit – programunk szerint – a gyermekek optimális fejlesztésének szem előtt tartásával alakítjuk és fejlesztjük.
 • Nevelőközösségünk sokéves tapasztalattal rendelkező, többségében már évek óta együtt dolgozó kollégákból áll. A csoportok életében a mindennapokban két pedagógiai asszisztens is segédkezik.
 • Óvodánkban heti két alkalommal logopédus, gyógy-testnevelő és preventív fejlesztőpedagógus, valamint kéthetente egy alkalommal óvodapszichológus is segíti munkánkat.

Óvodai tevékenységek:

 • Nevelési programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, ami egyaránt jelenti a testi és lelki egészség megóvását.
 • A Pedagógiai Programban hangsúlyt kap az óvoda iskola átmenet elősegítése. Feladatunknak tekintjük az iskolai életmódra felkészítésen túl a szélesen értelmezett életfeladatokra való felkészítést, a tevékenységeken keresztül  a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is. Az egyéni sajátságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével elősegítjük a gyermekek harmonikus fejlődését. Mindezt a gyermekek alapvető életkori tevékenysége, illetve tapasztalatszerző eszköze, a játék elsődlegességének biztosításával valósítjuk meg.
 • Az óvoda nevelési célja: a gyermekek személyiségének sokoldalú formálása; érzelmi-, értelmi-, testi- és szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kibontakoztatása.
 • Intézményünk specifikuma a sporttagozat, két sportegyesület és az óvoda közös együttműködéséből jött létre. A programban két mozgásforma (koordinációs labdajátékok, atletikus talajgyakorlatok) ötvöződik.
 • A tagozatban a gyermekek a sport alapjait sajátíthatják el, így később a számukra legmegfelelőbb sportág felé orientálódhatnak. A program lehetőséget kínál a tehetségígéretes gyermekek kibontakoztatására, és az enyhébb mozgáskordinációs zavarral küzdő gyermekek fejlesztésére, így a hátránycsökkentésre is.

Évközben szerveződő programjaink:

 • iskolai és egyéb rajzpályázatokon való részvétel (Mesevarázs rajzpályázat…),
 • kulturális és közművelődési programokon való részvétel (Múzeumi látogatások, Planetárium, Állat,- és Növénykert, sportversenyen való részvétel- Ovi Kupa, kirándulás, bábszínházi előadás, látogatás a Rádió zenekarnál, iskolalátogatás)

Óvodai hagyományok:

A gyermekek számára biztosított élménynyújtásra is nagy hangsúlyt fektetünk, így számos program szövi át nevelési évünket.

Programjaink:

 • A Gyermekek Világnapja
 • Állatok Világnapja
 • Márton nap
 • Mikulás
 • Advent
 • Árnyaskert Idősklubba látogatás – karácsonyi köszöntés
 • Karácsony
 • Szülőkkel közös délutáni műhelymunka
 • Újév
 • Farsang
 • Március 15.
 • Víz Világnapja
 • Húsvéti ünnepkör
 • Föld Napja/Családi nap
 • Anyák napja
 • Árnyaskert Idősklubb látogatása – tavaszi köszöntés
 • A Magyar Sport Napja
 • Madarak és Fák Napja
 • Nagycsoportosok búcsúztatója
 • Évzáró tábortűzzel egybekötött gyermeknap.

Térítésmentes szolgáltatások: Hitoktatás – a foglalkozás sok énekkel, játékkal, mozgással körítve meséli el a Bibliai történeteket. Az érdeklődőket felekezettől függetlenül várják.

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • „Lépten nyomon” foglalkozás - nagycsoportosoknak felkínált program, melyben Magyarország élővilágával, a természetvédelemmel, állat- és növényvédelemmel tevékenyen, játékosan ismerkedhetnek meg a gyermekek.
 • Úszás – A középső és nagycsoportos gyermekek számára 8 alkalmas tanfolyamot biztosít a Buborék Úszóiskola.
 • Sporttagozat – komplex sportfoglalkozás, melyben koordinációs labdajátékokkal és atletikus mozgásformákkal és a sport alapjaival ismerkednek meg a gyermekek.

Pedagógiai hitvallásunk, hogy ebben a felgyorsult, változó világban az óvoda legyen biztonságos hely a gyermekek számára, ahová a gyermek örömmel megy, és a szeretetteljes légkörben sokat játszva, egészségesen fejlődve jól érezze magát, majd az "óvodásból iskolássá szocializálódjon".

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekek életre szóló élményeket és ismereteket szereznek, ezáltal megalapozzuk azokat a képességeket, melyekre szükségük lesz az életben való helytállásban, hogy a jövő kihívásainak biztonsággal meg tudjanak felelni.

Dezső - Pálné Kuzma Orsolya tagóvoda-vezető és az Aprófalva Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. szeptember 10. - Nevelés nélküli munkanap

  2021. szeptember 22. - Gyermekek világnapja

  2021. október 07. - Állatok világnapja

  2021.október hó folyamán - Aprótalpak bölcsődével való együttműködés kezdeményezése

  2021. november 04. (esőnap: nov.10.) - Tűzriadó próba

  2021. november 11. - Márton nap

  2021. november 18. - Zuglói Ovis kupa (Kaffka M. Ált. Isk.)

  2021. november folyamán - Mesevarázs rajzpályázat (Kaffka M. Ált. Isk.)

  2021. december 06. - Mikulás ünnepség

  2021. december 10. - Idősek karácsonyi köszöntése

  2021. december 16. - Karácsonyi ünnep

  2021. december - Karácsonyi délután

                      15-én Katica; Cica

                      16-án Maci

                      17-én Mókus

  2021. december 23. - Nevelés nélküli munkanap

  2022. január 12. - Batyus bábszínház

  2022. február 11. - Farsangi mulatság

  2022. február hó folyamán - Nemzetiségi nap

  2022. március 08. - Zuglói Pedagógiai Napok

  2022. március 11. - Nevelés nélküli munkanap

  2022. március 16. - Március 15-i megemlékezés

  2022. március 19. - Kerületi Ovi Kupa

  2022. március folyamán – Iskolalátogatás

  2022. március 22. - Víz világnapja

  2022. április 9. - Nyílt nap

  2022. április 13. - Húsvéti ünnep/locsolkodás

  2022. április 22. - Föld napja/Családi nap és a méhek magyarországi világnapja

  2022. április - Anyák napja

                      27-én Mókus, Cica

                      28-án Maci, Katica

  2022. április hó folyamán - Idősek tavaszi köszöntése

  2022. május 05. - A magyar Sport napja

  2022. május 11. - Madarak és fák napja

  2022. június - Nagycsoportosok búcsúztatása

                      01-én Katica

                      02-án, Maci

                      03-án Cica

  2022. június 09. - Gyermeknappal egybekötött évzáró kerti mulatság

  2022. június 10. - Nevelés nélküli munkanap

  2022. augusztus 22. - Nevelés nélküli munkanap

Hírek

 • Közelgő programok

   

  • március 22. Víz Világnapja - ez alkalmából többféle vizes vagy a vízhez kapcsolódó játékos feladatokat próbálhatnak ki a gyerekek.
    
  • április 9. (szombat) Nyílt nap 9:00-12:00-ig. - 9:00-kor rövid köszöntő, bemutatkozás majd tájékoztató az óvodáról, óvoda bejárása.
    
  • április 13. Húsvéti ünnep és locsolkodás - húsvéti megünneplése locsolkodással és ajándékkereséssel.
    
  • április 22. A Föld Napja/Családi nap - 15:30 - 18:00 között szervezett szülőkkel közös program. A családok egy mesehelyszínen, játékos feladatokban vehetnek részt, a kaland végén kis meglepetéssel kedveskedünk a részvételért.

Csoportok

 • Mókus csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Erdei Adrienn
  • Herjavecz Hajnalka

  Dajka:

  • Vorst Katalin

   

 • Katica csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Juhász Gabriella
  • Séber Gabriella

  Dajka:

  • Bodor Lászlóné (Ildikó)

   

 • Maci csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Megyeri Árpád Emilné (Ildikó)
  • Markolt Emőke

  Dajka:

  • Bártfay-Vad Fruzsina

   

 • Cica Csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Csadáné Tóth Erika
  • Gárdos János Józsefné (Mónika)

   

  Dajka:

  • Kalabusz Beatrix

   

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

             Dezső - Pálné Kuzma Orsolya

Óvodatitkár:

            dr. Czupponné Juhász Krisztina

Óvodapedagógusok:

           Csadáné Tóth Erika

           Erdei Adrienn

           Gárdos János Józsefné

           Herjavecz Hajnalka

          Juhász Gabriella

          Markolt Emőke

          Megyeri Árpád Emilné

          Séber Gabriella

Dajkák:

          Bártfay-Vad Fruzsina

          Bodor Lászlóné

          Vorst Katalin

          Kalabusz Beatrix

 

Pedagógiai asszisztensek:

          Csendes Csilla

          Szakácsné Győry Györgyi

 

Konyhai dolgozó:

            Burka Lászlóné

Kertész:

            Balázsi Béla

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Major Nikoletta
     major.nikoletta.14@fpsz.net

Fejlesztőpedagógus:

     Szalókiné Kustos Anita
     szakokine.kustos.anita.14@fpsz.net

Gyógytestnevelő:

     Héda Zsófia
     hedazsofia@gmail.com

Pszichológus:

     Fábián Henriette
     fabianhenriette@gmail.com

Szociális segítő:

     Valkony Kinga
     iskovi10@zcsk.hu

Alapítvány

Név: Pöttyös Gomba Alapítvány

 

Óvodánk alapítványa 2020. év nyarán került bejegyzésre.

 

Alapítványunk célja:

 • a gyermekek egészséges életvitele, egészségmegőrzésük elősegítése
 • a gyermekek általános ismereteinek bővítése, erkölcsi- és érzelmi fejlődésének elősegítése
 • gondozási, nevelési feltételek javítása
 • új pedagógiai programok megismertetése, megismerésének támogatása

Alapítványunk tevékenysége:

 • óvodai rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • óvodai kirándulások támogatása
 • kulturális- és tanulást segítő programok szervezése
 • játékok (különösen készségfejlesztő, gondolkodást, beszédet, figyelmet fejlesztő játékok), könyvek beszerzése
 • a gyermekek mozgásigényét kielégítő tevékenységek szervezése, támogatása
 • egészséges életmódra nevelés elősegítése

Támogatási lehetőségre jelenleg banki átutalás keretében van mód, amit az alábbi számlaszámon megtehetnek: 11714006-25979765

Kapcsolat

Aprófalva Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(1) "1"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(1) "1"
  ["title2"]=>
  string(14) "Apró galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(1) "1"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(3) "112"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(5) {
    ["id"]=>
    string(3) "112"
    ["kid"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(0) ""
    ["body"]=>
    string(0) ""
    ["active"]=>
    string(1) "0"
   }
  }
  ["images"]=>
  array(6) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(1) "8"
    ["img"]=>
    string(23) "1645429693_DSC_0651.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "1"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/1/1645429693_DSC_0651.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/8/1645429693_DSC_0651.JPG"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(1) "9"
    ["img"]=>
    string(23) "1645429693_DSC_0655.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "1"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/1/1645429693_DSC_0655.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/9/1645429693_DSC_0655.JPG"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "10"
    ["img"]=>
    string(23) "1645429693_DSC_0656.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "1"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/1/1645429693_DSC_0656.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/10/1645429693_DSC_0656.JPG"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "11"
    ["img"]=>
    string(23) "1645429693_DSC_0665.JPG"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "1"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/1/1645429693_DSC_0665.JPG"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/11/1645429693_DSC_0665.JPG"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "12"
    ["img"]=>
    string(22) "1645429693_voda-00.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "1"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/1/1645429693_voda-00.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/12/1645429693_voda-00.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "139"
    ["img"]=>
    string(25) "1647506497_Aprófalva.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(1) "1"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(67) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/1/1647506497_Aprófalva.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(38) "/gallery/139/1647506497_Aprófalva.jpg"
   }
  }
 }
}