Kerékgyártó Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Óvodánk 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült, Budapest-Zugló kertvárosi, zöldövezeti környezetében. Távol a nagyváros zajától, a Rákos-patak partján helyezkedik el. Tágas, nagy óvodakertünkben több mint húsz éves fák között figyelünk arra, hogy gyermekeink minél több időt töltsenek a szabadban. Igyekszünk közel hozni hozzájuk a természetet.
 • Óvodánk 6, részben osztott, illetve tiszta csoporttal működik. Korszerű, minden igényt kielégítő tornaterem áll rendelkezésünkre, a mozgás fejlesztésére. Óvodánkban, érzelmi biztonságban, esztétikus környezetben élik mindennapjaikat a gyermekek, amely személyiségfejlődésüket nagymértékben elősegíti. Kreatív, jó pedagógiai képességekkel rendelkező, az új dolgokra nyitott, fejlődni vágyó óvodapedagógusok vesznek részt a gyermekek nevelésében. Célunk a partnerközpontú működés, ezért minőségirányítási rendszert működtetünk.

Óvodai tevékenységek

 • Nevelési célunk a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődésének elősegítése. Minden gyermeket az egyéni érettségéhez képest fejlesztjük magasabb szintre. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó, ezért ezekre fokozott hangsúlyt fektetünk.
 • Nevelésfilozófiánk a gyermeki személyiség szeretete, megbecsülése és tisztelete, a másság elfogadása. Az óvodások megfelelő nyugalmat, biztonságot és szakmai stabilitást igényelnek. Minden tevékenységet ennek rendelünk alá. A legfontosabbnak az érzelmi biztonságot, és a nyugalom légkörének megteremtését tartjuk.
 • A személyiségfejlesztést és minden más tevékenységet a játékba integráltan végezzük. A napirendünk folyamatos.
 • Óvodai nevelésünk hangsúlyos területei:
 • Egészséges életmódra nevelés: A programunk kiemelten kezeli a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a mozgásszükséglet fenntartását, a mozgástapasztalatok bővítését, az összerendezett mozgás kialakítását, a testi fejlődés elősegítését.
 • Komplex esztétikai nevelés: A művészet a teljes személyiség harmonikus fejlődését segíti, különös tekintettel az érzelmek dominanciájára. Az esztétikai nevelés különböző területeit is a játékba integráljuk és komplexen kezeljük a programunkban. A néphagyományok beolvadása az esztétikai nevelésbe, magába foglalja a jeles napokra való emlékezést, az örömteli, közös készülődést az ünnepekre, a játék, munka, ismeretszerzés lehetőségét.
 • A szülők kérésére speciális szolgáltatásokkal egészül ki az óvodai élet, melyek szorosan kapcsolódnak programunkhoz. (mozgáskotta, SZÓRAKA zenei képességfejlesztés-néptánc, kézműves foglalkozás)
 • Legfőbb nevelőeszközünk a szeretet és a pozitív hozzáállás.
 • Nevelési érték közvetítéseként fontosnak tartjuk, a szülőkkel és a gyermekekkel is tudatosítani, hogy a környezet védelme mindannyiunk feladata és egy kis odafigyeléssel javíthatunk a környezet terhelésén. Az óvodapedagógusok a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek azért, hogy ez a szemlélet kialakulhasson, és a jövő nemzedéke már tudatosan figyeljen a környezetvédelemre. Óvodapedagógusaink elkötelezett környezetvédők, ezért nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását már gyermekkorban. Hiszen amit a gyermek ebben a korban tapasztal és gyakorol, az a zsigereiben rögződik, egész életére kihat és természetessé válik számára. Ez lehet a jövő kulcsa mind a klímaváltozás lassítására, mind a környezet pusztítás megakadályozására. A hosszú távú gondolkodás alapja csak a jövő generáció nevelésében rejlik!
 • 2018-ban újra elnyertük a „Zöld óvoda” címet, mely elismerése a környezettudatos nevelésünknek!
 • Hatékony munkánkat a szülők és az iskola legnagyobb megelégedésére végezzük. Pedagógiai munkánk nem ér véget az óvodás gyermekek nevelésével, a családok felé is értéket közvetítünk a különféle közös programokkal. (családi kirándulás, játszódélutánok, szülők-nevelők bálja ,sportrendezvények).
 • Így teljes a mi "küldetésünk"!

Óvodai hagyományok

SZÜRETI MULATSÁG az óvoda közös ünnepe a gyermekekkel

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

OKTÓBER 23. NEMZETI ÜNNEP

DÖMÖTÖR NAPI VIGASSÁG délelőtt csoportszinten tökfaragás

MIKULÁS

KARÁCSONY

ÉRZÉKENYÍTŐ DÉLELŐTT

FARSANG

MÁRCIUS 15.

KIÁLLÍTÁSOK

VÍZ VILÁGNAPJA: interaktív délután a szülőkkel közösen.

HÚSVÉT

FÖLD NAPJA

ANYÁK NAPJA

MADARAK – FÁK NAPJA

GYERMEKKIRÁNDULÁS

GYERMEKNAPI MULATSÁG

ÉVZÁRÓ, BÚCSÚZTATÓ

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • Szóraka

Csak játszunk! Játszunk és táncolunk! Ennyi? Ennyi! Hogy mit játszunk?

Népi mondókákat, énekes játékokat, szokásjátékokat. A játékok során, fejlődik a gyermek egész személyisége. (mozgása, zenei képességei – ritmusérzék, tiszta éneklés, hallásfejlesztés - , értelmi képességei, téri tájékozódása, társas érintkezése, önértékelése, önbizalma, empatikus képességei…, egyszóval minden). Ami talán a legfontosabb, hogy vidámak vagyunk, sokat nevetünk…., mert a játék már csak ilyen!

A SZÓRAKA foglalkozást tartja: Szabóné Varga Anita óvodapedagógus

A SZÓRAKA foglalkozások ideje: kedd-csütörtök: 14.30-15.00, 15.00-15.30

 • Kézműves

A kézműves foglalkozás vagy a kézműves műhely tevékenységének célja a gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása, esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása. A finom kézmozgás ügyesedése, a technikákkal való megismerkedés. Újra alkotással az alkotókészség, kreativitás fejlesztése. A nagycsoportos gyermekek, az alvásidő lecsökkentésével, a tevékenységek során játszva ismerkednek alkotócsoportokban az anyagokkal, technikákkal.

A kézműves foglalkozást tartja: Jánossy Korinna óvodapedagógus

A kézműves foglalkozások ideje: hétfő/szerda: 14.15-15.15

 • Mozgáskotta

Minden mozgásos tevékenység a kisgyermekek számára a világ megismerésének forrása, az egészséges fejlődésük alapja. Ehhez járul hozzá Magyar Gábor által kifejlesztett mozgáskotta, mely komplex személyiség-, és mozgásfejlesztő módszer. Speciális eszközrendszerrel (kottalap, dobogó, babzsák, összekötő elemek) és metodikával felépített torna. Fejleszti a gyermekek emlékezetét, ritmusérzékét, térérzékelését, figyelmét, segíti a fogalmi gondolkodás előkészítését, és a matematikai nevelést is.

A mozgáskotta foglalkozást tartja: Olasz Annamária óvodapedagógus

A mozgáskotta foglalkozások ideje: hétfő-szerda: 15.00-15.30, 15.30-16.00

 • Foci

Hát mi mást is csinálhatunk, mint focizunk!

Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett, Bozsik program keretében lehetőség nyílik intézményünk tornatermében megismerkedni a labdarúgás alapjaival.

Az ovi foci ideje:

kedd-csütörtök: 15.45-16.30, 16.30-17.15

 • Hittan

Az óvodai bibliaismereti foglalkozás célja, bibliai történetek mesélése, bábozása, eljátszása, énekek tanulása.

Bibliai foglalkozást tartja: Tamássy Zsóka

Ideje : szerda 15:30

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSAINK!

Óvodánk munkatársai azon munkálkodnak, hogy derűs, nyugodt, biztonságos környezetben töltsétek napjaitokat, ahol kinyílik a világ előttetek, ahol felfedezhetitek a csodákat és szárnyalhat fantáziátok, kedvetekre alkothattok.

Azon fáradozunk, hogy mire eljön az iskolába lépés ideje képességeitek és készségetek olyan szintre jusson, hogy minden nehézség nélkül megfeleljetek az ottani elvárásoknak.

Szeretnénk, ha az egészséges életmódra nevelés által egészségesen élnétek, a mindennapos mozgás, testedzés szokásotokká válna, és a környezetét óvó, védő emberekké lennétek.

Megismertetünk benneteket a magyar népi kultúrával, hagyományokkal, a magyarság érzésével.

Hogyan valósítjuk meg céljainkat?

Sokat hagyunk játszani, és a játékban fejlesztjük képességeiteket, készségeiteket.

Figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságaitokat egyénre szabott feladatokkal.

Eszközünk a szeretet, mely minden nehézségen átsegít.

Szüleitekkel együtt azon munkálkodunk, hogy boldog kisgyermekkor után felnőttként tartalmas életet élhessetek.

 

Tormáné Lajkó Viktória tagóvoda- vezető és a Kerékgyártó Tagóvoda dolgozói

 

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. szeptember 22. - SZÜRETI MULATSÁG: az óvoda közös ünnepe a gyermekekkel

  2021. október 4. - AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

  2021. október 22. - OKTÓBER 23. NEMZETI ÜNNEP: történelmi játszóház

  2021. október 21. - DÖMÖTÖR NAPI VIGASSÁG: délelőtt csoportszinten tökfaragás

  2021. december 6. – MIKULÁS

  2021. december 15-től december 20-ig beosztás szerint – KARÁCSONY

  2022. január 24. - Érzékenyítő délelőtt: az óvoda közös projektje

  2022. február 23. – FARSANG

  2022. március 11. Kiállítás: 2022. március 7-ig. - MÁRCIUS 15.

  2020. március 22. - VÍZ VILÁGNAPJA: interaktív délután a szülőkkel közösen

  2022. április 20. - HÚSVÉT: állatsimogató megszervezése

  2022. április 22. - FÖLD NAPJA: közös délelőtti óvodai projekt

  2022. május 2 - 6-ig beosztás szerint - ANYÁK NAPJA

  2022. május 10. - MADARAK – FÁK NAPJA

  2022. május 25. - GYERMEKKIRÁNDULÁS: Seholsziget Élménypark, Nőtincs

  2022. május 20. péntek - GYERMEKNAPI MULATSÁG

  2022. június 1- 8-ig beosztás szerint - ÉVZÁRÓ, BÚCSÚZTATÓ

Hírek

Csoportok

 • Lila csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Olasz Annamária
  • Czeglédi Eszter

  Dajka:

  • Fűrész Zoltánné
 • Zöld csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Szabóné Varga Anita
  • Vig Józsefné

  Dajka:

  • Benkő Ilona
 • Narancs csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Jánossy Korinna
  • Boda-Kirchner Anna

  Dajka:

  • Magdóné Kelemen Andrea
 • Sárga csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Görgényiné Jámbor Szilvia
  • Kovács Fanni Zsófia

  Dajka:

  • Czinege Erzsébet
 • Kék csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Füzesné Virág Tünde
  • Rápa Andrea

  Dajka:

  • Fajta Andrea
 • Piros csoport

  Óvodapedagógusok:

  • Tormáné Lajkó Viktória
  • Bódi Dalma
  • Méhesné Kovács Zsuzsanna

  Dajka:

  • Zoboki Julianna

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Tormáné Lajkó Viktória

 

Óvodatitkár:

     Zakhar Beáta

 

Óvodapedagógusok:

     Boda-Kirchner Anna

     Bódi Dalma,

     Czeglédi Eszter

     Füzesné Virág Tünde

     Görgényiné Jámbor Szilvia

     Jánossy Korinna

     Kovács Fanni Zsófia

     Méhesné Kovács Zsuzsanna

     Olasz Annamária

     Rápa Andrea

     Szabóné Varga Anita

     Vig Józsefné

 

Dajkák:

     Benkő Ilona

     Czinege Erzsébet

     Fajta Andrea Éva

     Fűrész Zoltánné

     Magdóné Kelemen Andrea

     Zoboki Julianna

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Pesti Máriuszné

     Pintér Mercedes

 

Konyhai dolgozó:

     Farkasné Harmati Katalin

 

Takarító:

     Juhász Bernadett

           

Kertész:

     Kovács Lajos

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Baján Lászlóné Ildikó
     bajan.laszlone.14@fpsz.net

Fejlesztőpedagógus:

     Pintér Szilvia
     pinter.szilvia.14@fpsz.net

Pszichológus:

     Szabó Júlia
     zuglopszichologus@gmail.com

Szociális segítő:

     Pintér Bálint
     iskovi15@zcsk.hu

Gyógytestnevelő:

     Mayer Eszter
     mayer.eszter.14@fpsz.net

Alapítvány

Az „Ép testben szép lélek” alapítvány bemutatása

 

 

Az „Ép testben szép lélek” alapítvány Alapító okirata 2004. február 10-én készült, melyet Dr. Hegedűs Csilla ügyvédnő készített az alapítókkal közösen.

Az alapítvány alapítói: Hörömpöli Kálmán

                                      Boros Márta

                                      Zámbóné Barabás Hajnalka

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Nagyné Jávori Zsuzsanna

Az alapítvány titkára: Hogenbuch Gabriella

Az alapítvány székhelye: Zuglói Egyesített Óvoda Kerékgyártó Tagóvoda, 1147. Budapest, Kerékgyártó utca 35-39.

Az alapítványt a Cégbíróság 2004. február 25. napján készült határozatával bejegyezte.

Az alapítvány adószáma: 18183447-1-42

Az alapítvány számláját a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest XIV. ker. Örs vezér téri bankfiókja kezeli.

Bankszámlaszámunk: 10402283-22802903-00000000

Az alapítvány könyvelését Rácz Anita, okleveles könyvelő végzi.

2004. októberében készült el az alapítvány befizetési csekkje, melyre azóta folyamatosan érkeznek a szülői adományok.

2007 óta már lehetőség van a szülők számára személyi jövedelemadójuk 1%-nak átutalására.

 

Az alapítvány az alábbiak szerint használja fel a rendelkezésére bocsátott vagyont cél szerinti tevékenységére:

 • Szakmai kirándulások, gyermek kirándulások költségeihez való hozzájárulás.
 • Kulturális rendezvények, táncházak, ünnepi megemlékezések, szüreti mulatság, gyermeknapi rendezvények támogatása.
 • Az óvodában Európai Uniós normák szerinti udvari játékok telepítése.
 • Az óvoda működési költségeihez, továbbá az épület megóvásához szükséges költségekhez való hozzájárulás.
 • Az óvoda tárgyi eszközeinek, (berendezések, textíliák), gyermek játékainak, a ballagó gyermekek ajándékainak beszerzése.
 • Az óvoda könyvtárának fejlesztése.
 • Az egészséges életmód alapjainak elsajátításához szükséges képzések, gyakorlatok és eszközök költségeinek fedezése.
 • Anyagi támogatás nyújtása a szociálisan rászoruló családoknak.
 • Az óvoda dolgozóinak továbbképzéséhez, beiskolázásához anyagi támogatás nyújtása egyéni elbírálás alapján.
 • Kiemelkedően dolgozók alkalomszerű díjazása.

 

Az alapítvány kuratóriuma minden évben a tagintézmény-vezető, a pedagógusok és a szülői szervezet képviselői véleménye alapján dönt a támogatás céljairól és annak mértékéről.

Kapcsolat

Kerékgyártó Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "23"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(1) "8"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "149"
    ["img"]=>
    string(33) "1647512447_Kerékgyártó.-2..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "23"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(76) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/23/1647512447_Kerékgyártó.-2..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(46) "/gallery/149/1647512447_Kerékgyártó.-2..jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "150"
    ["img"]=>
    string(29) "1647512447_Kerékgyártó.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "23"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(72) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/23/1647512447_Kerékgyártó.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(42) "/gallery/150/1647512447_Kerékgyártó.jpg"
   }
  }
 }
}