Meseház Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Két épületben működünk, Őrnagy utca 11-13. szám alatt 4 csoporttal, és az Egressy út 1/f. szám alatti 2 csoporttal.
 • A gyermekcsoportok szervezése vegyes életkorú. Ezt a szervezeti formát hatékonynak tartjuk, mert így családi mintára, együtt nevelődhetnek a különböző életkorú gyerekek, testvérek, valamint a differenciált iskolakezdés miatt a négy évig óvodába járók sem kényszerülnek csoportváltásra.
 • Alapvető törekvésünk az érzelmi kötődés kialakítása, az egészséges életmód, társas együttlét szokásainak megalapozása, a családi nevelés erősítése és kiegészítése.
 • Ehhez biztosítjuk gyermekeink neveléséhez: a szeretet kapcsolatra épülő ingergazdag óvodai környezetet, és a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó feltételrendszert (szabad mozgás- játék, képességfejlesztő eszközök)

 

Óvodai tevékenységek

 • Óvodánk  nevelési  programjának  hangsúlyos  területe  a  mozgásnevelésen  alapuló komplex személyiségfejlesztés.
 • Valljuk, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ megismerésének forrása és színtere, egészséges fejlődésének alapja.
 • Rugalmas napirendünkben megnövekedett idő áll rendelkezésre a szabad mozgásra, játékra és a játékban szervezett tanulásra.
 • A mozgásra, edzésre, levegőzésre nagy gondot fordítunk minden évszakban. Mindkét épületben jól felszerelt tornaszobát alakítottunk ki.
 • A felső-légúti betegségek megelőzésére és az immunrendszer erősítése céljából alakítottuk ki sószobánkat, amelyet rendszeresen használnak a gyermekcsoportok mesehallgatásra, diafilm-nézésre…
 • Ligetes, füvesített udvaraink minden évszakban biztosítják a szabadban történő levegőzés, edzés feltételeit.
 • Óvodánk csoportjaiban, az Alapító Okiratunkban meghatározottak alapján vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelését. Fejlesztőtevékenységünk célja, hogy minél több sikerélménnyel, pozitív elfogadással találkozzanak a sérült gyermekek és speciális megsegítésük a számukra megfelelő területeken szakemberek segítségével történjen.
 • Nagy figyelmet fordítunk a kerületi kulturális rendezvényeken való részvételre. Tehetséges óvodásainkkal örömmel veszünk részt zuglói ünnepi rendezvényeken.

Óvodai hagyományok

 • Népmese napja
 • Meseház próba
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Természet ünnepei
 • Nemzeti ünnepünk
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Nagycsoportosok búcsúztatása
 • Gyermekek születésnapjai
 • Családi nap
 • Soltvadkerti táboroztatás

Óvodai életünket lehetőségeinkhez mérten közös programokkal gazdagítjuk:

 • Állatkert-látogatás, autóbuszos kirándulás,
 • Bábszínház, gyermekszínház,
 • Családi juniális, szülőkkel közös programok
 • Nyári gyermektáborok (Soltvadkert – Tarnamér)

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Rinyu Erika tagóvoda- vezető és a Meseház Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. szeptember 24. - Családi nap

  2021. december 6. – Mikulás

  2021. december – Karácsony

  2022. február – Farsang

  2022. március 15. – Nemzeti ünnep

  2022. április – Húsvét

  2022. május – Anyák napja

  2022. június – Nagycsoportosok búcsúztatása

Hírek

 • Közelgő programok
  • február 24. - 25. Télbúcsúztató farsangi mulatság
  • március 07. Részvétel az: - „Eszmélő észmérő” óvodás vetélkedőn 
  • március 09.-én bemutatkozás a „Börzén” az érdeklődő családoknak, pedagógusoknak!
  • március 10. 9.00. - Szakmai bemutató foglalkozások a Zuglói Pedagógiai Napok keretében
  • március 11:. Nemzeti Ünnepünk méltó ünneplése
  • március 19. - Részvétel az: - „OVI KUPA” óvodás vetélkedőn
  • március 31.-április 01. - Nevelésnélküli munkanapjaink.

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Rinyu Erika

 

Óvodatitkár:

     Mohácsi Erika

 

Óvodapedagógusok:

     Bodó Kovács Erzsébet

     Erdélyiné Mándoki Zsuzsanna

     Fekete Pencz Krisztina

     Gelóczi Istvánné

     Haranginé Józsa Éva

     Kovalcsik Tícia

     Regősné Éles Anikó

     Scheirich Nilla

     Soós Ildikó

     Szűcs Sándor Attiláné

     Varga Tamásné

     Veszelinov Ágnes

 

Dajkák:

     Englerth Tiborné

     Gödöny Ildikó

     Hoffmann Józsefné

     Szántai Ildikó

     Szilák Attiláné

     Vörös Mónika

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Rácz Tünde

     Tóth Tamásné

 

Gyógypedagógiai asszisztensek:

     Balázs Gabriella

     Kanász-Nagyné Báldogi Mária Magdolna

     Mattyasovszki Andrea

 

Konyhai dolgozók:

     Bertók Krisztina

     Szalay Krisztina

 

Takarítók:

     Fodor Csabáné

     Kiss Zsuzsanna

           

Kertész:

     Vizi Lajos

Alapszolgáltatások

Fejlesztőpedagógus:

    Matussek-Kancsár Tímea

    kancsar.timea.borbala.14@fpsz.net

Szociális segítő:

    Viczai Zusza

    06705223631

Gyógytestnevelő:

    Héda Zsófia 

    heda.zsofia.14@fpsz.net

Pszichológus:

    Kovács Kinga 

    ovoda14pszichologus@gmail.com

Alapítvány

Meseház Gyermekalapítvány

     Modern világunkban sokkal nagyobb figyelmet igényelnének a kisgyermekek, hogy ne legyenek magányosak, boldogan élhessék meg gyermekkorukat - e gondolatok jegyében működik 1991 óta, a zuglói Meseház óvodában a Meseház Gyermekalapítvány. A szülők által alapított Meseház Gyermekalapítvány 2001-tõl közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét. A kuratórium tagjai az óvoda pedagógusai, munkatársai, akik társadalmi munkában a működtetik az alapítványt.

A Meseház Gyermek Alapítvány  adó száma: 18008728-1-42

Számla szám: 11991102-02118794-00000000

Legfontosabb törekvésünk a gyerekek harmonikus személyiségének sokoldalú fejlesztése, a nehéz szociális körülmények között élő valamint hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének segítése.

Jótékonysági Őszi bálunkat ez idáig 26. alkalommal rendeztük meg, amelyen vendégeink voltak az óvodába járó gyermekek szülei, az alapítvány támogatói. Rendezvényünk célja hogy, szebbé varázsolhassuk óvodásaink karácsonyát a bevételből megvásárolt sok-sok játékkal, ajándékkal. Pályázati forrásból támogattuk hátrányos helyzetű óvodásaink táboroztatását két alkalommal, két helyszínem, almaszüreti kirándulásra vittük a gyermekeket, valamint színházlátogatásokat szerveztünk részükre. Minden évben megrendezzük „ Családi Napunkat”, amely változatlanul nagy sikernek örvend, kiemelkedően magas létszámban vesznek részt szülők, gyermekek egyaránt. Olyan programokat szervezünk, amelyekre sok családnak nincs lehetősége: autóbuszos kirándulások, bábszínház, gyermekszínház, táncház. nyári gyermektáborok, kisállat bemutatók, stb.

Nagy büszkeség számunkra, hogy felkérésünket elfogadva, először tartott fegyveres bemutatót óvodában a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár különleges díszelgő csoportja. Vendégünk volt a készenléti rendőrség zenekara is.

Örömmel tölt el bennünket, hogy alapítványunkat Zugló önkormányzata mellett sok cég és magánszemély támogatja!

Köszönjük minden támogatónknak, hogy segítik céljaink megvalósulását!

Rinyu Erika, a kuratórium elnöke
 

Kapcsolat

Meseház Tagóvoda

array(32) {
 ["id"]=>
 string(2) "11"
 ["url"]=>
 string(7) "mesehaz"
 ["title2"]=>
 string(18) "Meseház Tagóvoda"
 ["code"]=>
 string(6) "034549"
 ["phone"]=>
 string(14) "+36-1-467-0920"
 ["email"]=>
 string(22) "mesehaz@zugloiovoda.hu"
 ["address"]=>
 string(34) "1143 Budapest, Őrnagy utca 11-13."
 ["latitude"]=>
 string(17) "47.50221239937481"
 ["longitude"]=>
 string(18) "19.111297017192182"
 ["body_short"]=>
 string(0) ""
 ["body"]=>
 string(5364) "<p><strong>K&ouml;rnyezet</strong></p>

<ul>
	<li>K&eacute;t &eacute;p&uuml;letben műk&ouml;d&uuml;nk, Őrnagy utca 11-13. sz&aacute;m alatt 4 csoporttal, &eacute;s az Egressy &uacute;t 1/f. sz&aacute;m alatti 2 csoporttal.</li>
	<li><strong>A gyermekcsoportok szervez&eacute;se vegyes &eacute;letkor&uacute;. </strong>Ezt a szervezeti form&aacute;t hat&eacute;konynak tartjuk, mert &iacute;gy csal&aacute;di mint&aacute;ra, egy&uuml;tt nevelődhetnek a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &eacute;letkor&uacute; gyerekek, testv&eacute;rek, valamint a differenci&aacute;lt iskolakezd&eacute;s miatt a n&eacute;gy &eacute;vig &oacute;vod&aacute;ba j&aacute;r&oacute;k sem k&eacute;nyszer&uuml;lnek csoportv&aacute;lt&aacute;sra.</li>
	<li><strong>A</strong><strong>l</strong><strong>a</strong><strong>p</strong><strong>v</strong><strong>e</strong><strong>tő t&ouml;rekv&eacute;s&uuml;nk az &eacute;rzelmi k&ouml;tőd&eacute;s kialak&iacute;t&aacute;sa, az eg&eacute;szs&eacute;ges &eacute;letm&oacute;d, t&aacute;rsas egy&uuml;ttl&eacute;t szok&aacute;sainak megalapoz&aacute;sa, a csal&aacute;di nevel&eacute;s erős&iacute;t&eacute;se &eacute;s kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;se.</strong></li>
	<li>Ehhez biztos&iacute;tjuk gyermekeink nevel&eacute;s&eacute;hez: a szeretet kapcsolatra &eacute;p&uuml;lő ingergazdag &oacute;vodai k&ouml;rnyezetet, &eacute;s a gyerekek &eacute;letkori saj&aacute;toss&aacute;gaihoz igazod&oacute; felt&eacute;telrendszert (szabad mozg&aacute;s- j&aacute;t&eacute;k, k&eacute;pess&eacute;gfejlesztő eszk&ouml;z&ouml;k)</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</strong></p>

<ul>
	<li><strong>&Oacute;vod&aacute;nk &nbsp;nevel&eacute;si &nbsp;programj&aacute;nak &nbsp;hangs&uacute;lyos &nbsp;ter&uuml;lete &nbsp;a &nbsp;mozg&aacute;snevel&eacute;sen &nbsp;alapul&oacute;</strong> <strong>komplex szem&eacute;lyis&eacute;gfejleszt&eacute;s.</strong></li>
	<li>Valljuk, hogy minden mozg&aacute;sos tev&eacute;kenys&eacute;g a kisgyermek sz&aacute;m&aacute;ra a vil&aacute;g megismer&eacute;s&eacute;nek forr&aacute;sa &eacute;s sz&iacute;ntere, eg&eacute;szs&eacute;ges fejlőd&eacute;s&eacute;nek alapja.</li>
	<li>Rugalmas napirend&uuml;nkben megn&ouml;vekedett idő &aacute;ll rendelkez&eacute;sre a szabad mozg&aacute;sra, j&aacute;t&eacute;kra &eacute;s a j&aacute;t&eacute;kban szervezett tanul&aacute;sra.</li>
	<li><strong>A mozg&aacute;sra, edz&eacute;sre, levegőz&eacute;sre nagy gondot ford&iacute;tunk minden &eacute;vszakban. </strong>Mindk&eacute;t &eacute;p&uuml;letben j&oacute;l felszerelt tornaszob&aacute;t alak&iacute;tottunk ki.</li>
	<li><strong>A felső-l&eacute;g&uacute;ti betegs&eacute;gek megelőz&eacute;s&eacute;re &eacute;s az immunrendszer erős&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l alak&iacute;tottuk ki s&oacute;szob&aacute;nkat, amelyet rendszeresen haszn&aacute;lnak a gyermekcsoportok mesehallgat&aacute;sra, diafilm-n&eacute;z&eacute;sre&hellip;</strong></li>
	<li>Ligetes, f&uuml;ves&iacute;tett udvaraink minden &eacute;vszakban biztos&iacute;tj&aacute;k a szabadban t&ouml;rt&eacute;nő levegőz&eacute;s, edz&eacute;s felt&eacute;teleit.</li>
	<li><strong>&Oacute;vod&aacute;nk csoportjaiban, az Alap&iacute;t&oacute; Okiratunkban meghat&aacute;rozottak alapj&aacute;n v&aacute;llaljuk a saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű gyermekek inkluz&iacute;v nevel&eacute;s&eacute;t. </strong>Fejlesztőtev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;nk c&eacute;lja, hogy min&eacute;l t&ouml;bb siker&eacute;lm&eacute;nnyel, pozit&iacute;v elfogad&aacute;ssal tal&aacute;lkozzanak a s&eacute;r&uuml;lt gyermekek &eacute;s speci&aacute;lis megseg&iacute;t&eacute;s&uuml;k a sz&aacute;mukra megfelelő ter&uuml;leteken szakemberek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel t&ouml;rt&eacute;njen.</li>
	<li>Nagy figyelmet ford&iacute;tunk a ker&uuml;leti kultur&aacute;lis rendezv&eacute;nyeken val&oacute; r&eacute;szv&eacute;telre. Tehets&eacute;ges &oacute;vod&aacute;sainkkal &ouml;r&ouml;mmel vesz&uuml;nk r&eacute;szt zugl&oacute;i &uuml;nnepi rendezv&eacute;nyeken.</li>
</ul>

<p><strong>&Oacute;vodai hagyom&aacute;nyok</strong></p>

<ul>
	<li>N&eacute;pmese napja</li>
	<li>Meseh&aacute;z pr&oacute;ba</li>
	<li>Mikul&aacute;s</li>
	<li>Kar&aacute;csony</li>
	<li>Farsang</li>
	<li>Term&eacute;szet &uuml;nnepei</li>
	<li>Nemzeti &uuml;nnep&uuml;nk</li>
	<li>H&uacute;sv&eacute;t</li>
	<li>Any&aacute;k napja</li>
	<li>Gyermeknap</li>
	<li>Nagycsoportosok b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa</li>
	<li>Gyermekek sz&uuml;let&eacute;snapjai</li>
	<li>Csal&aacute;di nap</li>
	<li>Soltvadkerti t&aacute;boroztat&aacute;s</li>
</ul>

<p><strong>&Oacute;vodai &eacute;let&uuml;nket lehetős&eacute;geinkhez m&eacute;rten k&ouml;z&ouml;s programokkal gazdag&iacute;tjuk:</strong></p>

<ul>
	<li>&Aacute;llatkert-l&aacute;togat&aacute;s, aut&oacute;buszos kir&aacute;ndul&aacute;s,</li>
	<li>B&aacute;bsz&iacute;nh&aacute;z, gyermeksz&iacute;nh&aacute;z,</li>
	<li>Csal&aacute;di juni&aacute;lis, sz&uuml;lőkkel k&ouml;z&ouml;s programok</li>
	<li>Ny&aacute;ri gyermekt&aacute;borok (Soltvadkert &ndash; Tarnam&eacute;r)</li>
</ul>

<p><em>Szeretettel v&aacute;rjuk leendő &oacute;vod&aacute;sainkat!</em></p>

<p>Rinyu Erika tag&oacute;voda- vezető &eacute;s a Meseh&aacute;z Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["faq"]=>
 string(0) ""
 ["img"]=>
 string(30) "1636731254_mesehaz-egressy.jpg"
 ["logo"]=>
 string(23) "1645018238_Meseház.jpg"
 ["leader"]=>
 string(11) "Rinyu Erika"
 ["fax"]=>
 string(15) "+36-70-676-3031"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["szekhely"]=>
 string(0) ""
 ["szekhely_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address2"]=>
 string(29) "1149 Budapest, Egressy út 1f"
 ["latitude2"]=>
 string(18) "47.50509232647707 "
 ["longitude2"]=>
 string(17) "19.10176612717793"
 ["address_telefonszam2"]=>
 string(0) ""
 ["img_alt"]=>
 NULL
 ["img2"]=>
 string(56) "1645015587_Meseház-Tagóvoda-Őrnagy-utcai-épület.jpg"
 ["img_alt2"]=>
 string(0) ""
 ["events"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "15"
    ["url"]=>
    string(15) "programok-22904"
    ["title2"]=>
    string(9) "Programok"
    ["body"]=>
    string(464) "<p>2021. szeptember 24. - Csal&aacute;di nap</p>

<p>2021. december 6. &ndash; Mikul&aacute;s</p>

<p>2021. december &ndash; Kar&aacute;csony</p>

<p>2022. febru&aacute;r &ndash; Farsang</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 15. &ndash; Nemzeti &uuml;nnep</p>

<p>2022. &aacute;prilis &ndash; H&uacute;sv&eacute;t</p>

<p>2022. m&aacute;jus &ndash; Any&aacute;k napja</p>

<p>2022. j&uacute;nius &ndash; Nagycsoportosok b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2021-11-12"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    string(1) "1"
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
   }
  }
 }
 ["news"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "18"
    ["url"]=>
    string(24) "kozelgo-programok-326449"
    ["body"]=>
    string(905) "<ul>
	<li>febru&aacute;r 24. - 25.&nbsp;T&eacute;lb&uacute;cs&uacute;ztat&oacute; farsangi mulats&aacute;g</li>
	<li>m&aacute;rcius 07. R&eacute;szv&eacute;tel az: - &bdquo;Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő&rdquo; &oacute;vod&aacute;s vet&eacute;lkedőn&nbsp;</li>
	<li>m&aacute;rcius 09.-&eacute;n bemutatkoz&aacute;s a &bdquo;B&ouml;rz&eacute;n&rdquo; az &eacute;rdeklődő csal&aacute;doknak, pedag&oacute;gusoknak!</li>
	<li>m&aacute;rcius 10. 9.00. - Szakmai bemutat&oacute; foglalkoz&aacute;sok a Zugl&oacute;i Pedag&oacute;giai Napok keret&eacute;ben</li>
	<li>m&aacute;rcius 11:. Nemzeti &Uuml;nnep&uuml;nk m&eacute;lt&oacute; &uuml;nnepl&eacute;se</li>
	<li>m&aacute;rcius 19. - R&eacute;szv&eacute;tel az: - &bdquo;OVI KUPA&rdquo; &oacute;vod&aacute;s vet&eacute;lkedőn</li>
	<li>m&aacute;rcius 31.-&aacute;prilis 01. - Nevel&eacute;sn&eacute;lk&uuml;li munkanapjaink.</li>
</ul>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(19) "Közelgő programok"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2022-02-24"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
  }
 }
 ["groups"]=>
 array(6) {
  [0]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "98"
   ["kid"]=>
   string(2) "11"
   ["title2"]=>
   string(28) "Őrnagy utcai Nyuszi csoport"
   ["body"]=>
   string(214) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Veszelinov &Aacute;gnes&nbsp;</li>
	<li>Kovalcsik T&iacute;cia&nbsp;</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Sz&aacute;ntai Ildik&oacute;&nbsp;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [1]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(2) "99"
   ["kid"]=>
   string(2) "11"
   ["title2"]=>
   string(27) "Őrnagy utcai Csiga csoport"
   ["body"]=>
   string(180) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Varga Tam&aacute;sn&eacute;, Andrea</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Englerth Tiborn&eacute; T&uuml;nde</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [2]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "100"
   ["kid"]=>
   string(2) "11"
   ["title2"]=>
   string(27) "Őrnagy utcai Süni csoport"
   ["body"]=>
   string(238) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Szűcs S&aacute;ndor Attil&aacute;n&eacute;, T&uuml;nde</li>
	<li>Fekete-Pencz Krisztina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Hoffmann J&oacute;zsefn&eacute;, Erika</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [3]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "101"
   ["kid"]=>
   string(2) "11"
   ["title2"]=>
   string(26) "Őrnagy utcai Maci csoport"
   ["body"]=>
   string(241) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Erd&eacute;lyin&eacute; M&aacute;ndoky Zsuzsanna</li>
	<li>Bod&oacute;-Kov&aacute;cs Erzs&eacute;bet</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>V&ouml;r&ouml;s M&oacute;nika</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [4]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "103"
   ["kid"]=>
   string(2) "11"
   ["title2"]=>
   string(28) "Egressy úti Szőlő csoport"
   ["body"]=>
   string(233) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gus:</p>

<ul>
	<li>So&oacute;s Ildik&oacute;</li>
	<li>Harangin&eacute; J&oacute;zsa &Eacute;va</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Szil&aacute;k Attil&aacute;n&eacute;, Gabriella</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [5]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "104"
   ["kid"]=>
   string(2) "11"
   ["title2"]=>
   string(27) "Egressy úti Barack csoport"
   ["body"]=>
   string(206) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gus:</p>

<ul>
	<li>Regősn&eacute; &Eacute;les Anik&oacute;</li>
	<li>Scheirich Nilla</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>G&ouml;d&ouml;ny Ildik&oacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
 ["contacts"]=>
 array(0) {
 }
 ["gallery"]=>
 array(3) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "16"
   ["title2"]=>
   string(21) "Egressy úti épület"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(2) "11"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(9) {
    [0]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "104"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy9.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "1"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy9.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(36) "/gallery/104/1647418176_egressy9.jpg"
    }
    [1]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "101"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy6.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "2"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy6.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(36) "/gallery/101/1647418176_egressy6.jpg"
    }
    [2]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "102"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy7.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "3"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy7.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(36) "/gallery/102/1647418176_egressy7.jpg"
    }
    [3]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "103"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy8.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "4"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy8.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(36) "/gallery/103/1647418176_egressy8.jpg"
    }
    [4]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(2) "96"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "5"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/96/1647418176_egressy1.jpg"
    }
    [5]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(2) "97"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "6"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/97/1647418176_egressy2.jpg"
    }
    [6]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(2) "98"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "7"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/98/1647418176_egressy3.jpg"
    }
    [7]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(2) "99"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "8"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/99/1647418176_egressy4.jpg"
    }
    [8]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "100"
     ["img"]=>
     string(23) "1647418176_egressy5.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "16"
     ["priority"]=>
     string(1) "9"
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy5.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(36) "/gallery/100/1647418176_egressy5.jpg"
    }
   }
  }
  [1]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "17"
   ["title2"]=>
   string(22) "Őrnagy utcai épület"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(2) "11"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(7) {
    [0]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "110"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy8.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "1"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy8.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/110/1647418244_rnagy8.jpg"
    }
    [1]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "111"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy9.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "2"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy9.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/111/1647418244_rnagy9.jpg"
    }
    [2]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "105"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "3"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/105/1647418244_rnagy1.jpg"
    }
    [3]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "106"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "4"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/106/1647418244_rnagy2.jpg"
    }
    [4]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "107"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "5"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/107/1647418244_rnagy3.jpg"
    }
    [5]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "108"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy5.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "6"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy5.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/108/1647418244_rnagy5.jpg"
    }
    [6]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "109"
     ["img"]=>
     string(21) "1647418244_rnagy7.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "17"
     ["priority"]=>
     string(1) "7"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy7.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/109/1647418244_rnagy7.jpg"
    }
   }
  }
  [2]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "26"
   ["title2"]=>
   string(18) "Tagóvoda galéria"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(2) "11"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(1) {
    [0]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "154"
     ["img"]=>
     string(23) "1647513049_Meseház.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "26"
     ["priority"]=>
     NULL
     ["imgrreal"]=>
     string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/26/1647513049_Meseház.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(36) "/gallery/154/1647513049_Meseház.jpg"
    }
   }
  }
 }
}

A. épület

B. épület

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "16"
array(3) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "16"
  ["title2"]=>
  string(21) "Egressy úti épület"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "11"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(9) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "104"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy9.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy9.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/104/1647418176_egressy9.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "101"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy6.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy6.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/101/1647418176_egressy6.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "102"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy7.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy7.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/102/1647418176_egressy7.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "103"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy8.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy8.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/103/1647418176_egressy8.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "96"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/96/1647418176_egressy1.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "97"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/97/1647418176_egressy2.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "98"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/98/1647418176_egressy3.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "99"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/99/1647418176_egressy4.jpg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "100"
    ["img"]=>
    string(23) "1647418176_egressy5.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "16"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/16/1647418176_egressy5.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/100/1647418176_egressy5.jpg"
   }
  }
 }
 [1]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "17"
  ["title2"]=>
  string(22) "Őrnagy utcai épület"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "11"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(7) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "110"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy8.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy8.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/110/1647418244_rnagy8.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "111"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy9.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy9.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/111/1647418244_rnagy9.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "105"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/105/1647418244_rnagy1.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "106"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/106/1647418244_rnagy2.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "107"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/107/1647418244_rnagy3.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "108"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy5.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy5.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/108/1647418244_rnagy5.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "109"
    ["img"]=>
    string(21) "1647418244_rnagy7.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "17"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/17/1647418244_rnagy7.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/109/1647418244_rnagy7.jpg"
   }
  }
 }
 [2]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "11"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "154"
    ["img"]=>
    string(23) "1647513049_Meseház.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "26"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/26/1647513049_Meseház.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(36) "/gallery/154/1647513049_Meseház.jpg"
   }
  }
 }
}