Kincskereső Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Óvodánk összevont igazgatású intézményként működik Zugló öreg részén: Nagy Lajos király úti épületünk hat, Szugló utcai épületünk négy gyermekcsoporttal.
 • A gyermekek nevelése vegyes és azonos életkorú csoportokban folyik. A színvonalas nevelőmunkához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak: van gyermekkönyvtárunk, jól felszerelt tornaszobánk és fejlesztőszobánk.
 • Csoportszobáink sajátos hangulata, berendezése otthonos környezetet biztosít a gyermekek számára. Berendezéseink nagy része természetes anyagból készült. Udvarainkon változatos formában, és elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre a rögzített és mobilizálható játékok, melyek az egészséges mozgás élményét jelentik óvodásainknak.

Óvodai tevékenységek

 • A nevelőmunka a nevelőtestületünk által írt saját nevelési program szerint folyik. A gyermekek természetes kíváncsiságát kihasználva, élmények biztosításával, a mással nem helyettesíthető egész napos szabad játék kereti között szervezzük meg azokat a tevékenységeket, amelyek során fejlődik a gyermek mozgása, nyelvi és esztétikai kifejezőképessége, gondolkodása, tanulási kedve és képessége, társaival való kapcsolata, magatartása.
 • Óvodánkban régóta kitűntetett szerepe van az anyanyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelésnek. A mindennapos mesélés, verselés, bábozás segíti a gyermekek érzelmi biztonságának kialakulását, növeli önbizalmukat, gazdagítja társas kapcsolataikat, erősíti a helyes viselkedést, az erőszakmentesség erkölcsi értékeit. Ezt teszi teljessé saját programmal működő gyermekkönyvtárunk, ahol az olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat igényének és viselkedéskultúrájának megalapozásán túl színvonalas programokat is szervezünk (diavetítés, Könyvtári Ki-Mit-Tud, stb.).
 • Intézményünk, Zuglóban egyedüliként óvodai Tehetségpont. A tehetséggondozás tudatos folyamatát a „Hogyan? Okosan! Tehetségvonat” című európai uniós pályázatunk segítette elő és honosította meg a mindennapi pedagógiai munkánkban. 2009-től, a Projekt beindulásától kezdve óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyerekek fejlesztése három síkon történik:
 • óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva,
 • ősszel és tavasszal szervezett csoportközi foglalkozásokon, melyen minden kisgyermek részt vehet érdeklődése szerint, szabadon megválasztva a helyszínt és a tevékenységet,
 • valamint nagycsoportos korban a beazonosított, kiválóan kreatív gyerekeknek egyéni tehetséggondozás keretében a Tehetségműhelyekben.

Intézményi innovációként elindítottuk nagycsoportos óvodások számára az „Eszmélő- észmérő” matematikai-logikai versenyt, melynek kerületi versenyét nevelőtestületünk szervezi és rendezi a Nagy Lajos király úti épületünkben.

 

Óvodai hagyományok

 • Tehetségnapok ősszel és tavasszal
 • Népmese napja
 • Állatok világnapja
 • Mikulás bábműsorral, meglepetéssel
 • Adventi gyertyagyújtás szülőkkel közösen
 • Apák napja csak apák részvételével
 • Farsang
 • Eszmélő észmérő –háziverseny
 • Eszmélő észmérő -kerületi verseny minden március első hétfőjén
 • Megemlékezés Március 15-ről csoportban illetve emlékműveknél
 • Víz világnapja
 • Föld világnapja
 • Kincskereső napok április végén
 • Anyák napja
 • Gyermeknap egész napos kirándulással
 • Sportnap május végén
 • Iskolába menők búcsúztatása június elején

 

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 • karate
 • tartásjavító torna
 • játékos angol nyelvtanulás
 • néptánc-népi játék
 • klasszikus balett
 • ovifoci
 • hittan.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni:

 - akik nyitottak a világra, - jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek,

 - mások iránt figyelmesek, elfogadóak, segítőkészek,

 - kreatívak, tehetségesek,

Alkalmassá válnak a sikeres iskolakezdésre.

 

Babarczy Andrea Flóra tagóvoda- vezető és a Kincskereső Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. szeptember 9. 16.30. - Szülői Szervezet értekezlet

  2021. szeptember 13-23. - Szülői értekezletek

  2021. szeptember 30. - Magyar népmese napja

  2021. október 1. - Nevelés nélküli munkanap

  2021. október 4. - Állatok Világnapja

  2021. október 25.-29. - Őszi szünet az iskolákban

  2021. november 8-12. - Egészséghét

  2021. november 17-ig - Klíma Tehetségnap

  2021. december 6. – Mikulás

  2021. december 11. – Munkanap

  2021. december 13. - Luca napi vásár

  2021. december 14-21. - Adventi gyertyagyújtás

  2021. december 24. – Szabadnap

  2021. december 24-Jan.2. - Téli zárás

  2022. január 17-21. - Apák napja

  2022. február 11. - Nevelés nélküli munkanap

  2022. február 18. – Farsang

  2022. február 28. - „Eszmélő Észmérő” házi

  2022. március 7. - „Eszmélő Észmérő” verseny (kerületi)

  2022. március 11. - Ünnepély – megemlékezés

  2022. március 14. – Szabadnap

  2022. március 22. - Víz világnapja

  2022. március 26. – Munkanap

  2022. április 14-19. - Tavaszi szünet az iskolákban

  2022. április 7. - Nyílt nap

  2022. április    22. - Föld Napja

  2022. április 26-27. - Kincskereső Napok

  2022. április 30-ig - Szülői értekezletek

  2022. május 3-6. - Anyák napja

  2022. május 13. - Nevelés nélküli munkanap

  2022. május 18-ig – Tehetségnap

  2022. május 25. - Sportnap (Kihívás Napja)

  2022. május 26. - Gyermeknapi kirándulás

  2022. június 8. - Iskolába menők búcsúztatása Nagy Lajos

  2022. június 9. - Iskolába menők búcsúztatása Szugló

  2022. június 10. - Nevelés nélküli munkanap, Tanévzáró értekezlet

Hírek

 • Nyílt nap a Kincskeresőben!

  2022. április 7-én tartjuk mindkét épületünkben NYÍLT NAPUNKAT. Ez az esemény elsősorban szülőknek szól. Röviden bemutatjuk óvodánkat, nevelési gyakorlatunkat, közben végig sétálunk az épületen, mely során megtekinthetőek lesznek a csoportszobák és egyéb helyiségek (tornaszoba, könyvtár, stb.), végül az udvar is

  Az óvodába lépés előtt álló gyermekeket szívesen látjuk a Kincskereső Napok rendezvénysorozaton 2022. április 27-én 16-17:30-ig tartó Játszóházban és 2022. április 28-án 10:00-tól a Nagy Lajos épület udvarán szervezett ÓVODAPÓDIUM előadáson.

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Babarczy Andrea Flóra

 

Óvodatitkár:

     Markó Anikó

 

Óvodapedagógusok:

     Beregszászi Margit

     Böszörményi Éva

     Dunai Fanni Roxána,

     Gergye Csilla

     Kiss Dóra Éva

     Kiss Gabriella

     Kovács Anett

     Matus Eszter Krisztina

     Pappné Holler Andrea

     Pelyhe József Mihályné

     Pór Vanda

     Radicsné Hős Dorina

     Tomkó Krisztina

     Tóth-Dancsik Mónika

     Tótfalusi Erzsébet

     Ubrankovics Barbara

     Vezekényi Nóra

 

 

Dajkák:

     Barta Krisztina Erika

     Bolváriné Németh Julianna

     Farkas Ferencné

     Kiss Lászlóné

     Koncz Zsuzsanna

     Papp Artúrné

     Sullai Rita

     Vágó Anikó

     Varga Gáborné

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Feketéné Bódog Márta

     Neumann Rózsa

     Orosz Hajnalka

 

Konyhai dolgozók:

     Kecskeméti Szilvia

     Virág Anna

 

Takarító:

     Varga Zoltánné

           

Kertész:

     Rékasi János

Alapszolgáltatások

Logopédus Nagy Lajos úti épület:

     Regős Krisztina
     reg.krisztina@gmail.com

Fejlesztőpedagógus Nagy Lajos úti épület:

     Kancsár Tímea
     kancsar.timea.borbala14@fpsz.net

Pszichológus Nagy Lajos úti épület:

     Makai Adrienn
     makaiadrienn.op.14@gmail.com

Szociális segítő Nagy Lajos úti épület: 

     Keresztes Erzsébet

     iskovi4@zcsk.hu

 

Pszichológus Szugló utcai épület:

     Makai Adrienn
     makaiadrienn.op.14@gmail.com

Szociális segítő Szugló utcai épület:

     Keresztes Erzsébet

     iskovi4@zcsk.hu

Gyógytestnevelő:

     Kodó Anita
     kodo.anita@gmail.com

Alapítvány

Óvodánk alapítványa az "Együtt a gyermekekért alapítvány" segíti az óvodában folyó nevelőmunka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítését, támogatja az óvodai tehetséggondozó tevékenységek megvalósulását

Számlaszám: 11714006-20252010

Adószám: 19675101-1-42

Kapcsolat

Kincskereső Tagóvoda

array(32) {
 ["id"]=>
 string(1) "9"
 ["url"]=>
 string(11) "kincskereso"
 ["title2"]=>
 string(22) "Kincskereső Tagóvoda"
 ["code"]=>
 string(6) "034549"
 ["phone"]=>
 string(14) "+36-1-467-0905"
 ["email"]=>
 string(26) "kincskereso@zugloiovoda.hu"
 ["address"]=>
 string(43) "1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92."
 ["latitude"]=>
 string(10) "47.5128738"
 ["longitude"]=>
 string(10) "19.1192984"
 ["body_short"]=>
 string(6998) "<p>K&ouml;rnyezet</p>

<ul>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nk &ouml;sszevont igazgat&aacute;s&uacute; int&eacute;zm&eacute;nyk&eacute;nt műk&ouml;dik Zugl&oacute; &ouml;reg r&eacute;sz&eacute;n: Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nk hat, Szugl&oacute; utcai &eacute;p&uuml;let&uuml;nk n&eacute;gy gyermekcsoporttal.</li>
	<li>A gyermekek nevel&eacute;se vegyes &eacute;s azonos &eacute;letkor&uacute; csoportokban folyik. A sz&iacute;nvonalas nevelőmunk&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges t&aacute;rgyi felt&eacute;telek rendelkez&eacute;s&uuml;nkre &aacute;llnak: van gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk, j&oacute;l felszerelt tornaszob&aacute;nk &eacute;s fejlesztőszob&aacute;nk.</li>
	<li>Csoportszob&aacute;ink saj&aacute;tos hangulata, berendez&eacute;se otthonos k&ouml;rnyezetet biztos&iacute;t a gyermekek sz&aacute;m&aacute;ra. Berendez&eacute;seink nagy r&eacute;sze term&eacute;szetes anyagb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt. Udvarainkon v&aacute;ltozatos form&aacute;ban, &eacute;s elegendő mennyis&eacute;gben &aacute;llnak rendelkez&eacute;sre a r&ouml;gz&iacute;tett &eacute;s mobiliz&aacute;lhat&oacute; j&aacute;t&eacute;kok, melyek az eg&eacute;szs&eacute;ges mozg&aacute;s &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t jelentik &oacute;vod&aacute;sainknak.</li>
</ul>

<p>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</p>

<ul>
	<li>A nevelőmunka a nevelőtest&uuml;let&uuml;nk &aacute;ltal &iacute;rt <strong>saj&aacute;t nevel&eacute;si program</strong> szerint folyik. A gyermekek term&eacute;szetes k&iacute;v&aacute;ncsis&aacute;g&aacute;t kihaszn&aacute;lva, &eacute;lm&eacute;nyek biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;val, a m&aacute;ssal nem helyettes&iacute;thető eg&eacute;sz napos szabad j&aacute;t&eacute;k kereti k&ouml;z&ouml;tt szervezz&uuml;k meg azokat a tev&eacute;kenys&eacute;geket, amelyek sor&aacute;n fejlődik a gyermek mozg&aacute;sa, nyelvi &eacute;s eszt&eacute;tikai kifejezők&eacute;pess&eacute;ge, gondolkod&aacute;sa, tanul&aacute;si kedve &eacute;s k&eacute;pess&eacute;ge, t&aacute;rsaival val&oacute; kapcsolata, magatart&aacute;sa.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nkban r&eacute;g&oacute;ta kitűntetett szerepe van az <strong>anyanyelvi, irodalmi &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;s nevel&eacute;snek.</strong> A mindennapos mes&eacute;l&eacute;s, versel&eacute;s, b&aacute;boz&aacute;s seg&iacute;ti a gyermekek &eacute;rzelmi biztons&aacute;g&aacute;nak kialakul&aacute;s&aacute;t, n&ouml;veli &ouml;nbizalmukat, gazdag&iacute;tja t&aacute;rsas kapcsolataikat, erős&iacute;ti a helyes viselked&eacute;st, az erőszakmentess&eacute;g erk&ouml;lcsi &eacute;rt&eacute;keit. Ezt teszi teljess&eacute; saj&aacute;t programmal műk&ouml;dő <strong>gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk</strong>, ahol az olvas&oacute;v&aacute; nevel&eacute;s, a k&ouml;nyvt&aacute;rhaszn&aacute;lat ig&eacute;ny&eacute;nek &eacute;s viselked&eacute;skult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak megalapoz&aacute;s&aacute;n t&uacute;l sz&iacute;nvonalas programokat is szervez&uuml;nk (diavet&iacute;t&eacute;s, K&ouml;nyvt&aacute;ri Ki-Mit-Tud, stb.).</li>
	<li>Int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk, Zugl&oacute;ban egyed&uuml;lik&eacute;nt<strong> </strong>&oacute;vodai <strong>Tehets&eacute;gpont</strong>. A tehets&eacute;ggondoz&aacute;s tudatos folyamat&aacute;t a <strong>&bdquo;Hogyan? Okosan! Tehets&eacute;gvonat&rdquo;</strong> c&iacute;mű eur&oacute;pai uni&oacute;s p&aacute;ly&aacute;zatunk seg&iacute;tette elő &eacute;s honos&iacute;totta meg a mindennapi pedag&oacute;giai munk&aacute;nkban. 2009-től, a Projekt beindul&aacute;s&aacute;t&oacute;l kezdve &oacute;vod&aacute;nkban a kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v, tehets&eacute;g&iacute;g&eacute;retes gyerekek fejleszt&eacute;se h&aacute;rom s&iacute;kon t&ouml;rt&eacute;nik:</li>
</ul>

<ul>
	<li>&oacute;vodai csoportjaikban a napi tev&eacute;kenys&eacute;gekbe &aacute;gyazva,</li>
	<li>ősszel &eacute;s tavasszal szervezett csoportk&ouml;zi foglalkoz&aacute;sokon, melyen minden kisgyermek r&eacute;szt vehet &eacute;rdeklőd&eacute;se szerint, szabadon megv&aacute;lasztva a helysz&iacute;nt &eacute;s a tev&eacute;kenys&eacute;get,</li>
	<li>valamint nagycsoportos korban a beazonos&iacute;tott, kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v gyerekeknek egy&eacute;ni tehets&eacute;ggondoz&aacute;s keret&eacute;ben a Tehets&eacute;gműhelyekben.</li>
</ul>

<p>Int&eacute;zm&eacute;nyi innov&aacute;ci&oacute;k&eacute;nt elind&iacute;tottuk nagycsoportos &oacute;vod&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra az <strong>&bdquo;Eszm&eacute;lő- &eacute;szm&eacute;rő&rdquo; matematikai-logikai versenyt</strong>, melynek ker&uuml;leti verseny&eacute;t nevelőtest&uuml;let&uuml;nk szervezi &eacute;s rendezi a Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nkben.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&Oacute;vodai hagyom&aacute;nyok</p>

<ul>
	<li>Tehets&eacute;gnapok ősszel &eacute;s tavasszal</li>
	<li>N&eacute;pmese napja</li>
	<li>&Aacute;llatok vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Mikul&aacute;s b&aacute;bműsorral, meglepet&eacute;ssel</li>
	<li>Adventi gyertyagy&uacute;jt&aacute;s sz&uuml;lőkkel k&ouml;z&ouml;sen</li>
	<li>Ap&aacute;k napja csak ap&aacute;k r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel</li>
	<li>Farsang</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő &ndash;h&aacute;ziverseny</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő -ker&uuml;leti verseny minden m&aacute;rcius első h&eacute;tfőj&eacute;n</li>
	<li>Megeml&eacute;kez&eacute;s M&aacute;rcius 15-ről csoportban illetve eml&eacute;kművekn&eacute;l</li>
	<li>V&iacute;z vil&aacute;gnapja</li>
	<li>F&ouml;ld vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Kincskereső napok &aacute;prilis v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Any&aacute;k napja</li>
	<li>Gyermeknap eg&eacute;sz napos kir&aacute;ndul&aacute;ssal</li>
	<li>Sportnap m&aacute;jus v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa j&uacute;nius elej&eacute;n</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Ig&eacute;ny &eacute;s lehetős&eacute;g szerint, t&eacute;r&iacute;t&eacute;s ellen&eacute;ben ig&eacute;nybe vehető szolg&aacute;ltat&aacute;sok</p>

<ul>
	<li>karate</li>
	<li>tart&aacute;sjav&iacute;t&oacute; torna</li>
	<li>j&aacute;t&eacute;kos angol nyelvtanul&aacute;s</li>
	<li>n&eacute;pt&aacute;nc-n&eacute;pi j&aacute;t&eacute;k</li>
	<li>klasszikus balett</li>
	<li>ovifoci</li>
	<li>hittan.</li>
</ul>

<p><strong><em>Olyan gyermekeket szeretn&eacute;nk nevelni</em></strong><em>:</em></p>

<p><em>&nbsp;- akik nyitottak a vil&aacute;gra, - j&oacute; kapcsolatteremtő k&eacute;pess&eacute;ggel rendelkeznek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- m&aacute;sok ir&aacute;nt figyelmesek, elfogad&oacute;ak, seg&iacute;tők&eacute;szek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- kreat&iacute;vak, tehets&eacute;gesek,</em></p>

<p><em>Alkalmass&aacute; v&aacute;lnak a sikeres iskolakezd&eacute;sre. </em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Babarczy Andrea tag&oacute;voda- vezető &eacute;s a Kincskereső Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["body"]=>
 string(7011) "<p>K&ouml;rnyezet</p>

<ul>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nk &ouml;sszevont igazgat&aacute;s&uacute; int&eacute;zm&eacute;nyk&eacute;nt műk&ouml;dik Zugl&oacute; &ouml;reg r&eacute;sz&eacute;n: Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nk hat, Szugl&oacute; utcai &eacute;p&uuml;let&uuml;nk n&eacute;gy gyermekcsoporttal.</li>
	<li>A gyermekek nevel&eacute;se vegyes &eacute;s azonos &eacute;letkor&uacute; csoportokban folyik. A sz&iacute;nvonalas nevelőmunk&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges t&aacute;rgyi felt&eacute;telek rendelkez&eacute;s&uuml;nkre &aacute;llnak: van gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk, j&oacute;l felszerelt tornaszob&aacute;nk &eacute;s fejlesztőszob&aacute;nk.</li>
	<li>Csoportszob&aacute;ink saj&aacute;tos hangulata, berendez&eacute;se otthonos k&ouml;rnyezetet biztos&iacute;t a gyermekek sz&aacute;m&aacute;ra. Berendez&eacute;seink nagy r&eacute;sze term&eacute;szetes anyagb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt. Udvarainkon v&aacute;ltozatos form&aacute;ban, &eacute;s elegendő mennyis&eacute;gben &aacute;llnak rendelkez&eacute;sre a r&ouml;gz&iacute;tett &eacute;s mobiliz&aacute;lhat&oacute; j&aacute;t&eacute;kok, melyek az eg&eacute;szs&eacute;ges mozg&aacute;s &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t jelentik &oacute;vod&aacute;sainknak.</li>
</ul>

<p>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</p>

<ul>
	<li>A nevelőmunka a nevelőtest&uuml;let&uuml;nk &aacute;ltal &iacute;rt <strong>saj&aacute;t nevel&eacute;si program</strong> szerint folyik. A gyermekek term&eacute;szetes k&iacute;v&aacute;ncsis&aacute;g&aacute;t kihaszn&aacute;lva, &eacute;lm&eacute;nyek biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;val, a m&aacute;ssal nem helyettes&iacute;thető eg&eacute;sz napos szabad j&aacute;t&eacute;k kereti k&ouml;z&ouml;tt szervezz&uuml;k meg azokat a tev&eacute;kenys&eacute;geket, amelyek sor&aacute;n fejlődik a gyermek mozg&aacute;sa, nyelvi &eacute;s eszt&eacute;tikai kifejezők&eacute;pess&eacute;ge, gondolkod&aacute;sa, tanul&aacute;si kedve &eacute;s k&eacute;pess&eacute;ge, t&aacute;rsaival val&oacute; kapcsolata, magatart&aacute;sa.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nkban r&eacute;g&oacute;ta kitűntetett szerepe van az <strong>anyanyelvi, irodalmi &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;s nevel&eacute;snek.</strong> A mindennapos mes&eacute;l&eacute;s, versel&eacute;s, b&aacute;boz&aacute;s seg&iacute;ti a gyermekek &eacute;rzelmi biztons&aacute;g&aacute;nak kialakul&aacute;s&aacute;t, n&ouml;veli &ouml;nbizalmukat, gazdag&iacute;tja t&aacute;rsas kapcsolataikat, erős&iacute;ti a helyes viselked&eacute;st, az erőszakmentess&eacute;g erk&ouml;lcsi &eacute;rt&eacute;keit. Ezt teszi teljess&eacute; saj&aacute;t programmal műk&ouml;dő <strong>gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk</strong>, ahol az olvas&oacute;v&aacute; nevel&eacute;s, a k&ouml;nyvt&aacute;rhaszn&aacute;lat ig&eacute;ny&eacute;nek &eacute;s viselked&eacute;skult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak megalapoz&aacute;s&aacute;n t&uacute;l sz&iacute;nvonalas programokat is szervez&uuml;nk (diavet&iacute;t&eacute;s, K&ouml;nyvt&aacute;ri Ki-Mit-Tud, stb.).</li>
	<li>Int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk, Zugl&oacute;ban egyed&uuml;lik&eacute;nt<strong> </strong>&oacute;vodai <strong>Tehets&eacute;gpont</strong>. A tehets&eacute;ggondoz&aacute;s tudatos folyamat&aacute;t a <strong>&bdquo;Hogyan? Okosan! Tehets&eacute;gvonat&rdquo;</strong> c&iacute;mű eur&oacute;pai uni&oacute;s p&aacute;ly&aacute;zatunk seg&iacute;tette elő &eacute;s honos&iacute;totta meg a mindennapi pedag&oacute;giai munk&aacute;nkban. 2009-től, a Projekt beindul&aacute;s&aacute;t&oacute;l kezdve &oacute;vod&aacute;nkban a kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v, tehets&eacute;g&iacute;g&eacute;retes gyerekek fejleszt&eacute;se h&aacute;rom s&iacute;kon t&ouml;rt&eacute;nik:</li>
</ul>

<ul>
	<li>&oacute;vodai csoportjaikban a napi tev&eacute;kenys&eacute;gekbe &aacute;gyazva,</li>
	<li>ősszel &eacute;s tavasszal szervezett csoportk&ouml;zi foglalkoz&aacute;sokon, melyen minden kisgyermek r&eacute;szt vehet &eacute;rdeklőd&eacute;se szerint, szabadon megv&aacute;lasztva a helysz&iacute;nt &eacute;s a tev&eacute;kenys&eacute;get,</li>
	<li>valamint nagycsoportos korban a beazonos&iacute;tott, kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v gyerekeknek egy&eacute;ni tehets&eacute;ggondoz&aacute;s keret&eacute;ben a Tehets&eacute;gműhelyekben.</li>
</ul>

<p>Int&eacute;zm&eacute;nyi innov&aacute;ci&oacute;k&eacute;nt elind&iacute;tottuk nagycsoportos &oacute;vod&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra az <strong>&bdquo;Eszm&eacute;lő- &eacute;szm&eacute;rő&rdquo; matematikai-logikai versenyt</strong>, melynek ker&uuml;leti verseny&eacute;t nevelőtest&uuml;let&uuml;nk szervezi &eacute;s rendezi a Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nkben.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&Oacute;vodai hagyom&aacute;nyok</p>

<ul>
	<li>Tehets&eacute;gnapok ősszel &eacute;s tavasszal</li>
	<li>N&eacute;pmese napja</li>
	<li>&Aacute;llatok vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Mikul&aacute;s b&aacute;bműsorral, meglepet&eacute;ssel</li>
	<li>Adventi gyertyagy&uacute;jt&aacute;s sz&uuml;lőkkel k&ouml;z&ouml;sen</li>
	<li>Ap&aacute;k napja csak ap&aacute;k r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel</li>
	<li>Farsang</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő &ndash;h&aacute;ziverseny</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő -ker&uuml;leti verseny minden m&aacute;rcius első h&eacute;tfőj&eacute;n</li>
	<li>Megeml&eacute;kez&eacute;s M&aacute;rcius 15-ről csoportban illetve eml&eacute;kművekn&eacute;l</li>
	<li>V&iacute;z vil&aacute;gnapja</li>
	<li>F&ouml;ld vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Kincskereső napok &aacute;prilis v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Any&aacute;k napja</li>
	<li>Gyermeknap eg&eacute;sz napos kir&aacute;ndul&aacute;ssal</li>
	<li>Sportnap m&aacute;jus v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa j&uacute;nius elej&eacute;n</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Ig&eacute;ny &eacute;s lehetős&eacute;g szerint, t&eacute;r&iacute;t&eacute;s ellen&eacute;ben ig&eacute;nybe vehető szolg&aacute;ltat&aacute;sok</p>

<ul>
	<li>karate</li>
	<li>tart&aacute;sjav&iacute;t&oacute; torna</li>
	<li>j&aacute;t&eacute;kos angol nyelvtanul&aacute;s</li>
	<li>n&eacute;pt&aacute;nc-n&eacute;pi j&aacute;t&eacute;k</li>
	<li>klasszikus balett</li>
	<li>ovifoci</li>
	<li>hittan.</li>
</ul>

<p><strong><em>Olyan gyermekeket szeretn&eacute;nk nevelni</em></strong><em>:</em></p>

<p><em>&nbsp;- akik nyitottak a vil&aacute;gra, - j&oacute; kapcsolatteremtő k&eacute;pess&eacute;ggel rendelkeznek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- m&aacute;sok ir&aacute;nt figyelmesek, elfogad&oacute;ak, seg&iacute;tők&eacute;szek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- kreat&iacute;vak, tehets&eacute;gesek,</em></p>

<p><em>Alkalmass&aacute; v&aacute;lnak a sikeres iskolakezd&eacute;sre. </em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Babarczy Andrea Fl&oacute;ra tag&oacute;voda- vezető &eacute;s a Kincskereső Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["faq"]=>
 string(0) ""
 ["img"]=>
 string(44) "1636730594_kincskereso-Nagy-Lajos-kiraly.jpg"
 ["logo"]=>
 string(27) "1645018093_Kincskereső.jpg"
 ["leader"]=>
 string(22) "Babarczy Andrea Flóra"
 ["fax"]=>
 string(15) "+36-70-674-4410"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["szekhely"]=>
 string(0) ""
 ["szekhely_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address2"]=>
 string(30) "1148Budapest, Szugló u. 73-75"
 ["latitude2"]=>
 string(18) "47.51654945796485 "
 ["longitude2"]=>
 string(17) "19.11513236134557"
 ["address_telefonszam2"]=>
 string(0) ""
 ["img_alt"]=>
 NULL
 ["img2"]=>
 string(60) "1645014811_Kincskereső-Tagóvoda-Szugló-utcai-épület.jpg"
 ["img_alt2"]=>
 string(0) ""
 ["events"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "13"
    ["url"]=>
    string(16) "programok-856765"
    ["title2"]=>
    string(9) "Programok"
    ["body"]=>
    string(2598) "<p>2021. szeptember 9. 16.30. - Sz&uuml;lői Szervezet &eacute;rtekezlet</p>

<p>2021. szeptember 13-23. - Sz&uuml;lői &eacute;rtekezletek</p>

<p>2021. szeptember 30. - Magyar n&eacute;pmese napja</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 1. - Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 4. - &Aacute;llatok Vil&aacute;gnapja</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 25.-29. - Őszi sz&uuml;net az iskol&aacute;kban</p>

<p>2021. november 8-12. - Eg&eacute;szs&eacute;gh&eacute;t</p>

<p>2021. november 17-ig - Kl&iacute;ma Tehets&eacute;gnap</p>

<p>2021. december 6. &ndash; Mikul&aacute;s</p>

<p>2021. december 11. &ndash; Munkanap</p>

<p>2021. december 13. - Luca napi v&aacute;s&aacute;r</p>

<p>2021. december 14-21. - Adventi gyertyagy&uacute;jt&aacute;s</p>

<p>2021. december 24. &ndash; Szabadnap</p>

<p>2021. december 24-Jan.2. - T&eacute;li z&aacute;r&aacute;s</p>

<p>2022. janu&aacute;r 17-21. - Ap&aacute;k napja</p>

<p>2022. febru&aacute;r 11. - Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</p>

<p>2022. febru&aacute;r 18. &ndash; Farsang</p>

<p>2022. febru&aacute;r 28. - &bdquo;Eszm&eacute;lő &Eacute;szm&eacute;rő&rdquo; h&aacute;zi</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 7. - &bdquo;Eszm&eacute;lő &Eacute;szm&eacute;rő&rdquo; verseny (ker&uuml;leti)</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 11. - &Uuml;nnep&eacute;ly &ndash; megeml&eacute;kez&eacute;s</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 14. &ndash; Szabadnap</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 22. - V&iacute;z vil&aacute;gnapja</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 26. &ndash; Munkanap</p>

<p>2022. &aacute;prilis 14-19. - Tavaszi sz&uuml;net az iskol&aacute;kban</p>

<p>2022. &aacute;prilis 7. - Ny&iacute;lt nap</p>

<p>2022. &aacute;prilis&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22. - F&ouml;ld Napja</p>

<p>2022. &aacute;prilis 26-27. - Kincskereső Napok</p>

<p>2022. &aacute;prilis 30-ig - Sz&uuml;lői &eacute;rtekezletek</p>

<p>2022. m&aacute;jus 3-6. - Any&aacute;k napja</p>

<p>2022. m&aacute;jus 13. - Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</p>

<p>2022. m&aacute;jus 18-ig &ndash; Tehets&eacute;gnap</p>

<p>2022. m&aacute;jus 25. - Sportnap (Kih&iacute;v&aacute;s Napja)</p>

<p>2022. m&aacute;jus 26. - Gyermeknapi kir&aacute;ndul&aacute;s</p>

<p>2022. j&uacute;nius 8. - Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa Nagy Lajos</p>

<p>2022. j&uacute;nius 9. - Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa Szugl&oacute;</p>

<p>2022. j&uacute;nius 10. - Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap, Tan&eacute;vz&aacute;r&oacute; &eacute;rtekezlet</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2021-11-12"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    string(1) "1"
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
   }
  }
 }
 ["news"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "30"
    ["url"]=>
    string(26) "nyilt-nap-a-kincskeresoben"
    ["body"]=>
    string(940) "<p>2022. &aacute;prilis 7-&eacute;n tartjuk mindk&eacute;t &eacute;p&uuml;let&uuml;nkben NY&Iacute;LT NAPUNKAT. Ez az esem&eacute;ny elsősorban sz&uuml;lőknek sz&oacute;l. R&ouml;viden bemutatjuk &oacute;vod&aacute;nkat, nevel&eacute;si gyakorlatunkat, k&ouml;zben v&eacute;gig s&eacute;t&aacute;lunk az &eacute;p&uuml;leten, mely sor&aacute;n megtekinthetőek lesznek a csoportszob&aacute;k &eacute;s egy&eacute;b helyis&eacute;gek (tornaszoba, k&ouml;nyvt&aacute;r, stb.), v&eacute;g&uuml;l az udvar is</p>

<p>Az &oacute;vod&aacute;ba l&eacute;p&eacute;s előtt &aacute;ll&oacute; gyermekeket sz&iacute;vesen l&aacute;tjuk a Kincskereső Napok rendezv&eacute;nysorozaton 2022. &aacute;prilis 27-&eacute;n 16-17:30-ig tart&oacute; J&aacute;tsz&oacute;h&aacute;zban &eacute;s 2022. &aacute;prilis 28-&aacute;n 10:00-t&oacute;l a Nagy Lajos &eacute;p&uuml;let udvar&aacute;n szervezett &Oacute;VODAP&Oacute;DIUM előad&aacute;son.</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(30) "Nyílt nap a Kincskeresőben! "
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2022-03-21"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
  }
 }
 ["groups"]=>
 array(9) {
  [0]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "4"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(39) "Nagy Lajos király útja Nyuszi csoport"
   ["body"]=>
   string(199) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Kiss D&oacute;ra &Eacute;va</li>
	<li>Matus Eszter Krisztina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Varga G&aacute;born&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [1]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "5"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(42) "Nagy Lajos király útja Pillangó csoport"
   ["body"]=>
   string(210) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Gergye Csilla</li>
	<li>Pelyhe J&oacute;zsef Mih&aacute;lyn&eacute;</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>V&aacute;g&oacute; Anik&oacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [2]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "6"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(40) "Nagy Lajos király útja Bóbita csoport"
   ["body"]=>
   string(201) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>T&oacute;tfalusi Erzs&eacute;bet</li>
	<li>Kiss Gabriella</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Koncz Zsuzsanna</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [3]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "7"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(43) "Nagy Lajos király útja Micimackó csoport"
   ["body"]=>
   string(220) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>B&ouml;sz&ouml;rm&eacute;nyi &Eacute;va</li>
	<li>Ubrankovics Barbara</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Farkas Ferencn&eacute;</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [4]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "8"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(39) "Nagy Lajos király útja Mókus csoport"
   ["body"]=>
   string(190) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Dunai Fanni Rox&aacute;na</li>
	<li>P&oacute;r Vanda</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Papp Art&uacute;rn&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [5]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "155"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(27) "Szugló utcai Csiga csoport"
   ["body"]=>
   string(241) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Pappn&eacute; Holler Andrea</li>
	<li>Vezek&eacute;nyi N&oacute;ra</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Bolv&aacute;rin&eacute; N&eacute;meth Julianna</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [6]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "156"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(28) "Szugló utcai Katica csoport"
   ["body"]=>
   string(154) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Tomk&oacute; Krisztina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Barta Krisztina Erika</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [7]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "157"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(31) "Szugló utcai Kisvakond csoport"
   ["body"]=>
   string(217) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Radicsn&eacute; Hős Dorina</li>
	<li>T&oacute;th-Dancsik M&oacute;nika</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Kiss L&aacute;szl&oacute;n&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [8]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "158"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(33) "Szugló utcai Zöld Manó csoport"
   ["body"]=>
   string(178) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Beregsz&aacute;szi Margit</li>
	<li>Kov&aacute;cs Anett</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Sullai Rita</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
 ["contacts"]=>
 array(0) {
 }
 ["gallery"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "24"
   ["title2"]=>
   string(18) "Tagóvoda galéria"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(1) "9"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(22) {
    [0]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "165"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "1"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/165/1647938924_nl1.jpg"
    }
    [1]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "166"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "2"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/166/1647938924_nl2.jpg"
    }
    [2]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "167"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "3"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/167/1647938924_nl4.jpg"
    }
    [3]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "168"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl6.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "4"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl6.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/168/1647938924_nl6.jpg"
    }
    [4]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "169"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl8.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "5"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl8.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/169/1647938924_nl8.jpg"
    }
    [5]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "170"
     ["img"]=>
     string(19) "1647938924_nl10.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "6"
     ["imgrreal"]=>
     string(62) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl10.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(32) "/gallery/170/1647938924_nl10.jpg"
    }
    [6]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "171"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_nyuszi2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "7"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/171/1647938924_nyuszi2.jpg"
    }
    [7]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "172"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_nyuszi4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "8"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/172/1647938924_nyuszi4.jpg"
    }
    [8]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "164"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_mókus3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "9"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/164/1647938924_mókus3.jpg"
    }
    [9]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "163"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_mókus1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "10"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/163/1647938924_mókus1.jpg"
    }
    [10]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "155"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_bóbi2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "11"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/155/1647938924_bóbi2.jpg"
    }
    [11]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "156"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_bóbi4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "12"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/156/1647938924_bóbi4.jpg"
    }
    [12]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "157"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_csiga1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "13"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/157/1647938924_csiga1.jpg"
    }
    [13]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "158"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_csiga4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "14"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/158/1647938924_csiga4.jpg"
    }
    [14]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "159"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_katica1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "15"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/159/1647938924_katica1.jpg"
    }
    [15]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "160"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_katica2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "16"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/160/1647938924_katica2.jpg"
    }
    [16]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "161"
     ["img"]=>
     string(26) "1647938924_Micimackó1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "17"
     ["imgrreal"]=>
     string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(39) "/gallery/161/1647938924_Micimackó1.jpg"
    }
    [17]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "162"
     ["img"]=>
     string(26) "1647938924_Micimackó3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "18"
     ["imgrreal"]=>
     string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(39) "/gallery/162/1647938924_Micimackó3.jpg"
    }
    [18]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "173"
     ["img"]=>
     string(20) "1647938924_pill3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "19"
     ["imgrreal"]=>
     string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(33) "/gallery/173/1647938924_pill3.jpg"
    }
    [19]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "174"
     ["img"]=>
     string(20) "1647938924_pill4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "20"
     ["imgrreal"]=>
     string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(33) "/gallery/174/1647938924_pill4.jpg"
    }
    [20]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "152"
     ["img"]=>
     string(27) "1647512552_Kincskereső.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "21"
     ["imgrreal"]=>
     string(70) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(40) "/gallery/152/1647512552_Kincskereső.jpg"
    }
    [21]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "151"
     ["img"]=>
     string(30) "1647512552_Kincskereső-2..jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "22"
     ["imgrreal"]=>
     string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(43) "/gallery/151/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
    }
   }
  }
 }
}

A. épület

B. épület

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "24"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(1) "9"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(22) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "165"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/165/1647938924_nl1.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "166"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/166/1647938924_nl2.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "167"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/167/1647938924_nl4.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "168"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl6.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl6.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/168/1647938924_nl6.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "169"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl8.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl8.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/169/1647938924_nl8.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "170"
    ["img"]=>
    string(19) "1647938924_nl10.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(62) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl10.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(32) "/gallery/170/1647938924_nl10.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "171"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_nyuszi2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/171/1647938924_nyuszi2.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "172"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_nyuszi4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/172/1647938924_nyuszi4.jpg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "164"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_mókus3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/164/1647938924_mókus3.jpg"
   }
   [9]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "163"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_mókus1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "10"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/163/1647938924_mókus1.jpg"
   }
   [10]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "155"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_bóbi2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "11"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/155/1647938924_bóbi2.jpg"
   }
   [11]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "156"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_bóbi4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "12"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/156/1647938924_bóbi4.jpg"
   }
   [12]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "157"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_csiga1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "13"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/157/1647938924_csiga1.jpg"
   }
   [13]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "158"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_csiga4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "14"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/158/1647938924_csiga4.jpg"
   }
   [14]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "159"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_katica1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "15"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/159/1647938924_katica1.jpg"
   }
   [15]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "160"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_katica2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "16"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/160/1647938924_katica2.jpg"
   }
   [16]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "161"
    ["img"]=>
    string(26) "1647938924_Micimackó1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "17"
    ["imgrreal"]=>
    string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(39) "/gallery/161/1647938924_Micimackó1.jpg"
   }
   [17]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "162"
    ["img"]=>
    string(26) "1647938924_Micimackó3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "18"
    ["imgrreal"]=>
    string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(39) "/gallery/162/1647938924_Micimackó3.jpg"
   }
   [18]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "173"
    ["img"]=>
    string(20) "1647938924_pill3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "19"
    ["imgrreal"]=>
    string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(33) "/gallery/173/1647938924_pill3.jpg"
   }
   [19]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "174"
    ["img"]=>
    string(20) "1647938924_pill4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "20"
    ["imgrreal"]=>
    string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(33) "/gallery/174/1647938924_pill4.jpg"
   }
   [20]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "152"
    ["img"]=>
    string(27) "1647512552_Kincskereső.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "21"
    ["imgrreal"]=>
    string(70) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(40) "/gallery/152/1647512552_Kincskereső.jpg"
   }
   [21]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "151"
    ["img"]=>
    string(30) "1647512552_Kincskereső-2..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "22"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/151/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
   }
  }
 }
}