Kincskereső Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Óvodánk összevont igazgatású intézményként működik Zugló öreg részén: Nagy Lajos király úti épületünk hat, Szugló utcai épületünk négy gyermekcsoporttal.
 • A gyermekek nevelése vegyes és azonos életkorú csoportokban folyik. A színvonalas nevelőmunkához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak: van gyermekkönyvtárunk, jól felszerelt tornaszobánk és fejlesztőszobánk.
 • Csoportszobáink sajátos hangulata, berendezése otthonos környezetet biztosít a gyermekek számára. Berendezéseink nagy része természetes anyagból készült. Udvarainkon változatos formában, és elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre a rögzített és mobilizálható játékok, melyek az egészséges mozgás élményét jelentik óvodásainknak.

Óvodai tevékenységek

 • A nevelőmunka a nevelőtestületünk által írt saját nevelési program szerint folyik. A gyermekek természetes kíváncsiságát kihasználva, élmények biztosításával, a mással nem helyettesíthető egész napos szabad játék kereti között szervezzük meg azokat a tevékenységeket, amelyek során fejlődik a gyermek mozgása, nyelvi és esztétikai kifejezőképessége, gondolkodása, tanulási kedve és képessége, társaival való kapcsolata, magatartása.
 • Óvodánkban régóta kitűntetett szerepe van az anyanyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelésnek. A mindennapos mesélés, verselés, bábozás segíti a gyermekek érzelmi biztonságának kialakulását, növeli önbizalmukat, gazdagítja társas kapcsolataikat, erősíti a helyes viselkedést, az erőszakmentesség erkölcsi értékeit. Ezt teszi teljessé saját programmal működő gyermekkönyvtárunk, ahol az olvasóvá nevelés, a könyvtárhasználat igényének és viselkedéskultúrájának megalapozásán túl színvonalas programokat is szervezünk (diavetítés, Könyvtári Ki-Mit-Tud, stb.).
 • Intézményünk, Zuglóban egyedüliként óvodai Tehetségpont. A tehetséggondozás tudatos folyamatát a „Hogyan? Okosan! Tehetségvonat” című európai uniós pályázatunk segítette elő és honosította meg a mindennapi pedagógiai munkánkban. 2009-től, a Projekt beindulásától kezdve óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyerekek fejlesztése három síkon történik:
 • óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva,
 • ősszel és tavasszal szervezett csoportközi foglalkozásokon, melyen minden kisgyermek részt vehet érdeklődése szerint, szabadon megválasztva a helyszínt és a tevékenységet,
 • valamint nagycsoportos korban a beazonosított, kiválóan kreatív gyerekeknek egyéni tehetséggondozás keretében a Tehetségműhelyekben.

Intézményi innovációként elindítottuk nagycsoportos óvodások számára az „Eszmélő- észmérő” matematikai-logikai versenyt, melynek kerületi versenyét nevelőtestületünk szervezi és rendezi a Nagy Lajos király úti épületünkben.

 

Óvodai hagyományok

 • Tehetségnapok ősszel és tavasszal
 • Népmese napja
 • Állatok világnapja
 • Mikulás bábműsorral, meglepetéssel
 • Adventi gyertyagyújtás szülőkkel közösen
 • Apák napja csak apák részvételével
 • Farsang
 • Eszmélő észmérő –háziverseny
 • Eszmélő észmérő -kerületi verseny minden március első hétfőjén
 • Megemlékezés Március 15-ről csoportban illetve emlékműveknél
 • Víz világnapja
 • Föld világnapja
 • Kincskereső napok április végén
 • Anyák napja
 • Gyermeknap egész napos kirándulással
 • Sportnap május végén
 • Iskolába menők búcsúztatása június elején

 

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 • karate
 • tartásjavító torna
 • játékos angol nyelvtanulás
 • néptánc-népi játék
 • klasszikus balett
 • ovifoci
 • hittan.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni:

 - akik nyitottak a világra, - jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek,

 - mások iránt figyelmesek, elfogadóak, segítőkészek,

 - kreatívak, tehetségesek,

Alkalmassá válnak a sikeres iskolakezdésre.

 

Babarczy Andrea Flóra tagóvoda- vezető és a Kincskereső Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2022. Szeptember 30.                                   Magyar népmese napja

  2022. Október 4.                                            Állatok Világnapja

  2022. Október 21.                                         Nevelés nélküli munkanap

  2022. Október 29.-nov.6.                               Őszi szünet az iskolákban

  2022. November 7-11.                                   Egészséghét

  2022. December 6.                                        Mikulás

  2022. December 13.                                       Luca napi vásár

  2022. December 14-21.                                 Adventi gyertyagyújtás

  2022. December 24.                                      Szabadnap

  2022. December 24-Jan.2.                             Téli zárás

  2023. Január 17-21.                                       Apák napja

  2023. Február 10.                                          Nevelés nélküli munkanap

  2023. Február 17.                                          Farsang

  2023. Február 27.                                          „Eszmélő Észmérő” házi verseny

  2023. Március 6.                                            „Eszmélő Észmérő” verseny (kerületi)

  2023. Március 14.                                          Ünnepély – megemlékezés

  2023. Március 22.                                          Víz világnapja

  2023. Április 6-10.                                          Tavaszi szünet az iskolákban

  2023. Április 13.                                             Nyílt nap

  2023. Április   22.                                          Föld Napja

  2023. Április 27-28..                                       Kincskereső Napok

  2023. Április 30-ig                                          Szülői értekezletek

  2023. Május 8-11.                                          Anyák napja

  2023. Május 19.                                             Nevelés nélküli munkanap

  2023. Május 25.                                             Gyermeknapi kirándulás

  2023. Május 31.                                             Sportnap (Kihívás Napja)

  2023. Június 7.                                               Iskolába menők búcsúztatása Nagy Lajos

  2023. Június 8.                                               Iskolába menők búcsúztatása Szugló

  2023. Június 9.                                               Nevelés nélküli munkanap

Hírek

 • Személyes óvodai jelentkezés időpontjai

  2023. május 2-án: 9:00 -12:00

  2023. május 3-án: 15:00 -17:00

  2023. május 4-én: 9:00 -12:00

  Nagy Lajos király útja épületben

 • Óvodapódium esőnap

  Óvodapódium esőnapja: 2023. május 12. péntek 10:00 óra

 • ADÓ 1%

  EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT

  ALAPÍTVÁNY

  Adószám: 19675101-1-42

  Számlaszám: 11714006-20252010

   

 • Mesevarázs KI - MIT - TUD

  Meghívó : ITT

 • Zárva tartás időszaka: 2023. július 24. - 2023. augusztus 18.

  Ügyeletes tagóvoda: ZEÓ Napraforgó Tagóvoda és Telephelye (1145 Bp., Újvidék sétány 3-5. – Emma u. 18.)

 • Advent - mesével

  Tisztelt Szülők!

  Idén is szeretnénk kedveskedni Advent mindegyik napjára egy-egy kedves mesével, történettel.

  Kérjük, olvassák gyermekeiknek, beszéljenek róla, örüljenek az együtt töltött időnek!

  Ajánljuk minden jelenlegi, múltbéli és leendő kincskeresős gyermeknek szülőnek.

  Csodákkal teli szép várakozást mindenkinek!

  A mesék a tagóvoda Facebook oldalán találhatóak: ITT

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Babarczy Andrea Flóra

 

Óvodatitkár:

     Markó Anikó

 

Óvodapedagógusok:

     Böszörményi Éva

     Buza Tímea

     Dunai Fanni Roxána,

     Gergye Csilla

     Kiss Dóra Éva

     Kiss Gabriella

     Kovács Anett

     Matus Eszter Krisztina

     Onódi Blanka

     Pappné Holler Andrea

     Pelyhe József Mihályné

     Pór Vanda

     Radicsné Hős Dorina

     Szabó Violetta

     Tomkó Krisztina

     Tóth-Dancsik Mónika

     Tótfalusi Erzsébet

     

Dajkák:

     Barta Krisztina Erika

     Bukó Dóra

     Kiss Lászlóné

     Koncz Zsuzsanna

     Papp Artúrné

     Sullai Rita

     Vágó Anikó

     Varga Gáborné

     Varga Zoltánné

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Feketéné Bódog Márta

     Neumann Rózsa

     Szőcsi Éva Szabina

 

Konyhai dolgozók:

     Farkasné Harmati Katalin

     Kecskeméti Szilvia

     

 

Takarító:

 

Kertész:

     Rékasi János

Külső segítő szakemberek

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. Kerületi Tagintézményének szakemberei az alábbi feladatokat látják el:

 • Logopédiai fejlesztés
 • Fejlesztő pedagógusi fejlesztés
 • Gyógytestnevelés

FPSZ központi elérhetősége: info.14@fpsz.net

ZEÓ óvodapszichológusa:

     Makai Adrienn
     makaiadrienn.op.14@gmail.com

Zuglói Család- és Gyermekvédelmi Központ szociális segítője:

     Tokai Márta

     iskovi4@zcsk.hu

Alapítvány

Óvodánk alapítványa az "Együtt a gyermekekért alapítvány" segíti az óvodában folyó nevelőmunka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítését, támogatja az óvodai tehetséggondozó tevékenységek megvalósulását

Számlaszám: 11714006-20252010

Adószám: 19675101-1-42

Kapcsolat

Kincskereső Tagóvoda

array(36) {
 ["id"]=>
 string(1) "9"
 ["url"]=>
 string(11) "kincskereso"
 ["title2"]=>
 string(22) "Kincskereső Tagóvoda"
 ["code"]=>
 string(6) "034549"
 ["phone"]=>
 string(14) "+36-1-467-0905"
 ["email"]=>
 string(26) "kincskereso@zugloiovoda.hu"
 ["address"]=>
 string(43) "1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92."
 ["latitude"]=>
 string(10) "47.5128738"
 ["longitude"]=>
 string(10) "19.1192984"
 ["body_short"]=>
 string(6998) "<p>K&ouml;rnyezet</p>

<ul>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nk &ouml;sszevont igazgat&aacute;s&uacute; int&eacute;zm&eacute;nyk&eacute;nt műk&ouml;dik Zugl&oacute; &ouml;reg r&eacute;sz&eacute;n: Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nk hat, Szugl&oacute; utcai &eacute;p&uuml;let&uuml;nk n&eacute;gy gyermekcsoporttal.</li>
	<li>A gyermekek nevel&eacute;se vegyes &eacute;s azonos &eacute;letkor&uacute; csoportokban folyik. A sz&iacute;nvonalas nevelőmunk&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges t&aacute;rgyi felt&eacute;telek rendelkez&eacute;s&uuml;nkre &aacute;llnak: van gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk, j&oacute;l felszerelt tornaszob&aacute;nk &eacute;s fejlesztőszob&aacute;nk.</li>
	<li>Csoportszob&aacute;ink saj&aacute;tos hangulata, berendez&eacute;se otthonos k&ouml;rnyezetet biztos&iacute;t a gyermekek sz&aacute;m&aacute;ra. Berendez&eacute;seink nagy r&eacute;sze term&eacute;szetes anyagb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt. Udvarainkon v&aacute;ltozatos form&aacute;ban, &eacute;s elegendő mennyis&eacute;gben &aacute;llnak rendelkez&eacute;sre a r&ouml;gz&iacute;tett &eacute;s mobiliz&aacute;lhat&oacute; j&aacute;t&eacute;kok, melyek az eg&eacute;szs&eacute;ges mozg&aacute;s &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t jelentik &oacute;vod&aacute;sainknak.</li>
</ul>

<p>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</p>

<ul>
	<li>A nevelőmunka a nevelőtest&uuml;let&uuml;nk &aacute;ltal &iacute;rt <strong>saj&aacute;t nevel&eacute;si program</strong> szerint folyik. A gyermekek term&eacute;szetes k&iacute;v&aacute;ncsis&aacute;g&aacute;t kihaszn&aacute;lva, &eacute;lm&eacute;nyek biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;val, a m&aacute;ssal nem helyettes&iacute;thető eg&eacute;sz napos szabad j&aacute;t&eacute;k kereti k&ouml;z&ouml;tt szervezz&uuml;k meg azokat a tev&eacute;kenys&eacute;geket, amelyek sor&aacute;n fejlődik a gyermek mozg&aacute;sa, nyelvi &eacute;s eszt&eacute;tikai kifejezők&eacute;pess&eacute;ge, gondolkod&aacute;sa, tanul&aacute;si kedve &eacute;s k&eacute;pess&eacute;ge, t&aacute;rsaival val&oacute; kapcsolata, magatart&aacute;sa.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nkban r&eacute;g&oacute;ta kitűntetett szerepe van az <strong>anyanyelvi, irodalmi &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;s nevel&eacute;snek.</strong> A mindennapos mes&eacute;l&eacute;s, versel&eacute;s, b&aacute;boz&aacute;s seg&iacute;ti a gyermekek &eacute;rzelmi biztons&aacute;g&aacute;nak kialakul&aacute;s&aacute;t, n&ouml;veli &ouml;nbizalmukat, gazdag&iacute;tja t&aacute;rsas kapcsolataikat, erős&iacute;ti a helyes viselked&eacute;st, az erőszakmentess&eacute;g erk&ouml;lcsi &eacute;rt&eacute;keit. Ezt teszi teljess&eacute; saj&aacute;t programmal műk&ouml;dő <strong>gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk</strong>, ahol az olvas&oacute;v&aacute; nevel&eacute;s, a k&ouml;nyvt&aacute;rhaszn&aacute;lat ig&eacute;ny&eacute;nek &eacute;s viselked&eacute;skult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak megalapoz&aacute;s&aacute;n t&uacute;l sz&iacute;nvonalas programokat is szervez&uuml;nk (diavet&iacute;t&eacute;s, K&ouml;nyvt&aacute;ri Ki-Mit-Tud, stb.).</li>
	<li>Int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk, Zugl&oacute;ban egyed&uuml;lik&eacute;nt<strong> </strong>&oacute;vodai <strong>Tehets&eacute;gpont</strong>. A tehets&eacute;ggondoz&aacute;s tudatos folyamat&aacute;t a <strong>&bdquo;Hogyan? Okosan! Tehets&eacute;gvonat&rdquo;</strong> c&iacute;mű eur&oacute;pai uni&oacute;s p&aacute;ly&aacute;zatunk seg&iacute;tette elő &eacute;s honos&iacute;totta meg a mindennapi pedag&oacute;giai munk&aacute;nkban. 2009-től, a Projekt beindul&aacute;s&aacute;t&oacute;l kezdve &oacute;vod&aacute;nkban a kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v, tehets&eacute;g&iacute;g&eacute;retes gyerekek fejleszt&eacute;se h&aacute;rom s&iacute;kon t&ouml;rt&eacute;nik:</li>
</ul>

<ul>
	<li>&oacute;vodai csoportjaikban a napi tev&eacute;kenys&eacute;gekbe &aacute;gyazva,</li>
	<li>ősszel &eacute;s tavasszal szervezett csoportk&ouml;zi foglalkoz&aacute;sokon, melyen minden kisgyermek r&eacute;szt vehet &eacute;rdeklőd&eacute;se szerint, szabadon megv&aacute;lasztva a helysz&iacute;nt &eacute;s a tev&eacute;kenys&eacute;get,</li>
	<li>valamint nagycsoportos korban a beazonos&iacute;tott, kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v gyerekeknek egy&eacute;ni tehets&eacute;ggondoz&aacute;s keret&eacute;ben a Tehets&eacute;gműhelyekben.</li>
</ul>

<p>Int&eacute;zm&eacute;nyi innov&aacute;ci&oacute;k&eacute;nt elind&iacute;tottuk nagycsoportos &oacute;vod&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra az <strong>&bdquo;Eszm&eacute;lő- &eacute;szm&eacute;rő&rdquo; matematikai-logikai versenyt</strong>, melynek ker&uuml;leti verseny&eacute;t nevelőtest&uuml;let&uuml;nk szervezi &eacute;s rendezi a Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nkben.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&Oacute;vodai hagyom&aacute;nyok</p>

<ul>
	<li>Tehets&eacute;gnapok ősszel &eacute;s tavasszal</li>
	<li>N&eacute;pmese napja</li>
	<li>&Aacute;llatok vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Mikul&aacute;s b&aacute;bműsorral, meglepet&eacute;ssel</li>
	<li>Adventi gyertyagy&uacute;jt&aacute;s sz&uuml;lőkkel k&ouml;z&ouml;sen</li>
	<li>Ap&aacute;k napja csak ap&aacute;k r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel</li>
	<li>Farsang</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő &ndash;h&aacute;ziverseny</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő -ker&uuml;leti verseny minden m&aacute;rcius első h&eacute;tfőj&eacute;n</li>
	<li>Megeml&eacute;kez&eacute;s M&aacute;rcius 15-ről csoportban illetve eml&eacute;kművekn&eacute;l</li>
	<li>V&iacute;z vil&aacute;gnapja</li>
	<li>F&ouml;ld vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Kincskereső napok &aacute;prilis v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Any&aacute;k napja</li>
	<li>Gyermeknap eg&eacute;sz napos kir&aacute;ndul&aacute;ssal</li>
	<li>Sportnap m&aacute;jus v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa j&uacute;nius elej&eacute;n</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Ig&eacute;ny &eacute;s lehetős&eacute;g szerint, t&eacute;r&iacute;t&eacute;s ellen&eacute;ben ig&eacute;nybe vehető szolg&aacute;ltat&aacute;sok</p>

<ul>
	<li>karate</li>
	<li>tart&aacute;sjav&iacute;t&oacute; torna</li>
	<li>j&aacute;t&eacute;kos angol nyelvtanul&aacute;s</li>
	<li>n&eacute;pt&aacute;nc-n&eacute;pi j&aacute;t&eacute;k</li>
	<li>klasszikus balett</li>
	<li>ovifoci</li>
	<li>hittan.</li>
</ul>

<p><strong><em>Olyan gyermekeket szeretn&eacute;nk nevelni</em></strong><em>:</em></p>

<p><em>&nbsp;- akik nyitottak a vil&aacute;gra, - j&oacute; kapcsolatteremtő k&eacute;pess&eacute;ggel rendelkeznek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- m&aacute;sok ir&aacute;nt figyelmesek, elfogad&oacute;ak, seg&iacute;tők&eacute;szek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- kreat&iacute;vak, tehets&eacute;gesek,</em></p>

<p><em>Alkalmass&aacute; v&aacute;lnak a sikeres iskolakezd&eacute;sre. </em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Babarczy Andrea tag&oacute;voda- vezető &eacute;s a Kincskereső Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["body"]=>
 string(7011) "<p>K&ouml;rnyezet</p>

<ul>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nk &ouml;sszevont igazgat&aacute;s&uacute; int&eacute;zm&eacute;nyk&eacute;nt műk&ouml;dik Zugl&oacute; &ouml;reg r&eacute;sz&eacute;n: Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nk hat, Szugl&oacute; utcai &eacute;p&uuml;let&uuml;nk n&eacute;gy gyermekcsoporttal.</li>
	<li>A gyermekek nevel&eacute;se vegyes &eacute;s azonos &eacute;letkor&uacute; csoportokban folyik. A sz&iacute;nvonalas nevelőmunk&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges t&aacute;rgyi felt&eacute;telek rendelkez&eacute;s&uuml;nkre &aacute;llnak: van gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk, j&oacute;l felszerelt tornaszob&aacute;nk &eacute;s fejlesztőszob&aacute;nk.</li>
	<li>Csoportszob&aacute;ink saj&aacute;tos hangulata, berendez&eacute;se otthonos k&ouml;rnyezetet biztos&iacute;t a gyermekek sz&aacute;m&aacute;ra. Berendez&eacute;seink nagy r&eacute;sze term&eacute;szetes anyagb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt. Udvarainkon v&aacute;ltozatos form&aacute;ban, &eacute;s elegendő mennyis&eacute;gben &aacute;llnak rendelkez&eacute;sre a r&ouml;gz&iacute;tett &eacute;s mobiliz&aacute;lhat&oacute; j&aacute;t&eacute;kok, melyek az eg&eacute;szs&eacute;ges mozg&aacute;s &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t jelentik &oacute;vod&aacute;sainknak.</li>
</ul>

<p>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</p>

<ul>
	<li>A nevelőmunka a nevelőtest&uuml;let&uuml;nk &aacute;ltal &iacute;rt <strong>saj&aacute;t nevel&eacute;si program</strong> szerint folyik. A gyermekek term&eacute;szetes k&iacute;v&aacute;ncsis&aacute;g&aacute;t kihaszn&aacute;lva, &eacute;lm&eacute;nyek biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;val, a m&aacute;ssal nem helyettes&iacute;thető eg&eacute;sz napos szabad j&aacute;t&eacute;k kereti k&ouml;z&ouml;tt szervezz&uuml;k meg azokat a tev&eacute;kenys&eacute;geket, amelyek sor&aacute;n fejlődik a gyermek mozg&aacute;sa, nyelvi &eacute;s eszt&eacute;tikai kifejezők&eacute;pess&eacute;ge, gondolkod&aacute;sa, tanul&aacute;si kedve &eacute;s k&eacute;pess&eacute;ge, t&aacute;rsaival val&oacute; kapcsolata, magatart&aacute;sa.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nkban r&eacute;g&oacute;ta kitűntetett szerepe van az <strong>anyanyelvi, irodalmi &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;s nevel&eacute;snek.</strong> A mindennapos mes&eacute;l&eacute;s, versel&eacute;s, b&aacute;boz&aacute;s seg&iacute;ti a gyermekek &eacute;rzelmi biztons&aacute;g&aacute;nak kialakul&aacute;s&aacute;t, n&ouml;veli &ouml;nbizalmukat, gazdag&iacute;tja t&aacute;rsas kapcsolataikat, erős&iacute;ti a helyes viselked&eacute;st, az erőszakmentess&eacute;g erk&ouml;lcsi &eacute;rt&eacute;keit. Ezt teszi teljess&eacute; saj&aacute;t programmal műk&ouml;dő <strong>gyermekk&ouml;nyvt&aacute;runk</strong>, ahol az olvas&oacute;v&aacute; nevel&eacute;s, a k&ouml;nyvt&aacute;rhaszn&aacute;lat ig&eacute;ny&eacute;nek &eacute;s viselked&eacute;skult&uacute;r&aacute;j&aacute;nak megalapoz&aacute;s&aacute;n t&uacute;l sz&iacute;nvonalas programokat is szervez&uuml;nk (diavet&iacute;t&eacute;s, K&ouml;nyvt&aacute;ri Ki-Mit-Tud, stb.).</li>
	<li>Int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk, Zugl&oacute;ban egyed&uuml;lik&eacute;nt<strong> </strong>&oacute;vodai <strong>Tehets&eacute;gpont</strong>. A tehets&eacute;ggondoz&aacute;s tudatos folyamat&aacute;t a <strong>&bdquo;Hogyan? Okosan! Tehets&eacute;gvonat&rdquo;</strong> c&iacute;mű eur&oacute;pai uni&oacute;s p&aacute;ly&aacute;zatunk seg&iacute;tette elő &eacute;s honos&iacute;totta meg a mindennapi pedag&oacute;giai munk&aacute;nkban. 2009-től, a Projekt beindul&aacute;s&aacute;t&oacute;l kezdve &oacute;vod&aacute;nkban a kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v, tehets&eacute;g&iacute;g&eacute;retes gyerekek fejleszt&eacute;se h&aacute;rom s&iacute;kon t&ouml;rt&eacute;nik:</li>
</ul>

<ul>
	<li>&oacute;vodai csoportjaikban a napi tev&eacute;kenys&eacute;gekbe &aacute;gyazva,</li>
	<li>ősszel &eacute;s tavasszal szervezett csoportk&ouml;zi foglalkoz&aacute;sokon, melyen minden kisgyermek r&eacute;szt vehet &eacute;rdeklőd&eacute;se szerint, szabadon megv&aacute;lasztva a helysz&iacute;nt &eacute;s a tev&eacute;kenys&eacute;get,</li>
	<li>valamint nagycsoportos korban a beazonos&iacute;tott, kiv&aacute;l&oacute;an kreat&iacute;v gyerekeknek egy&eacute;ni tehets&eacute;ggondoz&aacute;s keret&eacute;ben a Tehets&eacute;gműhelyekben.</li>
</ul>

<p>Int&eacute;zm&eacute;nyi innov&aacute;ci&oacute;k&eacute;nt elind&iacute;tottuk nagycsoportos &oacute;vod&aacute;sok sz&aacute;m&aacute;ra az <strong>&bdquo;Eszm&eacute;lő- &eacute;szm&eacute;rő&rdquo; matematikai-logikai versenyt</strong>, melynek ker&uuml;leti verseny&eacute;t nevelőtest&uuml;let&uuml;nk szervezi &eacute;s rendezi a Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;ti &eacute;p&uuml;let&uuml;nkben.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&Oacute;vodai hagyom&aacute;nyok</p>

<ul>
	<li>Tehets&eacute;gnapok ősszel &eacute;s tavasszal</li>
	<li>N&eacute;pmese napja</li>
	<li>&Aacute;llatok vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Mikul&aacute;s b&aacute;bműsorral, meglepet&eacute;ssel</li>
	<li>Adventi gyertyagy&uacute;jt&aacute;s sz&uuml;lőkkel k&ouml;z&ouml;sen</li>
	<li>Ap&aacute;k napja csak ap&aacute;k r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel</li>
	<li>Farsang</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő &ndash;h&aacute;ziverseny</li>
	<li>Eszm&eacute;lő &eacute;szm&eacute;rő -ker&uuml;leti verseny minden m&aacute;rcius első h&eacute;tfőj&eacute;n</li>
	<li>Megeml&eacute;kez&eacute;s M&aacute;rcius 15-ről csoportban illetve eml&eacute;kművekn&eacute;l</li>
	<li>V&iacute;z vil&aacute;gnapja</li>
	<li>F&ouml;ld vil&aacute;gnapja</li>
	<li>Kincskereső napok &aacute;prilis v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Any&aacute;k napja</li>
	<li>Gyermeknap eg&eacute;sz napos kir&aacute;ndul&aacute;ssal</li>
	<li>Sportnap m&aacute;jus v&eacute;g&eacute;n</li>
	<li>Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa j&uacute;nius elej&eacute;n</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>Ig&eacute;ny &eacute;s lehetős&eacute;g szerint, t&eacute;r&iacute;t&eacute;s ellen&eacute;ben ig&eacute;nybe vehető szolg&aacute;ltat&aacute;sok</p>

<ul>
	<li>karate</li>
	<li>tart&aacute;sjav&iacute;t&oacute; torna</li>
	<li>j&aacute;t&eacute;kos angol nyelvtanul&aacute;s</li>
	<li>n&eacute;pt&aacute;nc-n&eacute;pi j&aacute;t&eacute;k</li>
	<li>klasszikus balett</li>
	<li>ovifoci</li>
	<li>hittan.</li>
</ul>

<p><strong><em>Olyan gyermekeket szeretn&eacute;nk nevelni</em></strong><em>:</em></p>

<p><em>&nbsp;- akik nyitottak a vil&aacute;gra, - j&oacute; kapcsolatteremtő k&eacute;pess&eacute;ggel rendelkeznek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- m&aacute;sok ir&aacute;nt figyelmesek, elfogad&oacute;ak, seg&iacute;tők&eacute;szek,</em></p>

<p><em>&nbsp;- kreat&iacute;vak, tehets&eacute;gesek,</em></p>

<p><em>Alkalmass&aacute; v&aacute;lnak a sikeres iskolakezd&eacute;sre. </em></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Babarczy Andrea Fl&oacute;ra tag&oacute;voda- vezető &eacute;s a Kincskereső Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["faq"]=>
 string(0) ""
 ["img"]=>
 string(44) "1636730594_kincskereso-Nagy-Lajos-kiraly.jpg"
 ["logo"]=>
 string(27) "1645018093_Kincskereső.jpg"
 ["leader"]=>
 string(22) "Babarczy Andrea Flóra"
 ["fax"]=>
 string(15) "+36-70-674-4410"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["szekhely"]=>
 string(0) ""
 ["szekhely_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address2"]=>
 string(30) "1148Budapest, Szugló u. 73-75"
 ["latitude2"]=>
 string(18) "47.51654945796485 "
 ["longitude2"]=>
 string(17) "19.11513236134557"
 ["address_telefonszam2"]=>
 string(14) "+36-1-467-0906"
 ["img_alt"]=>
 NULL
 ["img2"]=>
 string(60) "1645014811_Kincskereső-Tagóvoda-Szugló-utcai-épület.jpg"
 ["img_alt2"]=>
 string(0) ""
 ["leader_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["ovodatitkar"]=>
 string(14) "Markó Anikó "
 ["ovodatitkar_telefonszam"]=>
 string(16) "+36-70-674-4434 "
 ["address2_image_title2"]=>
 NULL
 ["events"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(2) "13"
    ["url"]=>
    string(16) "programok-856765"
    ["title2"]=>
    string(9) "Programok"
    ["body"]=>
    string(9119) "<p>2022. Szeptember 30.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magyar n&eacute;pmese napja</p>

<p>2022. Okt&oacute;ber 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Aacute;llatok Vil&aacute;gnapja</p>

<p>2022. <strong><em>Okt&oacute;ber 21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</em></strong></p>

<p>2022. Okt&oacute;ber 29.-nov.6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Őszi sz&uuml;net az iskol&aacute;kban</p>

<p>2022. November 7-11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eg&eacute;szs&eacute;gh&eacute;t</p>

<p>2022. December 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mikul&aacute;s</p>

<p>2022. December 13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luca napi v&aacute;s&aacute;r</p>

<p>2022. December 14-21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adventi gyertyagy&uacute;jt&aacute;s</p>

<p>2022. December 24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Szabadnap</p>

<p>2022. December 24-Jan.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&eacute;li z&aacute;r&aacute;s</p>

<p>2023. Janu&aacute;r 17-21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ap&aacute;k napja</p>

<p>2023. <strong><em>Febru&aacute;r 10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</em></strong></p>

<p>2023. Febru&aacute;r 17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farsang</p>

<p>2023. Febru&aacute;r 27.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;Eszm&eacute;lő &Eacute;szm&eacute;rő&rdquo; h&aacute;zi verseny</p>

<p>2023. <strong><em>M&aacute;rcius 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bdquo;Eszm&eacute;lő &Eacute;szm&eacute;rő&rdquo; verseny (ker&uuml;leti)</em></strong></p>

<p>2023. M&aacute;rcius 14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Uuml;nnep&eacute;ly &ndash; megeml&eacute;kez&eacute;s</p>

<p>2023. M&aacute;rcius 22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&iacute;z vil&aacute;gnapja</p>

<p>2023. &Aacute;prilis 6-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tavaszi sz&uuml;net az iskol&aacute;kban</p>

<p>2023. &Aacute;prilis 13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ny&iacute;lt nap</p>

<p>2023. &Aacute;prilis&nbsp;&nbsp; 22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&ouml;ld Napja</p>

<p>2023. &Aacute;prilis 27-28..&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kincskereső Napok</p>

<p>2023. &Aacute;prilis 30-ig&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sz&uuml;lői &eacute;rtekezletek</p>

<p>2023. M&aacute;jus 8-11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Any&aacute;k napja</p>

<p>2023. <strong><em>M&aacute;jus 19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</em></strong></p>

<p>2023. M&aacute;jus 25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gyermeknapi kir&aacute;ndul&aacute;s</p>

<p>2023. M&aacute;jus 31.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sportnap (Kih&iacute;v&aacute;s Napja)</p>

<p>2023. J&uacute;nius 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa Nagy Lajos</p>

<p>2023. J&uacute;nius 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Iskol&aacute;ba menők b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa Szugl&oacute;</p>

<p>2023. <strong><em>J&uacute;nius 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nevel&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li munkanap</em></strong></p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2021-11-12"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    string(1) "1"
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
   }
  }
 }
 ["news"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(6)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(6) {
   [0]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(3) "184"
    ["url"]=>
    string(46) "szemelyes-ovodai-jelentkezes-idopontjai-454659"
    ["body"]=>
    string(247) "<p>2023. m&aacute;jus 2-&aacute;n: 9:00 -12:00</p>

<p>2023. m&aacute;jus 3-&aacute;n: 15:00 -17:00</p>

<p>2023. m&aacute;jus 4-&eacute;n: 9:00 -12:00</p>

<p><strong>Nagy Lajos kir&aacute;ly &uacute;tja &eacute;p&uuml;letben</strong></p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(43) "Személyes óvodai jelentkezés időpontjai"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2023-04-28"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [1]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(3) "176"
    ["url"]=>
    string(18) "ovodapodium-esonap"
    ["body"]=>
    string(99) "<p>&Oacute;vodap&oacute;dium esőnapja: 2023. m&aacute;jus 12. p&eacute;ntek 10:00 &oacute;ra</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(21) "Óvodapódium esőnap"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2023-04-27"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [2]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(3) "122"
    ["url"]=>
    string(12) "ado-1-807956"
    ["body"]=>
    string(230) "<p>EGY&Uuml;TT A GYERMEKEK&Eacute;RT</p>

<p>ALAP&Iacute;TV&Aacute;NY</p>

<p><strong>Ad&oacute;sz&aacute;m: 19675101-1-42 </strong></p>

<p><strong>Sz&aacute;mlasz&aacute;m: 11714006-20252010</strong></p>

<p>&nbsp;</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(7) "ADÓ 1%"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2023-02-06"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [3]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(3) "118"
    ["url"]=>
    string(21) "mesevarazs-ki-mit-tud"
    ["body"]=>
    string(153) "<p>Megh&iacute;v&oacute; : <a href="https://zeo14.hu/assets/uploads/doc/1675413248_MEGH%C3%8DV%C3%93-kimittud-honlapra.pdf" target="_blank">ITT</a></p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(26) "Mesevarázs KI - MIT - TUD"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2023-02-03"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [4]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "92"
    ["url"]=>
    string(60) "zarva-tartas-idoszaka-2023-julius-24-2023-augusztus-18-69156"
    ["body"]=>
    string(191) "<p>&Uuml;gyeletes tag&oacute;voda:&nbsp;ZE&Oacute; Napraforg&oacute; Tag&oacute;voda &eacute;s Telephelye (1145 Bp., &Uacute;jvid&eacute;k s&eacute;t&aacute;ny 3-5. &ndash; Emma u. 18.)</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(65) "Zárva tartás időszaka: 2023. július 24. - 2023. augusztus 18."
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2023-01-26"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [5]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "30"
    ["url"]=>
    string(26) "nyilt-nap-a-kincskeresoben"
    ["body"]=>
    string(754) "<p>Tisztelt Sz&uuml;lők!</p>

<p>Id&eacute;n is szeretn&eacute;nk kedveskedni Advent mindegyik napj&aacute;ra egy-egy kedves mes&eacute;vel, t&ouml;rt&eacute;nettel.</p>

<p>K&eacute;rj&uuml;k, olvass&aacute;k gyermekeiknek, besz&eacute;ljenek r&oacute;la, &ouml;r&uuml;ljenek az egy&uuml;tt t&ouml;lt&ouml;tt időnek!</p>

<p>Aj&aacute;nljuk minden jelenlegi, m&uacute;ltb&eacute;li &eacute;s leendő kincskeresős gyermeknek sz&uuml;lőnek.</p>

<p>Csod&aacute;kkal teli sz&eacute;p v&aacute;rakoz&aacute;st mindenkinek!</p>

<p>A mes&eacute;k a tag&oacute;voda Facebook oldal&aacute;n tal&aacute;lhat&oacute;ak: <a href="https://www.facebook.com/people/Zugl%C3%B3i-Kincskeres%C5%91-%C3%93voda/100057358221892/" target="_blank">ITT</a></p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(17) "Advent - mesével"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2022-03-21"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
  }
 }
 ["groups"]=>
 array(9) {
  [0]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "4"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(39) "Nagy Lajos király útja Nyuszi csoport"
   ["body"]=>
   string(199) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Kiss D&oacute;ra &Eacute;va</li>
	<li>Matus Eszter Krisztina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Varga G&aacute;born&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [1]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "5"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(42) "Nagy Lajos király útja Pillangó csoport"
   ["body"]=>
   string(210) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Gergye Csilla</li>
	<li>Pelyhe J&oacute;zsef Mih&aacute;lyn&eacute;</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>V&aacute;g&oacute; Anik&oacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [2]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "6"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(40) "Nagy Lajos király útja Bóbita csoport"
   ["body"]=>
   string(201) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>T&oacute;tfalusi Erzs&eacute;bet</li>
	<li>Kiss Gabriella</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Koncz Zsuzsanna</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [3]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "7"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(43) "Nagy Lajos király útja Micimackó csoport"
   ["body"]=>
   string(195) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>B&ouml;sz&ouml;rm&eacute;nyi &Eacute;va</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Varga Zolt&aacute;nn&eacute;</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [4]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(1) "8"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(39) "Nagy Lajos király útja Mókus csoport"
   ["body"]=>
   string(190) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Dunai Fanni Rox&aacute;na</li>
	<li>P&oacute;r Vanda</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Papp Art&uacute;rn&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [5]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "155"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(27) "Szugló utcai Csiga csoport"
   ["body"]=>
   string(209) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>On&oacute;di Blanka</li>
	<li>Pappn&eacute; Holler Andrea</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Buk&oacute; D&oacute;ra</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [6]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "156"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(28) "Szugló utcai Katica csoport"
   ["body"]=>
   string(187) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Szab&oacute; Violetta</li>
	<li>Tomk&oacute; Krisztina</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Barta Krisztina Erika</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [7]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "157"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(31) "Szugló utcai Kisvakond csoport"
   ["body"]=>
   string(217) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Radicsn&eacute; Hős Dorina</li>
	<li>T&oacute;th-Dancsik M&oacute;nika</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Kiss L&aacute;szl&oacute;n&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [8]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "158"
   ["kid"]=>
   string(1) "9"
   ["title2"]=>
   string(33) "Szugló utcai Zöld Manó csoport"
   ["body"]=>
   string(170) "<p>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</p>

<ul>
	<li>Buza T&iacute;mea</li>
	<li>Kov&aacute;cs Anett</li>
</ul>

<p>Dajka:</p>

<ul>
	<li>Sullai Rita</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
 ["contacts"]=>
 array(0) {
 }
 ["gallery"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "24"
   ["title2"]=>
   string(18) "Tagóvoda galéria"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(1) "9"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(22) {
    [0]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "165"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "1"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/165/1647938924_nl1.jpg"
    }
    [1]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "166"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "2"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/166/1647938924_nl2.jpg"
    }
    [2]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "167"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "3"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/167/1647938924_nl4.jpg"
    }
    [3]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "168"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl6.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "4"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl6.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/168/1647938924_nl6.jpg"
    }
    [4]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "169"
     ["img"]=>
     string(18) "1647938924_nl8.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "5"
     ["imgrreal"]=>
     string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl8.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(31) "/gallery/169/1647938924_nl8.jpg"
    }
    [5]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "170"
     ["img"]=>
     string(19) "1647938924_nl10.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "6"
     ["imgrreal"]=>
     string(62) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl10.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(32) "/gallery/170/1647938924_nl10.jpg"
    }
    [6]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "171"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_nyuszi2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "7"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/171/1647938924_nyuszi2.jpg"
    }
    [7]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "172"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_nyuszi4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "8"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/172/1647938924_nyuszi4.jpg"
    }
    [8]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "164"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_mókus3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(1) "9"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/164/1647938924_mókus3.jpg"
    }
    [9]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "163"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_mókus1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "10"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/163/1647938924_mókus1.jpg"
    }
    [10]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "155"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_bóbi2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "11"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/155/1647938924_bóbi2.jpg"
    }
    [11]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "156"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_bóbi4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "12"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/156/1647938924_bóbi4.jpg"
    }
    [12]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "157"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_csiga1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "13"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/157/1647938924_csiga1.jpg"
    }
    [13]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "158"
     ["img"]=>
     string(21) "1647938924_csiga4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "14"
     ["imgrreal"]=>
     string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(34) "/gallery/158/1647938924_csiga4.jpg"
    }
    [14]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "159"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_katica1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "15"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/159/1647938924_katica1.jpg"
    }
    [15]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "160"
     ["img"]=>
     string(22) "1647938924_katica2.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "16"
     ["imgrreal"]=>
     string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica2.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(35) "/gallery/160/1647938924_katica2.jpg"
    }
    [16]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "161"
     ["img"]=>
     string(26) "1647938924_Micimackó1.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "17"
     ["imgrreal"]=>
     string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó1.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(39) "/gallery/161/1647938924_Micimackó1.jpg"
    }
    [17]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "162"
     ["img"]=>
     string(26) "1647938924_Micimackó3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "18"
     ["imgrreal"]=>
     string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(39) "/gallery/162/1647938924_Micimackó3.jpg"
    }
    [18]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "173"
     ["img"]=>
     string(20) "1647938924_pill3.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "19"
     ["imgrreal"]=>
     string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill3.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(33) "/gallery/173/1647938924_pill3.jpg"
    }
    [19]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "174"
     ["img"]=>
     string(20) "1647938924_pill4.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "20"
     ["imgrreal"]=>
     string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill4.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(33) "/gallery/174/1647938924_pill4.jpg"
    }
    [20]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "152"
     ["img"]=>
     string(27) "1647512552_Kincskereső.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "21"
     ["imgrreal"]=>
     string(70) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(40) "/gallery/152/1647512552_Kincskereső.jpg"
    }
    [21]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "151"
     ["img"]=>
     string(30) "1647512552_Kincskereső-2..jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "24"
     ["priority"]=>
     string(2) "22"
     ["imgrreal"]=>
     string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(43) "/gallery/151/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
    }
   }
  }
 }
}

A. épület

B. épület

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "24"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(1) "9"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(22) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "165"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/165/1647938924_nl1.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "166"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/166/1647938924_nl2.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "167"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/167/1647938924_nl4.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "168"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl6.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl6.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/168/1647938924_nl6.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "169"
    ["img"]=>
    string(18) "1647938924_nl8.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(61) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl8.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(31) "/gallery/169/1647938924_nl8.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "170"
    ["img"]=>
    string(19) "1647938924_nl10.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(62) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nl10.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(32) "/gallery/170/1647938924_nl10.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "171"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_nyuszi2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/171/1647938924_nyuszi2.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "172"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_nyuszi4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_nyuszi4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/172/1647938924_nyuszi4.jpg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "164"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_mókus3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/164/1647938924_mókus3.jpg"
   }
   [9]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "163"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_mókus1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "10"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_mókus1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/163/1647938924_mókus1.jpg"
   }
   [10]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "155"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_bóbi2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "11"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/155/1647938924_bóbi2.jpg"
   }
   [11]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "156"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_bóbi4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "12"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_bóbi4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/156/1647938924_bóbi4.jpg"
   }
   [12]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "157"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_csiga1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "13"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/157/1647938924_csiga1.jpg"
   }
   [13]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "158"
    ["img"]=>
    string(21) "1647938924_csiga4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "14"
    ["imgrreal"]=>
    string(64) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_csiga4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(34) "/gallery/158/1647938924_csiga4.jpg"
   }
   [14]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "159"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_katica1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "15"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/159/1647938924_katica1.jpg"
   }
   [15]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "160"
    ["img"]=>
    string(22) "1647938924_katica2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "16"
    ["imgrreal"]=>
    string(65) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_katica2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/160/1647938924_katica2.jpg"
   }
   [16]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "161"
    ["img"]=>
    string(26) "1647938924_Micimackó1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "17"
    ["imgrreal"]=>
    string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(39) "/gallery/161/1647938924_Micimackó1.jpg"
   }
   [17]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "162"
    ["img"]=>
    string(26) "1647938924_Micimackó3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "18"
    ["imgrreal"]=>
    string(69) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_Micimackó3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(39) "/gallery/162/1647938924_Micimackó3.jpg"
   }
   [18]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "173"
    ["img"]=>
    string(20) "1647938924_pill3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "19"
    ["imgrreal"]=>
    string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(33) "/gallery/173/1647938924_pill3.jpg"
   }
   [19]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "174"
    ["img"]=>
    string(20) "1647938924_pill4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "20"
    ["imgrreal"]=>
    string(63) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647938924_pill4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(33) "/gallery/174/1647938924_pill4.jpg"
   }
   [20]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "152"
    ["img"]=>
    string(27) "1647512552_Kincskereső.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "21"
    ["imgrreal"]=>
    string(70) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(40) "/gallery/152/1647512552_Kincskereső.jpg"
   }
   [21]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "151"
    ["img"]=>
    string(30) "1647512552_Kincskereső-2..jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "24"
    ["priority"]=>
    string(2) "22"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/24/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/151/1647512552_Kincskereső-2..jpg"
   }
  }
 }
}