Tücsöktanya Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Óvodánk a Rákos patak közvetlen szomszédságában, Zugló kertvárosi részén helyezkedik el.
 • Az intézmény 4 vegyes, és 1 homogén csoporttal működik.

Óvodai tevékenységek

 • Saját nevelési program alapján dolgozunk, melynek mottója:

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, a természettel való közvetlen kapcsolat.”

 • Célunk: A mai, modern kor kihívásainak megfelelni, nyitott, érdeklődő, önálló, alkalmazkodni képes, harmonikus személyiségű gyermekeket nevelni, akik az óvodás kor végére rendelkeznek az iskolakezdéshez szükséges képességekkel.
 • Mindezek eléréséhez garancia nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, gyermekszeretete, elhivatottsága.
 • Az egyéni fejlesztést logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, valamint gyógytornász segíti.
 • Alapító Okiratunk szerint feladataink közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált ellátása.
 • Helyi pedagógiai programunkat (Patakparti Program) a külső világ tevékeny megismerésére, a természet szeretetére építjük.
 • Elsősorban természetbarát életforma, környezetbarát életmód, szokás, magatartásformák kialakítására törekszünk, amelyek majd életre szólóan megmaradnak, s belső szükségletté válnak.
 • Az óvodáskor az érzelmek időszaka; ezért fontos, hogy a gyermekeknél megfelelő érzelmi kapcsolatot alakítsunk ki a környezettel és a környezetben élőkkel. Természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet.
 • Legfontosabb feladatunk az értékek közvetítése. Tudatos, példamutatáson alapuló környezeti nevelésünknek köszönhetően óvodánknak 2012-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Zöld Óvoda címet adományozta. Ezt a címet azóta több ízben elnyertük.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a „zöld” napokról való megemlékezésre, megünneplésre (Állatok Világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja).
 • A természet szeretetére nevelés mellett a hagyományok ápolására is kiemelkedő figyelmet fordítunk, így óvodánkban a gyermekek megismerkednek a különböző évszakokhoz kapcsolódó népi hagyományokkal.  
 • A jövő nem képzelhető el a múlt ismerete nélkül. Az ember nem élhet hagyományok, gyökerek nélkül, s hogy azok a gyökerek milyen talajban, s milyen mélyen kapaszkodnak, a mi gyermekeink szempontjából nem elhanyagolható.
 • Sokat tehetünk azért, hogy ez a tudás, hagyomány beépüljön a mi gyermekeink életébe és így megmaradjon.
 • A népi kultúra gazdag világa, komplex lehetőséget rejt az óvodai nevelés számára: élményt ad, szórakozást nyújt, ismeretekhez segít, fejleszti az ízlést, közösséget épít, hazaszeretetre nevel, viselkedési mintákat közvetít.
 • Pedagógiai programunk megvalósítása érdekében fő feladatunk az óvodáskorú gyermekek szeretetteljes gondozása, nevelése, egyéniségük kibontakoztatása, képességeik fejlesztése életkori, és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. Intézményünkben a gyermekeket érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör veszi körül.
 • A nevelés folyamatában a tevékenység központúságra és a komplexitásra törekszünk. Miután a gyermekek a világot nem mozaikszerűen, hanem komplex módon érzékelik, ezért az ismereteket összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban tárjuk a gyermekek elé, középpontban a felfedező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalatszerzést állítjuk.
 • Az eredményes óvodai neveléshez elengedhetetlen a szülőkkel való jó kapcsolat. A családi neveléssel együtt, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek fejlődését biztosítani. Ezért az óvodai nevelés támaszkodik a családi nevelésre, a család és az óvoda szoros együttműködésére.

 

Óvodai hagyományok

Hagyományainkat és jeles napjainkat összehangolva szervezzük, minden korcsoportnak megfelelően.

 • Szüret napján délelőtt, minden csoport előkészíti, ledarálja, és mustot présel a hozott szőlőből. Munka közben jókedvűen éneklünk, csujogatunk, a préselés befejezése után pedig, mindenki megkóstolhatja a finom mustot. Egy zenekar vezetésével pedig befejezésképen, szüreti mulatságon tácolhat óvodánk apraja és nagyja.
 • Márton napi őszbúcsúztatónkat hagyományainkhoz híven, késő délután a szülőkkel és a gyerekekkel együtt ünnepeljük, közös énekléssel, gyertyagyújtással, vonulással, végül libazsíros kenyér és csalamádé lakmározásával zárjuk a napot.
 • November végén már mindenki nagyon várja, a közös Adventi koszorú készítést. Gyönyörű, ízléses, ötletes koszorúk születnek a szülők és a gyerekek által. Ezzel már ráhangolódunk az Adventi időszakra.
 • Mikulás eljövetelét az óvó nénik mesejátéka előzi meg.  Ezután következik az ajándék osztása.
 • Luca napi Karácsonyi vásár nagy sikert arat minden évben a gyerekek, szülők, nagyszülők körében.
 • Adventi ünnepünk meghitt hangulatban telik minden évben. Délelőtt bábelőadásban gyönyörködhettünk, délután pedig ünneplőbe öltözve, az óvoda aulájában lévő nagy Adventi koszorú köré gyűlve énekelnek, mondókáznak a gyerekek, a pedagógusok pedig Betlehemes játékot adnak elő.
 • Nagy előkészületek és várakozás után, végre elérkezik a farsangi bál napja. Az egész óvodában a gyermekek és felnőttek is valamilyen ötletes, tréfás jelmezbe bújnak. A szülők azzal a vállalással vehetnek részt a programon, ha ők is jelmezbe öltöznek és részt vesznek a gyerekekkel együtt a különféle ügyességi és tréfás játékokban. A napot miden alkalommal valamilyen zenés mulattsággal zárjuk, zenekarok bevonásával.
 • A télűzés úgy kezdődik, hogy mindenki kint gyülekezik az udvaron, ahol közös énekléssel, mondókázással megtáncoltatjuk, majd levetkőztetjük a nagy Kiszebabát. Végül mindannyian kivonulunk a Rákos patak partjára és a Kisze vízbe dobásával, hangos csujogatások közepette, elkergetjük a telet, a hideget, a sötétséget, betegséget, tehát mindenféle rosszat.
 • Nemzeti Ünnepünket, hagyományainkhoz híven az óvoda udvarán tartjuk egy zenekar részvételével, ahol kokárdákkal, csákókkal, pártákkal a fejükön vonulnak a gyerekek. Egy kis történelmet beleszőve a napba, összetoborozzuk énekszóval a legényeket, akiket eskütétel után a leányok elbúcsúztatnak, bokrétát tűzve a csákójukba. Ezután közös énekléssel a legények, a zenekar vezetésével elmasíroznak a „csatába”, a leányok pedig keszkenővel integetve, karikázót táncolva búcsúznak el.
 • Húsvét ünnepét megelőzően a nagyokkal, részt veszünk a Mezőgazdasági Múzeumban egy olyan közös játékban, mellyel felidézhetjük az ünneppel kapcsolatos régi hagyományokat, szokásokat és megismerhetjük az ehhez kapcsolódó szimbólumok (tojás, bárány, nyúl) történetét is. Lezárásként pedig a múzeum pedagógus irányításával, minden alkalommal kézzel készített húsvéti ajándékkal térnek haza a gyerekek. Az óvodai Húsvét napján délelőtt bábelőadáson vehetnek részt a gyerekek az óvoda tornatermében. Ezt kövezően a fiúk meglocsolják a lányokat, akik kis ajándékokkal köszönik meg a locsolást. A mozgalmas délelőtt lezárásaként a gyerekek, izgatottan keresik meg az udvaron elrejtett ajándékokat.
 • Gyermeknap alkalmából hagyományainkhoz híven, családi sportnapot szervezünk a közeli sportpályán, ahol szülők és gyerekek az óvoda dolgozóinak segítségével, izgalmas verseny- és ügyességi játékokban vehetnek részt közösen.
 • Zöld ünnepeink többségét kirándulással töltjük. Víz világnapján az óvoda nagycsoportosaival ellátogatunk a Szemlőhegyi barlangba, Föld világnapján a gyerekek által hozott virágokat és különböző növényeket ültetünk el közösen az óvoda udvarán, Madarak és fák napját szintén kirándulással töltjük. Állatok világnapját az óvoda udvarán tartjuk, ahol az állatokkal és ezek védelmével kapcsolatos játékokat játszunk.

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • Néptánc
 • Művészi torna
 • Futball
 • Angol

Hiszünk abban, hogy a nevelés eredményessége a szülői ház és az óvoda egymásra ható, egymást segítő harmonikus együttműködésétől függ.

 

Kocsis- Nagyillés Orsolya tagóvoda- vezető és a Tücsöktanya Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. 10.01 - Zene világnapja

  2021. 10.04 - Állatok világnapja

  2021. 10.09 - Családi kirándulás

  2021. 10.12 - Szüret du. táncház Gundyné Szerényi Andreával

  2021. 10.19 - Természetbúvár ovi

  2021. 10.22 - Október 23. nemzeti ünnep

  2021. 11.10 - Márton nap du. lámpás vonulás a szülőkkel

  2021. 11.22-24 - Adventi koszorú készítése

  2021. 11.29- 12.01 - Luca napi Karácsonyi vásár

  2021. 12.06 - Mikulás - meglepetés előadás az óvoda dolgozóitól

  2021. 12.15 - Adventi- karácsonyi ünnep

  2022. 01.18 - Természetbúvár ovi

  2022. 02.15 - Farsang  táncház Tálas Ágival és barátjával

  2022. 03.16 - Március 15. közös nemzeti ünnep Tálas Ági és barátai műsora

  2022. 03.22 – Kiszézés

  2022. 03.22 - Víz világnapja (márc. 22.) Udvari vizes játékok a középső- és kiscsoportosoknak Szemlőhegyi-barlang a nagycsoportosoknak

  2022. 04.05 - Természetbúvár ovi

  2022. 04.20 - Húsvét

  2022. 04.22 - Föld napja

  2022. április vége - Anyák napi készülődés

  2022. 05.10 - Madarak és fák napja

  2022. 05.25 - Kihívás napja

  2022. 05.23- 26 - Évzáró-ballagás

Hírek

 • Közelgő programok

  Áprilisi programjaink:

  • április 5.: Természetbúvár foglalkozás középső és nagy csoportos gyerekeknek
  • április 12.: Nyílt nap a leendő óvodásoknak (10 - 11.30.)
  • április 20.: Húsvét (ezen a napon lehetőség van locsolkodásra, tojás osztására)
  • április 22.: Föld napja, otthonról hozott palánták elültetése
  • április 29.: Készülődés Anyák napjára

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Kocsis- Nagyillés Orsolya

 

Óvodatitkár:

     Makainé Varga Gabriella

 

Óvodapedagógusok:

     Budainé Szabó Katalin

     Harsányiné Sára Csilla

     Jenei Katalin

     Lakatos Eszter

     Rahmeh Nóra

     Rácz-Fodor Anikó

     Renácz Zoltánné

     Simon Gyöngyi

     Szűcs Erzsébet

     Zaji-Puskás Laura

 

Dajkák:

     Dömötör Adrienn

     Hermán Gyuláné

     Hornyák Péterné

     Képíró Erika

     Pénzesné Kutasi Szilvia

 

Pedagógiai asszisztens:

     Mészárosné Makay Éva

     Várszegi Szilvia

 

Konyhai dolgozó:

     Tóthné Frigyik Beatrix

           

Kertész:

     Basa Zoltán

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Vincze Eszter
     esztervincze1@gmail.com

Fejlesztőpedagógus:

     Pintér Szilvia
     pinter.szilvia.14@fpsz.net

Gyógytestnevelő:

     Mayer Eszter
     mayer.eszter.14@fpsz.net

Szociális segítő:

     Pintér Bálint
     iskovi15@zcsk.hu

Pszichológus:

     Szabó Júlia
     zuglopszichologus@gmail.com

Alapítvány

Bankszámlaszámunk: 11715007-20428271-00000000
Adószámunk: 18179822-1-42

Alapítványunk célkitűzése:

A Tücsöktanya Alapítvány egy nyílt, közhasznú alapítvány, melynek célja az óvodánkba járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése. Ez tartalmazza a tárgyi környezet fejlesztését, pl.: az óvoda eszköz ellátásának bővítését, udvarrendezést, zöldítést, valamint gyermekprogramok szervezését, lebonyolítását, melyet a szülők anyagi támogatással és önkéntes munkával is segítenek.

A 2019. évi adó 1%-os felajánlások összege: 247. 000 Ft, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk.
 

Kérjük, továbbra is támogassa munkánkat adója 1 %-ával! 

Kapcsolat

Tücsöktanya Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "15"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "15"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(2) "20"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(15) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "83"
    ["img"]=>
    string(16) "1646638872_1.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "1"
    ["imgrreal"]=>
    string(59) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_1.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(28) "/gallery/83/1646638872_1.jpg"
   }
   [1]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "86"
    ["img"]=>
    string(16) "1646638872_4.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "2"
    ["imgrreal"]=>
    string(59) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_4.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(28) "/gallery/86/1646638872_4.jpg"
   }
   [2]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "85"
    ["img"]=>
    string(16) "1646638872_3.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "3"
    ["imgrreal"]=>
    string(59) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_3.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(28) "/gallery/85/1646638872_3.jpg"
   }
   [3]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "84"
    ["img"]=>
    string(16) "1646638872_2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "4"
    ["imgrreal"]=>
    string(59) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(28) "/gallery/84/1646638872_2.jpg"
   }
   [4]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "92"
    ["img"]=>
    string(23) "1646638872_IMG_7135.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "5"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_IMG_7135.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/92/1646638872_IMG_7135.jpg"
   }
   [5]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "94"
    ["img"]=>
    string(23) "1646638872_IMG_7138.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "6"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_IMG_7138.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/94/1646638872_IMG_7138.jpg"
   }
   [6]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "93"
    ["img"]=>
    string(23) "1646638872_IMG_7136.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "7"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_IMG_7136.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/93/1646638872_IMG_7136.jpg"
   }
   [7]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "91"
    ["img"]=>
    string(17) "1646638872_9.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "8"
    ["imgrreal"]=>
    string(60) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_9.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(29) "/gallery/91/1646638872_9.jpeg"
   }
   [8]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "90"
    ["img"]=>
    string(17) "1646638872_8.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(1) "9"
    ["imgrreal"]=>
    string(60) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_8.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(29) "/gallery/90/1646638872_8.jpeg"
   }
   [9]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "89"
    ["img"]=>
    string(17) "1646638872_7.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(2) "10"
    ["imgrreal"]=>
    string(60) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_7.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(29) "/gallery/89/1646638872_7.jpeg"
   }
   [10]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "88"
    ["img"]=>
    string(17) "1646638872_6.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(2) "11"
    ["imgrreal"]=>
    string(60) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_6.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(29) "/gallery/88/1646638872_6.jpeg"
   }
   [11]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "87"
    ["img"]=>
    string(17) "1646638872_5.jpeg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(2) "12"
    ["imgrreal"]=>
    string(60) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_5.jpeg"
    ["imgpath"]=>
    string(29) "/gallery/87/1646638872_5.jpeg"
   }
   [12]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(2) "95"
    ["img"]=>
    string(23) "1646638872_IMG_7139.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(2) "13"
    ["imgrreal"]=>
    string(66) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1646638872_IMG_7139.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(35) "/gallery/95/1646638872_IMG_7139.jpg"
   }
   [13]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "184"
    ["img"]=>
    string(30) "1647953791_Tücsöktanya-2.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(2) "14"
    ["imgrreal"]=>
    string(73) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1647953791_Tücsöktanya-2.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(43) "/gallery/184/1647953791_Tücsöktanya-2.jpg"
   }
   [14]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "186"
    ["img"]=>
    string(28) "1647953791_Tücsöktanya.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "15"
    ["priority"]=>
    string(2) "16"
    ["imgrreal"]=>
    string(71) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/15/1647953791_Tücsöktanya.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(41) "/gallery/186/1647953791_Tücsöktanya.jpg"
   }
  }
 }
}