Gyógypedagógusi hálózat

Gyógypedagógusi hálózat

Kedves Szülők!

A Zuglói Egyesített Óvoda gyógypedagógusi hálózata a 2021/2022-es nevelési évben kezdte meg munkáját. 2022. szeptember elsejétől 5 bázis tagóvodát jelöltünk ki, ahol 1-1 gyógypedagógus állandó jelenléti munkavégzésével biztosítjuk az SNI gyermekek magasszintű ellátását. A többi tagóvodában a Közép-Pesti Tankerületi Központ utazógyógypedagógusi hálózata közreműködik. 
 

Alapvető célunk, a közös gondolkodáson, hatékony együttműködésen alapuló sikeres integráció megvalósítása. Ehhez kapcsolódó alapfeladatunk, a sajátos nevelési igényekből fakadó hátrányok minimalizálása. Munkánkat minden esetben a szakértői bizottságok által kiadott, szakértői véleményben meghatározott iránymutatás alapján végezzük.

Gyógypedagógusként elkötelezettek vagyunk az inkluzív pedagógia, az együttnevelés irányába. Következetesen magas szakmai igényeink mellett fontosnak tartjuk a mindennapi munkában a folyamatos fejlődést. Gyermek és személyközpontú nevelési alapelvünk szellemében az egyéni különbségek figyelembevételével, a gyermekek pozitív tulajdonságaira, meglévő készségeire, képességeire építünk. Feladatainkat az integráló intézménnyel és a családdal való szoros együttműködésben végezzük, óvodásaink számára biztonságot adó, elfogadó, támogató légkörben.

Az ellátás nemcsak a gyermekek célzott fejlesztésére korlátozódik. Igény és szükség esetén konzultációkkal, esetmegbeszélésekkel is segítjük az óvodapedagógusok munkáját. Fogadórák keretében tájékoztatjuk a családokat gyermekük fejlődéséről. Részt veszünk gyógypedagógus hallgatók képzésében vállalva a gyakorlatok vezetését.
 

Bázis tagóvodáink:

 

Bóbita Tagóvoda:

Bagyinszki Dalma gyógypedagógus

Elérhetőség: bagyi.dalma@gmail.com

 

Csicsergő Tagóvoda:

Korfanti Andrea gyógypedagógus

Elérhetőség: korfantiandrea@gmail.com

 

Napraforgó Tagóvoda:

Naszvadi Mirabella Anna gyógypedagógus

Elérhetőség:muszorszky3@gmail.com

 

Meseház Tagóvoda:

Schopf-Elekes Boglárka gyógypedagógus

Elérhetőség: bogalina95@gmail.com

 

Zöld Lurkó Tagóvoda:

Olajosné Kator Melinda gyógypedagógus

Elérhetőség:melinda.kator@freemail.hu

 

 

Az alábbi táblázatban tájékozódhatnak arról, hogy mely tagóvodák milyen típusú sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadhatnak:

SNI táblázat

SNI információs füzet és ötlettár: ITT