Cseperedő Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • Óvodánk elhelyezkedése Zugló kertvárosi részén, Paskál Lakópark szélén, környező családi házas övezetben, közlekedési szempontból ideális, könnyen megközelíthető, barátságos környezetben fogadja az érdeklődőket.
 • Intézményünk 145 fő gyermek befogadására alkalmas. Óvodánk hat vegyes életkorú integrált csoporttal működik. Csoportjaink átlagos létszáma: 23 fő.
 • Az óvoda épülete földszintes, előremutató tervezéssel modern, letisztult stílusban épült. A tervezésénél figyelmet fordítottak arra, hogy minden helyiségbe a lehető legtöbb természetes fény jusson. Az intézmény csoportszobái, fejlesztőszobái, folyosói, napfénnyel elárasztott helyiségek, melyek színvilága a gyermekek számára barátságos környezetet teremt.   
 • Intézményünk a folyamatosan változó társadalmi igényeket szem előtt tartva, figyelmet fordít a folyamatos fejlesztésekre, innovatív törekvések megvalósítására. Pedagógiai programunk megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk, a csoportszobai, és udvari játékaink korszerűek, folyamatosan bővülnek, modernizálódnak.
 • Intézményünkben szakmailag jól képzett kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógusok, nevelést oktatást segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek várják a hozzánk érkező gyermekeket. Gyermekközpontú szemléletünk támogatja a család-óvoda közti jó együttműködő kapcsolat kialakulását, valamint elősegíti, hogy a gyermekek biztonságban, családias, harmonikus légkörben érezzék magukat minden nap.

Óvodai tevékenységek

 • Pedagógiai programunk hangsúlyt helyez a folyamatos napirendre, a játékba integrált, tevékenységben megvalósuló tanulásra. A gyerekek egész napját az életkoruk legfontosabb tevékenysége a játék szövi át, és határozza meg, mely kiegészül a rendszeres, tudatosan szervezett mozgástevékenységekkel. A játékba integrált tanulási folyamatban a gyermekek megtalálják egyéni képességeik kibontakozásának lehetőségeit. Gyermekközpontú programunk a gyermekekben rejlő adottságokat segíti valóra váltani, melyben minden gyermek saját tempójában tud fejlődni, így az egyéni bánásmód során alkalmazott módszerek lehetővé teszik tehetségük kibontakozását. Gondot fordítunk arra, hogy a gyermekek megtanuljanak egymásra odafigyelni, és képesek legyenek egymást elfogadni. Prioritásként tekintünk a differenciált képességfejlesztésre, környezettudatos szemléletmód és az egészséges életmód szokásainak megalapozására.
 • Hangsúlyt fektetünk az informatikai eszközök megismertetésére, mely az iskolára való sokrétű felkészülést segíti elő, megalapozva a tudatos felhasználói magatartást, mely jelentősen hozzájárul a jövő társadalmának formálásához.
 • Óvodánk integrált nevelés keretében, az Alapító Okiratában meghatározott szakfeladat alapján a Szakértői Bizottság által kiadott szakvéleménnyel, hallássérült és látássérült sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátását biztosítja.  
 • A pedagógus közösségünk jól összehangolt szakmai tevékenysége a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése mellett, figyelmet fordít a képességfejlesztésre, tehetséggondozásra. Az intézményen belüli színvonalas szakmai munka érdekében az óvodapedagógusok szakmai közössége, tervszerűen és hatékonyan működteti az iskolába készülő gyermekek részére, komplex tehetséggondozó, és felzárkóztató gazdagító programokat kínáló cseppműhelyeket:

CSEPPMESE

Célunk a kiemelkedően jó kommunikációs és előadói képességekkel rendelkező gyermekeknek teremtünk változatos lehetőségeket tehetségük kibontakoztatására. A magyar népmese gyöngyszemeivel, önálló meséléssel, versmondással, a drámajáték és a mesepszichológia eszközeivel formáljuk „kis színészeink” személyiségét, gazdagítjuk érzelmi világát.

CSEPPDAL

Célunk a különböző zenei műfajok megismertetése, közös éneklés, zenehallgatás, dalos játékok és ritmusgyakorlatok, zenei élménynyújtás, a zene megszerettetése, viselkedéskultúra, mozgáskultúra, zenei képességek fejlesztése. A kultúrát és nemzeti értékeinket magukban hordozó hagyományőrző, kapcsolatteremtő népi játékokkal, szociális kompetenciák és érzelmi intelligencia fejlesztése.

CSEPPMŰVÉSZ

Célunk a térbeli – vizuális tehetségek kibontakoztatása, változatos tevékenységeken keresztül, mikro csoportos keretek között, szabad, kreatív, alkotói önkifejezés, komplex zenei aláfestéssel. Folyamatosan bővülő eszközök használatával, változatos technikák alkalmazásával, és új módszerek megismertetésével segítjük az alkotó innovatív légkör megteremtését.

CSEPEGTETŐ

Célunk a matematika iránt érdeklődő, kiemelkedő képességű gyermekek logikai gondolkodásának fejlesztése. A gyermekek motivált légkörben, egyéni, és kisebb csoportokban differenciált, tanulást segítő környezetben tevékenykedhetnek. Megismerkedhetnek különböző kísérletező, probléma-megoldási módszerekkel, átlagon felüli adottságaikat kihívásra késztetve. 

CSEPPMOZGÁS

Célunk az energikus, fáradhatatlan, jó erőnléttel, állóképességgel rendelkező gyermekek mozgáskedvének fenntartása, a mozgás megszerettetése, változatos kooperatív együttműködésre ösztönző játékokkal. Egészséges életvitel igényének kialakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése, fizikai átlagon felüli adottságok fejlesztése.

ÖKO CSEPPEK

Célunk az egészségfejlesztés, a környezettudatos magatartás, a fenntarthatóság értékrendjéhez kapcsolódó attitűdök megalapozása, valamint az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált nevelés. A hagyományaink, természeti és nemzeti értékeink ápolása, a természet megszerettetése, emberi környezet megbecsülése, jeles és ünnepnapok új változatos módon való megközelítése

Óvodai hagyományok

 • Alma nap (családi rendezvény)
 • FKFV környezettudatos szemléletmódra nevelés
 • Állatok világnapja
 • Színházlátogatás
 • Mikulás várás
 • Adventi előkészület
 • Karácsonyváró közös ünnep
 • Farsang
 • Nemzeti ünnepünk
 • Víz világnapja
 • Húsvéti ünnepkör
 • Föld világnapja
 • Édesanyák napja
 • Madarak és Fák napjai
 • Óvodai kirándulás
 • Kihívás napja, sportnap
 • Pattanj velünk nyeregbe! (biciklis családi sportrendezvény)
 • Gyermeknap

 

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Délutáni időszakban, szülői igényekre szerveződő foglalkozásokkal színesítjük a gyermekek programlehetőségét:

 • kerámia,
 • zeneovi,
 • játékos gyermektorna,
 • sakk,
 • különleges iskolaalapozó torna,
 • ovifoci,
 • karate,
 • csepptánc,
 • játékos angol nyelvtanulás.

 

Célunk, a ránk bízott gyermekek érzelmi nevelése, egyéni életkorához igazodó kompetenciák megszerzéséhez szükséges ismeretek, élményszerű tapasztalatszerzés közvetítése, valamint eltérő ütemű gyermekek fejlesztése.

Szemerédi Zsanett tagóvoda- vezető és a Cseperedő tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021.09.22 - Almanap családi rendezvény

  2021.10.04. - Állatok világnapja

  2021.10.15. - FKF Környezettudatos életmódra nevelés

  2021.10.23. - Nemzeti ünnep

  2021.12.03. - Mikulás várás

  2021.12.15. - Adventi előkészület

  2021.12.15. – Karácsonyváró

  2022.02.15. - Farsang – Kolompos Együttes

  2022.03. 19. - Ovi Kupa

  2022.03.10. - Madarak és fák napja

  2022.03.15. - Nemzeti ünnep

  2022.03.18. - Újrahasznosítás világnapja

  2022.03.22. - Víz világnapja

  2022.04.07. - Nyílt nap / leendő kiscsoportosok

  2022.04.18. – Húsvét

  2022.04.22. - Föld Napja

  2022.05. - Anyák napi köszöntő

  2022.05. - Csoportos kirándulások

  2022.05.20. - Méhek világnapja

  2022.05.25. - Kihívás napja, sportnap

  2022.05.27. - Gyermeknap, aszfaltrajz de.

  2022.05.27. - „Pattanj velünk nyeregbe!” Kerékpározás a Rákos – patak parton - családi rendezvény

  2021.06.05. - Környezetvédelmi Világnap Öltözz zöldbe!

  2022.06.09. - Nagycsoportosok búcsúztatása

   

   

Hírek

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda- vezető:

     Szemerédi Zsanett

 

Óvodatitkár:

     Turcsák Andrea

 

Óvodapedagógusok:

     Balasi Csilla

     Bagdy Fanni

     Baumann Zsoltné

     Csépány Mária

     Garai Renáta

     Gál Szilvia

     Kremlicskáné Bognár Magdolna

     Kuháriné Harum Ágnes

     Lódi Gabriella

     Ruzsa Diana

     Sziklai Cecília

     Vituskáné Matejka Anna

 

Dajkák:

     Adorján Szilvia

     Dányi Annamária

     Fehér Magdolna

     Nádházy Szilvia

     Szabó Veronika

     Tóth Anna Mária

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Szmolnik Krisztina

     Fent Klára

 

Konyhai dolgozó:

     Lázár Edit

 

Takarító:

     Szeghő Andrea

Alapszolgáltatások

Logopédus:

     Nagyné Szulman Ildikó
     nagyne.szulman.ildiko.14@fpsz.net

Fejlesztőpedagógus:

     Kancsár Tímea
     kancsar.timea.borbala.14@fpsz.net

Pszichológus:

     Makai Adrienn
     makaiadrienn.op14@gmail.com

Szociális segítő:

     Keresztes Erzsébet
     iskovi4@zcsk.hu

Gyógytestnevelő:

     Kodó Anita
     kodo.anita@gmail.com

Alapítvány

Kedves Szülők, Tisztelt Támogatóink!

 

Intézményünk, a ZEÓ Cseperedő Tagóvoda hagyományaihoz méltó, korszerű oktató – nevelő munkája feltételeinek biztosításához, eredményes működéséhez alapítványt működtet. Fabula Alapítványunk támogatásával Ön hozzájárulhat az óvodánkba járó gyermekek fejlődését szolgáló játékok, és egyéb eszközök megvételéhez, további fejlesztések kialakításához, modern csoportszobai bútorok, valamint udvari eszközök beszerzéséhez, vásárlásához.

                   

Alapítványunk neve:      Fabula Alapítvány

Adószáma:                      19659918 – 1 - 42

Bankszámla száma:       11714006 - 20244013

 

Támogatásukat köszönjük!

ZEÓ Cseperedő Tagóvoda

Kapcsolat

Cseperedő Tagóvoda

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Logopédus:

Nagyné Szulman Ildikó
nagyne.szulman.ildiko.14@fpsz.net

Fejlesztő pedagógus:

Kancsár Tímea
kancsar.timea.borbala.14@fpsz.net

Pszichológus:

Makai Adrienn
makaiadrienn.op14@gmail.com

Szociális segítő:

Keresztes Erzsébet
iskovi4@zcsk.hu

Gyógytestnevelő:

Kodó Anita
kodo.anita@gmail.com

Tagóvoda galéria

NULL
array(0) {
}