Csicsergő Tagóvoda

Óvodánkról

Környezet

 • A ZEÓ Csicsergő Tagóvoda inkluzív szemléletű intézmény. Minden gyermek sajátosságára alapozva egyéni útját támogatjuk, ahol megismerheti önmagát, másokat és a körülötte lévő világot. Fontos számunkra, hogy különlegességéből fakadóan felszabadultan, kreatívan és önfeledten, kommunikatív, problémamegoldó, együttműködő, kritikus gondolkodó, toleráns, kíváncsi és nem utolsó sorban vidám, boldog lehessen óvodás évei során.
 • Mind emellett a környezettudatos nevelésre helyezzük a hangsúlyt Pedagógiai Programunkban, és kiemelt figyelmet szentelünk a természetbarát környezet kialakítására, megóvására. A környezetvédelem fontosságát a szülőkkel együtt, a mindennapok apró történésein keresztül érvényesítjük.
 • Óvodánk két épületben lát el óvodai nevelési feladatokat, a 2021-2022-es nevelési évben összesen 6 gyermekcsoportban. Zugló kertvárosi részében helyezkedik el, távol a zajos utcáktól, viszonylag csendes, nyugalmas, füstmentes környezetben. A gyermekcsoportok átlaglétszáma 23 fő, a csoportszervezés alakulását a jelentkező gyermekek életkora, létszáma és az iskolába távozó gyermekek száma határozza meg, így homogén és vegyes életkorú csoportok is működnek az óvodában. Az intézményben az óvodai nevelés alapfeladatával karöltve történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése:
 1. A különleges bánásmódot igénylő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek integrált nevelése saját foglalkoztatású gyógypedagógussal és gyógypedagógiai asszisztenssel.
 2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése.
 3. Tehetséges gyermekek nevelése, gondozása, fejlesztése.

Fráter György téri székhely óvoda - 3 gyermekcsoport

 • kétszintes barátságos épület
 • világos, nagyméretű csoportszobák, az intézmény nevéhez méltóan különböző madárfaj nevekkel: Vörösbegy; Zöldike; Kékcinege
 • fejlesztő szoba, logopédiai fejlesztő helyiség,
 • tágas, jól felszerelt tornaterem,
 • terebélyes, kellemes, sok szabad zöld területtel rendelkező, kellőképpen felszerelt és biztonságos játszó udvar

Wass Albert téri telephely óvoda - 3 gyermekcsoport

 • korszerű, modern, EU-komfort kialakítású, kétszintes épület
 • kiváló adottságú, hangulatos csoportszobák galériával és terasszal
 • csoportok nevei madárfaj nevekkel: Fecske; Bagoly; Gólya
 • jól felszerelt, nagyméretű tornaterem
 • mozgásfejlesztő szoba, logopédiai fejlesztő helyiség, gyógypedagógiai és óvodapszichológiai helyiségek
 • sószoba és kedvező kialakítású fejlesztő szoba mindkét épület gyermekei számára
 • két játszó udvar a szabad, önfeledt mozgáshoz

Óvodai tevékenységek

Az intézmény a „Zöld Óvoda”, "Örökös Zöld Óvoda" és a „Madárbarát Óvoda címek birtokosa, kiemelt pedagógiai feladata a Pedagógiai Programban meghatározott „Külső világ tevékeny megismerése” nevelési területen belül a természetbarát környezet elvén alapuló tevékenységi kör, a gyermekek élményekre és tapasztalatra épülő, tevékenységorientált környezeti nevelése.

 • Kiemelt szerepet kap a gyermekeket körül vevő világ megismerése, a környezeti kultúra közvetítése, környezettudatos magatartásminták, értékek átadása. 
 • Az egészséges életmód során a testi-lelki egészség védelme, egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás és testedzés iránti igény kialakítása. 
 • Az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása valamint az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása. 
 • Óvodai és csoportszintű hagyományok, szokások, ünnepek, jeles napok, hagyományőrzés, népi kultúra ápolásának megjelenése a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva.
 • Inkluzív szemléletű nevelés a sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek számára, akiket az intézmény saját gyógypedagógusa fejleszt egyéni, mikrocsoportos továbbá a tágabb szocializációs közegben, gyógypedagógiai asszisztens és óvodapszichológus támogatásával.

A mindennapi nevelőmunka során mindezeket a gyermekek elsődleges és legalapvetőbb cselekvésébe, a játékba integrálva, komplex módon valósítjuk meg, korszerű, cselekvő, felfedező, alkotó képességet, kreativitást erősítő tevékenységekkel és biztosítjuk számukra a játék szabadságát, örömét. Megteremtjük a játékon belüli fejlődés lehetőségét, a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. A szokásalakítás érdekében a rendszerességet, a következetességet és a mintaadást hangsúlyozzuk, megalapozzuk a rugalmasan szervezett, helyes és állandó szokásrendszert.

Igény és lehetőség szerint, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • Ovi-Karate

 • Ovi-Foci

 • Ovi-Angol

 • Kutyával asszisztált foglalkozás

Kiemelten fontosnak tartjuk a családokkal való folyamatos kapcsolattartást, a szülők elégedettségét a közös együttműködés érdekében. Óvodánk jól képzett, igényes, innovatív nevelőközössége garanciát vállal arra, hogy a Pedagógiai Programjában rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi. Törekszünk az óvoda pedagógiai értékei és a partnerek észszerű igényei közötti egyensúly kialakítására és fenntartására.

Nagy Ildikó Mária tagóvoda-vezető és a Csicsergő Tagóvoda dolgozói

Eseménynaptár

 • Programok

  2021. szeptember 22. - Autómentes nap – fenntartható szemlélet erősítése

  2021. október 01. - Zene világnapja Hunyadi J. Ált. Isk. ének-zene tagozatos diákjainak koncertje

  2021. október 01. - Őszköszöntő – intézményi szintű családi program

  2021. október 04. - Állatok világnapja, Madarászovi program, Csoportok madarai

  2021. november 11. - Márton napi felvonulás – intézményi szintű mulatság 

  2021. november 29. - Adventi készülődés – csoportonként meghitt gyertyagyújtások

  2021. december 06. - Adventi készülődés – csoportonként meghitt gyertyagyújtások

  2021. december 13. - Adventi készülődés – csoportonként meghitt gyertyagyújtások

  2021. december 20. - Adventi készülődés – csoportonként meghitt gyertyagyújtások

  2021. december 06. - Érkezik a Mikulás -óvodapedagógusok bábműsora

  2021. december 10. - Adventi hangszeres bemutató – külső előadó

  2022. január - Madarászovi program – téli madárvédelem

  2022. február 14 – 02.18. - „Farsang Hét”   A hét minden napjának délelőttjén farsangi játékok, pénteken mulatság csoportonként

  2022. március 11. - Március 15. Nemzeti Ünnep Megemlékezés csoportonként a nagycsoportosokkal a szomszédos Wass Albert téri emlékműnél

  2022. március 19. - OVI-KUPA – kerületi szintű sportverseny

  2022. március 21 – 03.25. - Víz világnapja - Projekt hét

  2022. április 11. - Húsvéti báb előadás – külső előadókkal, Húsvéti „tojáskeresés”, Húsvéti játékok, szokások felelevenítése csoportonként

  2022. április 22 – 04.29. - Föld napja - Projekt hét

  2022. április 25. Wass Albert téri épület: Nyílt nap (10 - 11.30)

  2022. április 26. Fráter György téri épület: Nyílt nap (10 - 11.30)

  2022. április 30. - Családi Egészség Nap

  2022. május 02 – 05.06. - Anyák napja - Az édesanyák egyéni köszöntése a csoportokban

  2022. május 09 – 05.13. - Madarak, fák napja - Projekt hét, Madarászovi

  2022. május 27. - Gyermeknap - Szabadtéri játékos programok intézményi szinten

  2022. május 30 – 06.03. - Évzárók, nagycsoportosok búcsúztatása

Hírek

Csoportok

Munkatársak

Tagóvoda - vezető:

     Nagy Ildikó Mária

 

Óvodatitkár:

     Bán Gabriella

 

Óvodapedagógusok:

     Dr. Kalafszky Lászlóné (óraadó)

     Gondoláné Tóta Hajnalka

     Hámori Kitti

     Jandóné Várkonyi Veronika

     Nyáriné Horváth Edina

     Szabó Nikoletta

     Székely Magdolna

     Varga Ágnes

     Vastag Violetta

     Veres Ilona

 

Dajkák:

     Bartha Aranka

     Faragóné Sulyovszki Beáta

     Fazekas Mária

     Fehér Alexandra

     Páter-Sztyepanovics Györgyné

     Tóth Gáborné

 

Pedagógiai asszisztensek:

     Fogel Dorottya

     Kónya-Patus Rita

 

Gyógypedagógus:

     Korfanti Andrea

 

Gyógypedagógiai asszisztensek:

     Ludwig Adrienn

     Vig Attiláné

 

Konyhai dolgozók:

     Ligeti Petra Ildikó

     Rédeiné Tóth Gabriella

 

Mosó- takarító:

     Varga Izaura

 

Kertész-karbantartó:

     Ács-Szabó András

     

Alapszolgáltatások

Gyógypedagógus:

     Korfanti Andrea

     korfantiandrea@gmail.com

Logopédus:

    Nyíri- Juhász Andrea

    nyiri.juhasz.andrea14@fpsz.net

Fejlesztőpedagógus:

    Rácz Judit

    racz.judit.14@fpsz.net

Pszichológus:

    Laczkó Fanni

    laczko.fanni94@gmail.com

Gyógytestnevelő:

    Héda Zsófia
    hedazsofia@gmail.com

Szociális segítő:

    Reszler Boglárka
    iskovi11@zcsk.hu

Alapítvány

Alapítvány

ZUGLÓI CSICSERGŐ A GYERMEKEKÉRT ÓVODAI ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 18940341-1-42

 

Az alapítvány 2017-ben jött létre a Zuglói Csicsergő Óvodába járó gyermekek eredményesebb fejlődése és fejlesztése érdekében.

 

Célkitűzése az óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokra alapozva az óvodai nevelés korszerű feltételeinek biztosítása, a gyermekek nevelésének, oktatásának, képességeik fejlesztésének támogatása, a kiemelt figyelmet igénylő - sajátos nevelési igényű: autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő; hátrányos és halmozottan hátrányos; a tehetséges - gyermekek patronálása.

 

2018-ban az alapítvány módosult az alapító valamint a kuratórium elnöke és tagjai tekintetében, programját, célját illetőleg nem.

 

Az alapító:

   Nagy Ildikó Mária

A kuratórium elnöke:

   Gondoláné Tóta Hajnalka

A kuratórium tagjai:

   Maár Alíz

   Vastag Violetta

 

Óvodásaink nevében köszönjük az eddigi támogatást és adományokat. Az adók 1%-t 2022-ben lehet érvényesíteni alapítványunk számára.

Számlaszám:

Budapest Bank

10101016-31144100-01005004

 

Az alapítvány címe:

1149 Budapest

Fráter György tér 12.

Kapcsolat

Csicsergő Tagóvoda

array(32) {
 ["id"]=>
 string(1) "4"
 ["url"]=>
 string(9) "csicsergo"
 ["title2"]=>
 string(20) "Csicsergő Tagóvoda"
 ["code"]=>
 string(6) "034549"
 ["phone"]=>
 string(14) "+36-1-794-7828"
 ["email"]=>
 string(24) "csicsergo@zugloiovoda.hu"
 ["address"]=>
 string(39) "1149 Budapest, Fráter György tér 12."
 ["latitude"]=>
 string(18) "47.50928659021612 "
 ["longitude"]=>
 string(18) "19.120912226935943"
 ["body_short"]=>
 string(0) ""
 ["body"]=>
 string(9467) "<p><strong>K&ouml;rnyezet</strong></p>

<ul>
	<li>A ZE&Oacute; Csicsergő Tag&oacute;voda inkluz&iacute;v szeml&eacute;letű int&eacute;zm&eacute;ny. Minden gyermek saj&aacute;toss&aacute;g&aacute;ra alapozva egy&eacute;ni &uacute;tj&aacute;t t&aacute;mogatjuk, ahol megismerheti &ouml;nmag&aacute;t, m&aacute;sokat &eacute;s a k&ouml;r&uuml;l&ouml;tte l&eacute;vő vil&aacute;got. Fontos sz&aacute;munkra, hogy k&uuml;l&ouml;nlegess&eacute;g&eacute;ből fakad&oacute;an felszabadultan, kreat&iacute;van &eacute;s &ouml;nfeledten, kommunikat&iacute;v, probl&eacute;mamegold&oacute;, egy&uuml;ttműk&ouml;dő, kritikus gondolkod&oacute;, toler&aacute;ns, k&iacute;v&aacute;ncsi &eacute;s nem utols&oacute; sorban vid&aacute;m, boldog lehessen &oacute;vod&aacute;s &eacute;vei sor&aacute;n.</li>
	<li>Mind emellett a k&ouml;rnyezettudatos nevel&eacute;sre helyezz&uuml;k a hangs&uacute;lyt Pedag&oacute;giai Programunkban, &eacute;s kiemelt figyelmet szentel&uuml;nk a term&eacute;szetbar&aacute;t k&ouml;rnyezet kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, meg&oacute;v&aacute;s&aacute;ra. A k&ouml;rnyezetv&eacute;delem fontoss&aacute;g&aacute;t a sz&uuml;lőkkel egy&uuml;tt, a mindennapok apr&oacute; t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sein kereszt&uuml;l &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;tj&uuml;k.</li>
	<li>&Oacute;vod&aacute;nk k&eacute;t &eacute;p&uuml;letben l&aacute;t el &oacute;vodai nevel&eacute;si feladatokat, a 2021-2022-es nevel&eacute;si &eacute;vben &ouml;sszesen 6 gyermekcsoportban. Zugl&oacute; kertv&aacute;rosi r&eacute;sz&eacute;ben helyezkedik el, t&aacute;vol a zajos utc&aacute;kt&oacute;l, viszonylag csendes, nyugalmas, f&uuml;stmentes k&ouml;rnyezetben. A gyermekcsoportok &aacute;tlagl&eacute;tsz&aacute;ma 23 fő, a csoportszervez&eacute;s alakul&aacute;s&aacute;t a jelentkező gyermekek &eacute;letkora, l&eacute;tsz&aacute;ma &eacute;s az iskol&aacute;ba t&aacute;voz&oacute; gyermekek sz&aacute;ma hat&aacute;rozza meg, &iacute;gy homog&eacute;n &eacute;s vegyes &eacute;letkor&uacute; csoportok is műk&ouml;dnek az &oacute;vod&aacute;ban. Az int&eacute;zm&eacute;nyben az &oacute;vodai nevel&eacute;s alapfeladat&aacute;val kar&ouml;ltve t&ouml;rt&eacute;nik a kiemelt figyelmet ig&eacute;nylő gyermekek nevel&eacute;se, fejleszt&eacute;se:</li>
</ul>

<ol>
	<li>A k&uuml;l&ouml;nleges b&aacute;n&aacute;sm&oacute;dot ig&eacute;nylő, a t&ouml;bbi gyermekkel egy&uuml;tt nevelhető saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű &ndash; autizmus spektrum zavarral &eacute;s egy&eacute;b pszich&eacute;s fejlőd&eacute;si zavarral k&uuml;zdő &ndash; gyermekek integr&aacute;lt nevel&eacute;se saj&aacute;t foglalkoztat&aacute;s&uacute; gy&oacute;gypedag&oacute;gussal &eacute;s gy&oacute;gypedag&oacute;giai asszisztenssel.</li>
	<li>H&aacute;tr&aacute;nyos &eacute;s halmozottan h&aacute;tr&aacute;nyos helyzetű gyermekek nevel&eacute;se.</li>
	<li>Tehets&eacute;ges gyermekek nevel&eacute;se, gondoz&aacute;sa, fejleszt&eacute;se.</li>
</ol>

<p><strong>Fr&aacute;ter Gy&ouml;rgy t&eacute;ri sz&eacute;khely &oacute;voda - 3 gyermekcsoport</strong></p>

<ul>
	<li>k&eacute;tszintes bar&aacute;ts&aacute;gos &eacute;p&uuml;let</li>
	<li>vil&aacute;gos, nagym&eacute;retű csoportszob&aacute;k, az int&eacute;zm&eacute;ny nev&eacute;hez m&eacute;lt&oacute;an k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző mad&aacute;rfaj nevekkel: V&ouml;r&ouml;sbegy; Z&ouml;ldike; K&eacute;kcinege</li>
	<li>fejlesztő szoba, logop&eacute;diai fejlesztő helyis&eacute;g,</li>
	<li>t&aacute;gas, j&oacute;l felszerelt tornaterem,</li>
	<li>tereb&eacute;lyes, kellemes, sok szabad z&ouml;ld ter&uuml;lettel rendelkező, kellők&eacute;ppen felszerelt &eacute;s biztons&aacute;gos j&aacute;tsz&oacute; udvar</li>
</ul>

<p><strong>Wass Albert t&eacute;ri telephely &oacute;voda - 3 gyermekcsoport</strong></p>

<ul>
	<li>korszerű, modern, EU-komfort kialak&iacute;t&aacute;s&uacute;, k&eacute;tszintes &eacute;p&uuml;let</li>
	<li>kiv&aacute;l&oacute; adotts&aacute;g&uacute;, hangulatos csoportszob&aacute;k gal&eacute;ri&aacute;val &eacute;s terasszal</li>
	<li>csoportok nevei mad&aacute;rfaj nevekkel: Fecske; Bagoly; G&oacute;lya</li>
	<li>j&oacute;l felszerelt, nagym&eacute;retű tornaterem</li>
	<li>mozg&aacute;sfejlesztő szoba, logop&eacute;diai fejlesztő helyis&eacute;g, gy&oacute;gypedag&oacute;giai &eacute;s &oacute;vodapszichol&oacute;giai helyis&eacute;gek</li>
	<li>s&oacute;szoba &eacute;s kedvező kialak&iacute;t&aacute;s&uacute; fejlesztő szoba mindk&eacute;t &eacute;p&uuml;let gyermekei sz&aacute;m&aacute;ra</li>
	<li>k&eacute;t j&aacute;tsz&oacute; udvar a szabad, &ouml;nfeledt mozg&aacute;shoz</li>
</ul>

<p><strong>&Oacute;vodai tev&eacute;kenys&eacute;gek</strong></p>

<p>Az int&eacute;zm&eacute;ny a &bdquo;Z&ouml;ld &Oacute;voda&rdquo;, &quot;&Ouml;r&ouml;k&ouml;s Z&ouml;ld &Oacute;voda&quot; &eacute;s a &bdquo;Mad&aacute;rbar&aacute;t &Oacute;voda c&iacute;mek birtokosa, kiemelt pedag&oacute;giai feladata a Pedag&oacute;giai Programban meghat&aacute;rozott &bdquo;K&uuml;lső vil&aacute;g tev&eacute;keny megismer&eacute;se&rdquo; nevel&eacute;si ter&uuml;leten bel&uuml;l a term&eacute;szetbar&aacute;t k&ouml;rnyezet elv&eacute;n alapul&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;gi k&ouml;r, a gyermekek &eacute;lm&eacute;nyekre &eacute;s tapasztalatra &eacute;p&uuml;lő, tev&eacute;kenys&eacute;gorient&aacute;lt k&ouml;rnyezeti nevel&eacute;se.</p>

<ul>
	<li>Kiemelt szerepet kap a gyermekeket k&ouml;r&uuml;l vevő vil&aacute;g megismer&eacute;se, a k&ouml;rnyezeti kult&uacute;ra k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;se, k&ouml;rnyezettudatos magatart&aacute;smint&aacute;k, &eacute;rt&eacute;kek &aacute;tad&aacute;sa.&nbsp;</li>
	<li>Az eg&eacute;szs&eacute;ges &eacute;letm&oacute;d sor&aacute;n a testi-lelki eg&eacute;szs&eacute;g v&eacute;delme, eg&eacute;szs&eacute;ges t&aacute;pl&aacute;lkoz&aacute;s, rendszeres mozg&aacute;s &eacute;s testedz&eacute;s ir&aacute;nti ig&eacute;ny kialak&iacute;t&aacute;sa.&nbsp;</li>
	<li>Az &eacute;rzelmi nevel&eacute;s, a szocializ&aacute;ci&oacute; biztos&iacute;t&aacute;sa valamint az &eacute;rtelmi nevel&eacute;s, fejleszt&eacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa.&nbsp;</li>
	<li>&Oacute;vodai &eacute;s csoportszintű hagyom&aacute;nyok, szok&aacute;sok, &uuml;nnepek, jeles napok, hagyom&aacute;nyőrz&eacute;s, n&eacute;pi kult&uacute;ra &aacute;pol&aacute;s&aacute;nak megjelen&eacute;se a gyermekek &eacute;letkori saj&aacute;toss&aacute;gaihoz igaz&iacute;tva.</li>
	<li>Inkluz&iacute;v szeml&eacute;letű nevel&eacute;s a saj&aacute;tos nevel&eacute;si ig&eacute;nyű &ndash; autizmus spektrum zavarral &eacute;s egy&eacute;b pszich&eacute;s fejlőd&eacute;si zavarral k&uuml;zdő &ndash; gyermekek sz&aacute;m&aacute;ra, akiket az int&eacute;zm&eacute;ny saj&aacute;t gy&oacute;gypedag&oacute;gusa fejleszt egy&eacute;ni, mikrocsoportos tov&aacute;bb&aacute; a t&aacute;gabb szocializ&aacute;ci&oacute;s k&ouml;zegben, gy&oacute;gypedag&oacute;giai asszisztens &eacute;s &oacute;vodapszichol&oacute;gus t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val.</li>
</ul>

<p>A mindennapi nevelőmunka sor&aacute;n mindezeket a gyermekek elsődleges &eacute;s legalapvetőbb cselekv&eacute;s&eacute;be, a j&aacute;t&eacute;kba integr&aacute;lva, komplex m&oacute;don val&oacute;s&iacute;tjuk meg, korszerű, cselekvő, felfedező, alkot&oacute; k&eacute;pess&eacute;get, kreativit&aacute;st erős&iacute;tő tev&eacute;kenys&eacute;gekkel &eacute;s biztos&iacute;tjuk sz&aacute;mukra a j&aacute;t&eacute;k szabads&aacute;g&aacute;t, &ouml;r&ouml;m&eacute;t. Megteremtj&uuml;k a j&aacute;t&eacute;kon bel&uuml;li fejlőd&eacute;s lehetős&eacute;g&eacute;t, a differenci&aacute;l&aacute;st, a felz&aacute;rk&oacute;ztat&aacute;st &eacute;s a tehets&eacute;ggondoz&aacute;st. A szok&aacute;salak&iacute;t&aacute;s &eacute;rdek&eacute;ben a rendszeress&eacute;get, a k&ouml;vetkezetess&eacute;get &eacute;s a mintaad&aacute;st hangs&uacute;lyozzuk, megalapozzuk a rugalmasan szervezett, helyes &eacute;s &aacute;lland&oacute; szok&aacute;srendszert.</p>

<p><strong>Ig&eacute;ny &eacute;s lehetős&eacute;g szerint, t&eacute;r&iacute;t&eacute;s ellen&eacute;ben ig&eacute;nybe vehető szolg&aacute;ltat&aacute;sok:</strong></p>

<ul>
	<li>
	<p>Ovi-Karate</p>
	</li>
	<li>
	<p>Ovi-Foci</p>
	</li>
	<li>
	<p>Ovi-Angol</p>
	</li>
	<li>
	<p>Kuty&aacute;val assziszt&aacute;lt foglalkoz&aacute;s</p>
	</li>
</ul>

<p>Kiemelten fontosnak tartjuk a csal&aacute;dokkal val&oacute; folyamatos kapcsolattart&aacute;st, a sz&uuml;lők el&eacute;gedetts&eacute;g&eacute;t a k&ouml;z&ouml;s egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben. &Oacute;vod&aacute;nk j&oacute;l k&eacute;pzett, ig&eacute;nyes, innovat&iacute;v nevelők&ouml;z&ouml;ss&eacute;ge garanci&aacute;t v&aacute;llal arra, hogy a Pedag&oacute;giai Programj&aacute;ban r&ouml;gz&iacute;tett &eacute;rt&eacute;kek ment&eacute;n folyamatosan magas sz&iacute;nvonal&uacute; munk&aacute;t v&eacute;gez &eacute;s ennek megval&oacute;sul&aacute;s&aacute;t m&eacute;r&eacute;sek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel ellenőrzi. T&ouml;reksz&uuml;nk az &oacute;voda pedag&oacute;giai &eacute;rt&eacute;kei &eacute;s a partnerek &eacute;szszerű ig&eacute;nyei k&ouml;z&ouml;tti egyens&uacute;ly kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ra &eacute;s fenntart&aacute;s&aacute;ra.</p>

<p>Nagy Ildik&oacute; M&aacute;ria tag&oacute;voda-vezető &eacute;s a Csicsergő Tag&oacute;voda dolgoz&oacute;i</p>
"
 ["faq"]=>
 string(0) ""
 ["img"]=>
 string(38) "1636720394_csicsergo_frater_epulet.jpg"
 ["logo"]=>
 string(25) "1644941773_Csicsergő.jpg"
 ["leader"]=>
 string(19) "Nagy Ildikó Mária"
 ["fax"]=>
 string(15) "+36-70-313-5300"
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["szekhely"]=>
 string(0) ""
 ["szekhely_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address_telefonszam"]=>
 string(0) ""
 ["address2"]=>
 string(35) "1148 Budapest, Wass Albert tér 13."
 ["latitude2"]=>
 string(18) "47.51029934396369 "
 ["longitude2"]=>
 string(18) "19.122480435455092"
 ["address_telefonszam2"]=>
 string(14) "+36-1-796-9173"
 ["img_alt"]=>
 NULL
 ["img2"]=>
 string(57) "1644941746_csicsergo_tagovoda_wass_albert_teri_epulet.jpg"
 ["img_alt2"]=>
 string(26) "Wass Albert téri épület"
 ["events"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(1)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(12) {
    ["id"]=>
    string(1) "5"
    ["url"]=>
    string(16) "programok-953486"
    ["title2"]=>
    string(9) "Programok"
    ["body"]=>
    string(3399) "<p>2021. szeptember 22. - Aut&oacute;mentes nap &ndash; fenntarthat&oacute; szeml&eacute;let erős&iacute;t&eacute;se</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 01. - Zene vil&aacute;gnapja Hunyadi J. &Aacute;lt. Isk. &eacute;nek-zene tagozatos di&aacute;kjainak koncertje</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 01. - Őszk&ouml;sz&ouml;ntő &ndash; int&eacute;zm&eacute;nyi szintű csal&aacute;di program</p>

<p>2021. okt&oacute;ber 04. - &Aacute;llatok vil&aacute;gnapja, Madar&aacute;szovi program, Csoportok madarai</p>

<p>2021. november 11. - M&aacute;rton napi felvonul&aacute;s &ndash; int&eacute;zm&eacute;nyi szintű mulats&aacute;g&nbsp;</p>

<p>2021. november 29. - Adventi k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s &ndash; csoportonk&eacute;nt meghitt gyertyagy&uacute;jt&aacute;sok</p>

<p>2021. december 06. - Adventi k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s &ndash; csoportonk&eacute;nt meghitt gyertyagy&uacute;jt&aacute;sok</p>

<p>2021. december 13. - Adventi k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s &ndash; csoportonk&eacute;nt meghitt gyertyagy&uacute;jt&aacute;sok</p>

<p>2021. december 20. - Adventi k&eacute;sz&uuml;lőd&eacute;s &ndash; csoportonk&eacute;nt meghitt gyertyagy&uacute;jt&aacute;sok</p>

<p>2021. december 06. - &Eacute;rkezik a Mikul&aacute;s -&oacute;vodapedag&oacute;gusok b&aacute;bműsora</p>

<p>2021. december 10. - Adventi hangszeres bemutat&oacute; &ndash; k&uuml;lső előad&oacute;</p>

<p>2022. janu&aacute;r - Madar&aacute;szovi program &ndash; t&eacute;li mad&aacute;rv&eacute;delem</p>

<p>2022. febru&aacute;r 14 &ndash; 02.18. - &bdquo;Farsang H&eacute;t&rdquo;&nbsp;&nbsp; A h&eacute;t minden napj&aacute;nak d&eacute;lelőttj&eacute;n farsangi j&aacute;t&eacute;kok, p&eacute;nteken mulats&aacute;g csoportonk&eacute;nt</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 11. - M&aacute;rcius 15. Nemzeti &Uuml;nnep Megeml&eacute;kez&eacute;s csoportonk&eacute;nt a nagycsoportosokkal a szomsz&eacute;dos Wass Albert t&eacute;ri eml&eacute;kműn&eacute;l</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 19. - OVI-KUPA &ndash; ker&uuml;leti szintű sportverseny</p>

<p>2022. m&aacute;rcius 21 &ndash; 03.25. - V&iacute;z vil&aacute;gnapja - Projekt h&eacute;t</p>

<p>2022. &aacute;prilis 11. - H&uacute;sv&eacute;ti b&aacute;b előad&aacute;s &ndash; k&uuml;lső előad&oacute;kkal, H&uacute;sv&eacute;ti &bdquo;toj&aacute;skeres&eacute;s&rdquo;, H&uacute;sv&eacute;ti j&aacute;t&eacute;kok, szok&aacute;sok feleleven&iacute;t&eacute;se csoportonk&eacute;nt</p>

<p>2022. &aacute;prilis 22 &ndash; 04.29. - F&ouml;ld napja - Projekt h&eacute;t</p>

<p>2022. &aacute;prilis 25.&nbsp;Wass Albert t&eacute;ri &eacute;p&uuml;let: Ny&iacute;lt nap&nbsp;(10 - 11.30)</p>

<p>2022. &aacute;prilis 26. Fr&aacute;ter Gy&ouml;rgy t&eacute;ri &eacute;p&uuml;let: Ny&iacute;lt nap (10 - 11.30)</p>

<p>2022. &aacute;prilis 30. - Csal&aacute;di Eg&eacute;szs&eacute;g Nap</p>

<p>2022. m&aacute;jus 02 &ndash; 05.06. - Any&aacute;k napja - Az &eacute;desany&aacute;k egy&eacute;ni k&ouml;sz&ouml;nt&eacute;se a csoportokban</p>

<p>2022. m&aacute;jus 09 &ndash; 05.13. - Madarak, f&aacute;k napja - Projekt h&eacute;t, Madar&aacute;szovi</p>

<p>2022. m&aacute;jus 27. - Gyermeknap - Szabadt&eacute;ri j&aacute;t&eacute;kos programok int&eacute;zm&eacute;nyi szinten</p>

<p>2022. m&aacute;jus 30 &ndash; 06.03. - &Eacute;vz&aacute;r&oacute;k, nagycsoportosok b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2021-10-16"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    string(1) "1"
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
   }
  }
 }
 ["news"]=>
 array(2) {
  ["pager"]=>
  array(3) {
   ["currentPage"]=>
   int(1)
   ["total"]=>
   int(3)
   ["lastPage"]=>
   float(1)
  }
  ["data"]=>
  array(3) {
   [0]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "53"
    ["url"]=>
    string(49) "szuloi-forum-2022-majus-23-an-hetfon-1630-1730-ig"
    ["body"]=>
    string(186) "<p><a href="https://zeo14.hu/assets/uploads/doc/1652717166_csicsergo_operencias_digi_szuloi_forum_plak%C3%A1t_2022.pdf" target="_blank">Program t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;</a></p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(65) "Szülői fórum 2022. május 23-án, hétfőn 16.30 – 17.30-ig "
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2022-05-16"
    ["short_body"]=>
    string(186) "<p><a href="https://zeo14.hu/assets/uploads/doc/1652717166_csicsergo_operencias_digi_szuloi_forum_plak%C3%A1t_2022.pdf" target="_blank">Program t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;</a></p>
"
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [1]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "39"
    ["url"]=>
    string(24) "kozelgo-programok-644707"
    ["body"]=>
    string(937) "<p>2022. &aacute;prilis 22 &ndash; 04.29. - F&ouml;ld napja - Projekt h&eacute;t</p>

<p>2022. &aacute;prilis 25.&nbsp;Wass Albert t&eacute;ri &eacute;p&uuml;let: Ny&iacute;lt nap&nbsp;(10 - 11.30)</p>

<p>2022. &aacute;prilis 26. Fr&aacute;ter Gy&ouml;rgy t&eacute;ri &eacute;p&uuml;let: Ny&iacute;lt nap (10 - 11.30)</p>

<p>2022. &aacute;prilis 30. - Csal&aacute;di Eg&eacute;szs&eacute;g Nap</p>

<p>2022. m&aacute;jus 02 &ndash; 05.06. - Any&aacute;k napja - Az &eacute;desany&aacute;k egy&eacute;ni k&ouml;sz&ouml;nt&eacute;se a csoportokban</p>

<p>2022. m&aacute;jus 09 &ndash; 05.13. - Madarak, f&aacute;k napja - Projekt h&eacute;t, Madar&aacute;szovi</p>

<p>2022. m&aacute;jus 27. - Gyermeknap - Szabadt&eacute;ri j&aacute;t&eacute;kos programok int&eacute;zm&eacute;nyi szinten</p>

<p>2022. m&aacute;jus 30 &ndash; 06.03. - &Eacute;vz&aacute;r&oacute;k, nagycsoportosok b&uacute;cs&uacute;ztat&aacute;sa</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(19) "Közelgő programok"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2022-04-12"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
   [2]=>
   array(13) {
    ["id"]=>
    string(2) "42"
    ["url"]=>
    string(56) "zugloi-csicsergo-a-gyermekekert-ovodai-alapitvany-918572"
    ["body"]=>
    string(219) "<p>Bővebben <a href="https://zeo14.hu/assets/uploads/doc/1649751241_Zugl%C3%B3i-Csicserg%C5%91-a-Gyermekek%C3%A9rt-%C3%93vodai-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny.pdf"><strong>itt</strong></a> t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhat!</p>
"
    ["img"]=>
    NULL
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["title2"]=>
    string(55) "Zuglói Csicsergő a Gyermekekért Óvodai Alapítvány"
    ["description"]=>
    NULL
    ["when_published"]=>
    string(10) "2022-04-12"
    ["short_body"]=>
    string(0) ""
    ["main_contant_flag"]=>
    NULL
    ["all_kindergarten_flag"]=>
    NULL
    ["place"]=>
    string(0) ""
    ["green_flag"]=>
    string(1) "0"
   }
  }
 }
 ["groups"]=>
 array(6) {
  [0]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "113"
   ["kid"]=>
   string(1) "4"
   ["title2"]=>
   string(50) "Fráter György téri épület Vörösbegy csoport"
   ["body"]=>
   string(300) "<p><strong>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</strong></p>

<ul>
	<li>Gondol&aacute;n&eacute; T&oacute;ta Hajnalka</li>
	<li>H&aacute;mori Kitti</li>
</ul>

<p><strong>Dajka:</strong></p>

<ul>
	<li>Farag&oacute;n&eacute; Sulyovszky Be&aacute;ta</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [1]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "114"
   ["kid"]=>
   string(1) "4"
   ["title2"]=>
   string(49) "Fráter György téri épület Kékcinege csoport"
   ["body"]=>
   string(204) "<p><strong>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</strong></p>

<ul>
	<li>Jand&oacute;n&eacute; V&aacute;rkonyi Veronika</li>
</ul>

<p><strong>Dajka:</strong></p>

<ul>
	<li>Bartha Aranka</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [2]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "115"
   ["kid"]=>
   string(1) "4"
   ["title2"]=>
   string(47) "Fráter György téri épület Zöldike csoport"
   ["body"]=>
   string(220) "<p><strong>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</strong></p>

<ul>
	<li>Sz&eacute;kely Magdolna</li>
	<li>Varga &Aacute;gnes</li>
</ul>

<p><strong>Dajka:</strong></p>

<ul>
	<li>Feh&eacute;r Alexandra</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [3]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "117"
   ["kid"]=>
   string(1) "4"
   ["title2"]=>
   string(41) "Wass Albert téri épület Fecske csoport"
   ["body"]=>
   string(180) "<p><strong>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</strong></p>

<ul>
	<li>Vastag Violetta</li>
</ul>

<p><strong>Dajka:</strong></p>

<ul>
	<li>Fazekas M&aacute;ria</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [4]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "118"
   ["kid"]=>
   string(1) "4"
   ["title2"]=>
   string(41) "Wass Albert téri épület Bagoly csoport"
   ["body"]=>
   string(244) "<p><strong>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</strong></p>

<ul>
	<li>Veres Ilona</li>
	<li>Dr. Kalafszky L&aacute;szl&oacute;n&eacute;</li>
</ul>

<p><strong>Dajka:</strong></p>

<ul>
	<li>T&oacute;th G&aacute;born&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
  [5]=>
  array(5) {
   ["id"]=>
   string(3) "119"
   ["kid"]=>
   string(1) "4"
   ["title2"]=>
   string(41) "Wass Albert téri épület Gólya csoport"
   ["body"]=>
   string(268) "<p><strong>&Oacute;vodapedag&oacute;gusok:</strong></p>

<ul>
	<li>Ny&aacute;rin&eacute; Horv&aacute;th Edina</li>
	<li>Szab&oacute; Nikoletta</li>
</ul>

<p><strong>Dajka:</strong></p>

<ul>
	<li>P&aacute;ter-Sztyepanovics Gy&ouml;rgyn&eacute;</li>
</ul>
"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
  }
 }
 ["contacts"]=>
 array(0) {
 }
 ["gallery"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["id"]=>
   string(2) "20"
   ["title2"]=>
   string(18) "Tagóvoda galéria"
   ["kindergarten_id"]=>
   string(1) "4"
   ["active"]=>
   string(1) "1"
   ["kindergarten_group_id"]=>
   string(1) "0"
   ["kindergarten_group"]=>
   array(0) {
   }
   ["images"]=>
   array(1) {
    [0]=>
    array(7) {
     ["id"]=>
     string(3) "141"
     ["img"]=>
     string(25) "1647508683_Csicsergő.jpg"
     ["active"]=>
     string(1) "1"
     ["gallery_id"]=>
     string(2) "20"
     ["priority"]=>
     NULL
     ["imgrreal"]=>
     string(68) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/20/1647508683_Csicsergő.jpg"
     ["imgpath"]=>
     string(38) "/gallery/141/1647508683_Csicsergő.jpg"
    }
   }
  }
 }
}

A. épület

B. épület

Nyitvatartás: 6:30 - 17:30

Tagóvoda galéria

string(2) "20"
array(1) {
 [0]=>
 array(7) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["title2"]=>
  string(18) "Tagóvoda galéria"
  ["kindergarten_id"]=>
  string(1) "4"
  ["active"]=>
  string(1) "1"
  ["kindergarten_group_id"]=>
  string(1) "0"
  ["kindergarten_group"]=>
  array(0) {
  }
  ["images"]=>
  array(1) {
   [0]=>
   array(7) {
    ["id"]=>
    string(3) "141"
    ["img"]=>
    string(25) "1647508683_Csicsergő.jpg"
    ["active"]=>
    string(1) "1"
    ["gallery_id"]=>
    string(2) "20"
    ["priority"]=>
    NULL
    ["imgrreal"]=>
    string(68) "https://zeo14.hu/assets/uploads/gallery/20/1647508683_Csicsergő.jpg"
    ["imgpath"]=>
    string(38) "/gallery/141/1647508683_Csicsergő.jpg"
   }
  }
 }
}